Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 181410
Khách trực tuyến : 5889
Thành viên trực tuyến : 20
 
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019
04/01/2019 - 09:14
Thông báo 
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019


Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và để tăng cường công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019, cụ thể như sau:
Xem chi tiết Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019:
 TẠI ĐÂY.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào