Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180974
Khách trực tuyến : 4001
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
07/01/2019 - 09:02
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

Ngày 7/1/2019 Trung tâm Phát triển quỹ đất ban hành Thông báo số 01/TB-TTPTQĐ và Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu  giá quyền sử dụng đất.
Theo đó, Thông báo số 01 có nội dung: tài sản đấu giá bao gồm 12 lô đất, diện tích đất ở 1.455,4 m2 tại khu trường THCS thôn 6, xã Tú Sơn. Khu đất đấu giá trên là khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ nằm xen trong khu dân cư, sử dụng hạ tầng kỹ thuật có sẵn, thuận tiện cho đời sống sinh hoạt. Tổng giá trị khởi điểm: 28.568.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).
Thông báo số 02 có nội dung: Tài sản đấu giá bao gồm 55 lô đất, diện tích đất ở 7.435,4m2. Khu đất đấu giá trên là khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ nằm xen trong khu dân cư, sử dụng hạ tầng kỹ thuật có sẵn, thuận tiện cho đời sống sinh hoạt. Tổng giá trị khởi điểm: 27.674.411.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng)
Xem chi tiết  Thông báo số 01/TB-TTPTQĐ: TẠI ĐÂY.pdf
Xem chi tiết Thông báo số 01/TB-TTPTQĐ: TẠI ĐÂY.pdf  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào