Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 181407
Khách trực tuyến : 1896
Thành viên trực tuyến : 5
 
Kiến Thụy 10 năm xây dựng Nông thôn mới: Khi ý Đảng hợp lòng dân
12/08/2019 - 17:27
Kiến Thụy 10 năm xây dựng Nông thôn mới:
Khi ý Đảng hợp lòng dân

Kiến Thụy là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều nhà Mạc với Dương Kinh sầm uất một thời vào thế kỷ 16. Huyện Kiến Thụy nằm về phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 16km, là một huyện ven đô có diện tích tự nhiên 102,56 km2, dân số trên 12,5 vạn người. Phía Bắc và phía Đông giáp các quận Dương Kinh, Đồ Sơn và Vịnh Bắc bộ, phía Nam giáp huyện Tiên Lãng, phía Tây giáp quận Kiến An và huyện An Lão. Kiến Thụy có 17 xã và 1 thị trấn. Trên địa bàn huyện có đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua dài hơn 10 km và có dự án Đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua. Kiến Thụy còn là quê hương của khoán 10. Người dân Kiến Thụy có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.
Sau những 10 năm kiên trì, kiến tạo với xây dựng NTM, từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi lao động nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả bền vững và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Giờ đây sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, với tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM là 3.375 tỷ 478 triệu đồng, nông thôn Kiến Thụy đã đổi thay toàn diện và vững chắc, tạo nên giá trị cốt lõi của mỗi vùng quê, người dân Kiến Thụy đã thực sự được hưởng những “ trái ngọt” , diện mạo của huyện đã và đang “thay da đổi thịt từng ngày”.
Xác định xây dựng NTM là một quá trình xuyên suốt và lâu dài vì vậy Kiến Thụy đã xây dựng lộ trình xây dựng NTM phù hợp trong từng giai đoạn. Trong đó, thời gian đầu, huyện chọn những địa phương có điều kiện khá hơn thực hiện về đích. Trong đó, Đoàn Xá được chọn là địa phương làm điểm của huyện và là một trong 141 xã điểm của cả nước thực hiện về đích xây dựng NTM từ năm 2013. Trong thời gian này, huyện ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, trong đó nổi bật là NQ số 05 về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện từ đó, được UBND huyện cụ thể hóa thành các chương trình hành động triển khai thực hiện một cách sâu rộng và hiệu quả.
Xác định xây dựng NTM, là cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước có tác động trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, VH – XH – MT, bám sát nội dung Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 và; Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2020, Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 02/10/2011 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện; đó là cơ sở để Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tập trung xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách toàn diện, thiết thực và sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Huyện thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban; 17/17 xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo. Các thôn thành lập Ban phát triển thôn do đồng chí trưởng thôn làm trưởng ban. Từ khi thành lập BCĐ xây dựng NTM từ huyện tới xã đã thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đảm bảo kip thời, hiệu quả, đúng quy định.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, thành phố, Ban chỉ đạo huyện đã hướng dẫn các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân tạo sự đồng thuận, “ chung sức đồng lòng” trong xây dựng NTM. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình. 
Các cấp, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình, nâng cao tình thần thi đua yêu nước trong cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất, huy động nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở thôn xóm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú: Ban tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch của huyện về xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức hơn 20 hội nghị báo cáo viên tại huyện, hơn 400 hội nghị thông tin thời sự và 14 hội nghị tuyên truyền chuyên đề khác tại các xã (gần 40.000 lượt người nghe); Ủy ban MTTQ Việt Nam triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh” Hội Phụ nữ huyện tuyên tuyên truyền triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh huyện, triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, góp công chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Tiếp sức về đích xây dựng Nông thôn mới”.Đoàn Thah niên tuyên truyền phát động phong trào “Tuổi trẻ Kiến Thụy chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Đài Phát thanh huyện đã xây dựng chuyên mục phát thanh Chương trình xây dựng NTM hàng ngày và định kỳ trong tuần trên hệ thống truyền thanh của huyện về kết quả thực hiện xây dựng NTM với các nội dung tuyên truyền phong phú như giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố và huyện về xây dựng NTM, phương pháp triển khai Chương trình xây dựng NTM, các mô hình sản xuất phát triển kinh tế hiệu quả, các cách làm hay, sang tạo, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng NTM; phối hợp với Đài PTTH Hải Phòng xây dựng phóng sự tuyên truyền; viết tin bài với trên 150 lượt phát thanh, thời lượng phát sóng gần 300 phút.
Thông qua công tác tuyên truyền vận động đã cơ sự chuyển biến rõ nét về nhận thức về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền người dân trong xây dựng nông thôn mới từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu được nhân rộng.
Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa phát huy sáng kiến về đề xuất những chính sách xây dựng Nông thôn mới phù hợp với từng địa phương, một số tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân xã Đoàn Xá thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động xã hội hóa nguồn lực trong nhân dân, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường và xây dựng các công trình. Tính đến nay nhân dân đã tự đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực dân cư và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi lên đến 143,435 tỷ đồng. Cùng với Đoàn Xá, Minh Tân là một trong những địa phương tiêu biểu trong thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện, được thành phố tặng bằng khen. Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Minh Tân gặp rất nhiều khó khăn, song nhờ thực hiện tốt, có hiệu quả bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá, Minh Tân được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng đi lên. 
Xây dựng NTM, khi ý đảng hợp lòng dân, chính quyền đưa ra ý tưởng, người dân đồng thuận, nhất trí cao cùng thực hiện. Trong thời gian này, Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề cùng HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã giành nhiều thời gian kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện chương trình; tăng cường kiểm tra giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ở các xã, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở. Từ đó, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, huy động sự đóng góp của những người con xa quê cùng góp sức thực hiện, tiêu biểu như: Anh hùng lao động Phạm Văn Trung đã hỗ trợ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Kiến Thụy với tổng số tiền 6.000 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, triển khai một số mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp; hay ông Phạm Đức Nam, Việt kiều tại Vương quốc Anh, người con quê hương xã Tân Trào đã hỗ trợ kinh phí 4,3 tỷ cho việc xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thôn Đa Ngư, kè mương thoát nước..và trùng tu các công trình văn hóa: giếng làng, cồng làng, đình làng…
Nếu như trước khi xây dựng NTM, bình quân các xã trong toàn huyện chỉ đạt 6,2 tiêu chí, đến hết năm 2015, thì bình quân chung của toàn huyện đã đạt 16,2 tiêu chí, tăng 10,2 tiêu chí; trong đó, có 7/17 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí: Đoàn Xá, Ngũ Đoan, Hữu Bằng, Thuận Thiên, Tân Trào, Tân Phong, Đông Phương, riêng xã Đoàn Xá đơn vị làm điểm hoàn thành về đích năm 2013 và được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Đến năm 2017, huyện có thêm 3 xã hoàn thành về đích xây dựng NTM, được công nhận đạt chuẩn NTM là Thụy Hương, Minh Tân, Ngũ Phúc. Tổng số xã về đích xây dựng NTM của huyện là 10 xã, đạt 58,8%, với bình quân chung toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí. Năm 2018: Có thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM là Đại Hà, Thanh Sơn. Đến hết tháng 6/2019: 100% các xã của huyện đạt 19/19 tiêu chí hoàn thành về đích NTM. Đó là những thành tựu, kết quả đạt sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, khi “ ý Đảng hợp lòng dân” , huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Với sự chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả từ huyện, xã đến thôn, kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019 của huyện đáng khích lệ, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019 là 3.375 tỷ 487 triệu đồng trong đó:
+ Vốn trực tiếp từ ngân sách trung ương và thành phố: 435 tỷ 234 triệu đồng;
+ Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác142 tỷ 327 triệu đồng;
+ Ngân sách huyện đầu tư: 36tỷ 031 triệu đồng;
+ Ngân sách xã đầu từ 29.233 triệu đồng;
+ Vốn huy động từ doanh nghiệp: 11,263 triệu đồng;
+ Vốn huy động dân cư tại chỗ: 434 tỷ 870 triệu đồng;
+ Vốn huy động từ nguồn quỹ tín dụng là 2.286 tỷ 529 triệu đồng;
Trong đó, đã huy động sự đống góp từ nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội đóng góp khoảng 446.359 triệu đồng (gồm có tiền mặt, ngày công và vật liệu quy đổi), trong đó: Nhân dân đóng góp 434.870 triệu; các doanh nghiệp đóng góp 11.263 triệu; các tổ chức chính trị xã hội đóng góp 226 triệu. Toàn huyện đã vận động nhân dân hiến trên 946.000 m2 đất nông nghiệp; trên 16.600 m2 đất thổ cư; góp 241.000 ngày công lao động; 110.000 m3 đá, góp 57.000 m3 cát, góp 4.143 m3 gạch; tháo dỡ 7.108 m tường bao...
Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn, đảm bảo theo đúng 19 tiêu chí về xây dựng NTM theo Quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ và được chia ra thành 5 nhóm tiêu chí cơ bản:
Trong đó, nhóm tiêu chí đầu tiên là nhóm tiêu chí về quy hoạch: Đến hết tháng 4 năm 2012, toàn huyện có 17/17 xã đã phê duyệt xong quy hoạch chung xây dựng xã NTM và tổ chức Lễ công bố quy hoạch, ký giao ước thi đua giữa các thôn tại UBND xã; 17/17 xã đó tổ chức việc cắm mốc giới chỉ giới quy hoạch; 17/17 xã đã tổ chức lễ công bố quy hoạch tại thôn dân cư. Việc triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đồ án quy hoạch của các xã trên địa bàn đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của các bộ ngành. Đề án nông thôn mới các xã đã đánh giá chi tiết thực trạng cơ sở hạ tầng, đời sống, kinh tế xã hội ở các xã trên địa bàn huyện, từ đó đã xây dựng được kế hoạch các công trình phần việc cần triển khai cũng như nhu cầu nguồn vốn để tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.
Sau nhóm tiêu chí về quy hoạch, thực hiện nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội với tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 8 về Bưu điện, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Các cấp ủy đảng, chính quyền các xã đã vận dụng thực hiện linh hoạt trên cơ sở nguyện vọng và nhu cầu sát thực của người dân; huy động tối đa các nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân để cùng thực hiện.
Toàn huyện có 896,4 km đường giao thông nông thôn, trong đó 107,34 km đường trục xã, liên xã; 176 đường trục thôn, liên thôn; 315,4 km đường ngõ xóm; 257,3 km đường trục chính nội đồng. Trước khi xây dựng NTM mặc dù hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của nhân dân nhưng so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì hầu hết các tuyến chưa đạt. Thực hiện Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn: Toàn huyện tiếp nhận được 64.333,59 tấn xi măng, xây dựng được 497,716 km đường giao thông nông thôn, trong đó: Đường giao thông nội đồng 215,204 km; đường trục thôn, xóm 276,515 km; đường nội bộ nghĩa trang 5,997 km. 
Về hệ thống công trình thủy lợi, từ năm 2011 đến nay, huyện đã triển khai đầu tư, xây dựng 13 cống dưới đê; nạo vét 73,5 km kênh mương; kiên cố hóa 2,65 km kênh sau trạm bơm; cải tạo, nâng cấp 34 trạm bơm điện. Nhìn chung hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Thực hiện tiêu chí hệ thống điện nông thôn, huyện đầu tư tương đối hoàn chỉnh đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của ngườu dân. Hệ thống điện lưới được đầu tư cải tạo, xây dựng mới đồng bộ, cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành. Chất lượng điện được nâng cao, điện áp đảm bảo ổn định. 100% số xã đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 100%.
Về giáo dục, toàn huyện có 77 trường học, trong đó 18 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 19 trường THCS, 04 trường PTTH, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong những năm vừa qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, hệ thống trường học, lớp học, trang thiết bị giảng dạy đó từng bước được xây mới, cải tạo nâng cấp, đầu tư trang bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo. Huyện đã xây dựng mới được 125 phòng học; xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ khác. 
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, huyện nhà đã quan tâm giành quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao. Đến nay, 17/17 xã của huyện có nhà văn hoá xã; trong đó 9 nhà ( bằng 52,9%) đạt chuẩn của Bộ Văn hoá - Thể thao và du lịch, tăng 29,37% so với năm 2010. Các nhà văn hóa thôn được quan tâm đầu tư xây dựng hoặc giành quỹ đất để xây dựng trong thời gian tới. Toàn huyện có 107 thôn, trong đó có 71 thôn có nhà văn hoá thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đã xây dựng nâng cấp sửa chữa 14 nhà văn hóa thôn. Hầu hết các nhà văn hóa thôn được đầu tư trang thiết bị bàn ghế, loa đài..phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Huyện có 9 xã (bằng 52,94% số xã) có khu thể thao, trong đó khu thể thao xã Tú Sơn đạt chuẩn quốc gia. Phần lớn khu thể thao các xã còn lại đều đã được quy hoạch được khu đất để xây dựng khu thể thao mà chưa có điều kiện đầu tư xây dựng đạt chuẩn.
Về thực hiện tiêu chí chợ nông thôn, huyện xác định mục tiêu phát triển những chợ truyền thống và xây mới những chợ đầu mối. Hiện nay, huyện có 20 chợ và điểm dịch vụ, hầu hết các chợ trên địa bàn huyện được quy hoạch ở vị trí phù hợp. Từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn vốn xã hội hóa và nguồn vốn từ chương trình lifsap đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 8 chợ nông thôn, nâng số chợ đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 20 chợ đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa tiêu thụ nông sản của nhân dân.
Thực hiện tiêu chí về thông tin và truyền thông: Đến nay, huyện có 17 điểm Bưu điện văn hóa xã đạt chuẩn. Nhìn chung mạng lưới bưu chính viễn thông được nâng cấp, hiện đại hóa, hệ thống bưu điện được xây dựng kiên cố hoá, cơ sở vật chất đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, huyện và các xã quan tâm nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở: 100% số xã trong huyện có Đài truyền thanh, 107/107 thôn xóm có hệ thống loa phát thanh đảm bảo các hộ dân nghe được các thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tin tức thời sự nổi bật của thành phố, trung ương... 100% số xã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Hệ thống quản lý văn bản điện tử được hoạt động thông suốt từ xã đến cơ sở. 100% cán bộ, công chức cấp xã được cấp điạ chỉ công vụ và sử dụng thành thạo tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, giải quyết công việc.
Đối với tiêu chí về nhà ở dân cư, trên địa bàn huyện có khoảng 34.050 nhà ở dân cư nông thôn, trong đó có 24.198 nhà (71,1%) đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tăng10,4% so với năm 2010. Trong 10 năm qua, bằng nguồn nhân sách từ trung ương, thành phố, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng. Bên cạnh đó công tác vận động tuyên truyền nhân dân chủ động chỉnh trang nâng cấp, xây mới nhà ở, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi. Nhà ở nông thôn đã thay đổi một cách đáng kể. 100% số xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.
Đối với nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thanh ủy – HĐND&UBND thành phố về tăng cường phát triển sản xuất, nhăm nâng cao thu nhập cho người dân trong huyện, Huyện ủy – UBND huyện, BCĐ xây dựng NTM của huyện đã tập trung chỉ đạo các xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các đề án, dự án phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư, đặc biệt là xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa, trình diễn các mô hình như các mô hình sản xuất giống lúa mới, cà chua, dưa, rau sạch trong nhà lưới, nhà kính, các hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao KHKT, phát triển mô hình tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, bước đầu đạt kết quả tốt, tạo điều kiện cho nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
Đến nay, toàn huyện có 21 hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (trong đó: Có 6 hợp tác xã thực hiện chuyển đổi từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 15 hợp tác xã được thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012). Một số HTX hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của Luật HTX mới để áp dụng vào thực tiễn. Các HTX mới thành lập nhìn chung đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người lao động, có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn, đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành viên và người dân địa phương. Trong đó, mô hình HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thụy Hương do bà Nguyễn Thị Hàn làm Giám đốc Hợp tác xã đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương: tích tụ ruộng đất, sản xuất lúa chất lượng, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, xây dựng thương hiệu gạo ruộng rươi Kiến Thụy, hiệu quả sản xuất 70 triệu/ha/năm gấp 3-5 lần so với trồng lúa thông thường, khắc phục được hàng trăm ha ruộng bỏ hoang của nông dân. 
Bên cạnh đó, huyện có 64 vùng sản xuất tập trung với quy mô gần 3000 ha, trong đó 48 vùng sản xuất lúa chất lượng; 10 vùng sản xuất rau; 6 vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 1.701,3 tỷ đồng, tăng khoảng 158,3 tỷ so với năm 2015, tăng 40% so với năm 2010. Kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng: giảm giá trị trồng trọt , tăng giá trị chăn nuôi, thủy sản; 
Trong sản xuất trồng trọt: tỷ lệ áp dụng giống năng suất chất lượng chiếm trên 80% diện tích; cơ giới hóa đã áp dụng ở hầu hết các khâu làm đất, thu hoạch, gieo cấy (10%); năng suất lúa năm 2018 đạt 63,45 tạ/ha, tăng 0,95 tạ/ha so với năm 2015, tăng 3,85 tạ/ha so với năm 2010. Hình thành các vùng sản xuất rau, màu tập trung, chủng loại cây trồng phong phú. Trong chăn nuôi: Cơ cấu ngành chăn nuôi đã chuyển dịch theo hướng phát triển chăn nuôi trang trai, gia trại tập trung , nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Toàn huyện có 124 trang trại chủ yếu là trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và trang trại chăn nuôi kết hợp với Nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 57 trang trại quy mô lớn, 34 trang trại khép kín; 03 Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi (Tân Phong 02, Tú Sơn 01 HTX); 01 Tổ hợp tác chăn nuôi an toàn Đại Lợi xã Ngũ Đoan. Huyện nhà đã thực hiện có hiệu quả chương trình nạc hóa mà tổng đàn lợn nái lai, nái ngoại chiếm 80% tổng đàn lợn nái trong toàn huyện; các giống gia cầm có năng suất chất lượng cao như gà siêu thịt, gà siêu trứng và các giống gia cầm chất lượng gà Ri lai, gà Đông Tảo đã được đưa vào sản xuất. Giá trị ngành chăn nuôi năm 2018 đạt 581,5 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với năm 2010. Lĩnh vực Thủy sản duy trì tổng diện tích nuôi thả năm 2018 là 2.115,5 ha, tăng gần 2 lần so với năm 2010. Tổng sản lượng NTTS năm 2018 ước đạt 16.660 tấn, tăng 1,7 lần so vơi năm 2015, tăng 4,5 lần so với năm 2010. Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Tú sơn, Tân Phong…. Giá trị ngành thủy sản năm 2018 đạt 660,328 tỷ đồng tăng 1,4 lần so với năm 2015, tăng 2,7 lần so với năm 2010. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018 của huyện đạt 696,35 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2015, tăng 63,6% so với thực hiện năm 2010 (tính theo giá so sánh 2010). Trên địa bàn huyện có khoảng 1400 cơ sở sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 5.000 lao động với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng.
Thực hiện xây dựng Nông thôn mới, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thu nhâp bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 43,7 triệu/người/năm tăng 28,5 triệu/người /năm so với năm 2010, tăng 11,8 triệu/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đó giảm từ 10,88% năm 2010 xuống còn 1,93% năm 2018. 100% các xã đạt chuẩn nghèo xây dựng Nông thôn mới. Kinh tế tập thể được quan tâm củng cố; diện mạo nông thôn được thay đổi; nhiều hợp tác xã, mô hình hợp tác, liên kết sản xuất được thành lập mới, đầu tư và nhân rộng.
Trong xây dựng NTM, các tiêu chí về văn hóa – xã hội – môi trường có vai trò quan trọng. Có thể khẳng định sau 10 năm xây dựng NTM, văn hóa – xã hội của huyện tiếp tục có nhiều tiến bộ: chất lượng giáo dục của huyện đã có những chuyển biến tích cực, 100% các xã đạt tiêu chí phổ cập giáo dục THCS; 98,3% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học (phổ thông, bổ túc, dạy nghề); tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo trên 40 %; cơ sở vạt chất trang thiết bị giảng dạy thường xuyên được đầu tư, nâng cấp theo hướng kiên cố, chuẩn hóa hiện đại, trình độ của đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao, chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện.
Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện đã và đang được đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện nhà. Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn tham gia các hình thức bảo hiểm y tế của huyện đạt trên 80%. 
Thực hiện xây dựng NTM với tiêu chí về văn hóa, huyện nhà đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh. Các di tích lịch sử, văn hoá từng bước được đầu tư trùng tu, tôn tạo từ nhiều ngồn vốn. Các hoạt động văn hoá thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển.
Trên địa bàn huyện có 107 thôn, trong đó có 68 thôn xây dựng được quy ước làng văn hoá. 100% số làng của huyện được công nhận là làng văn hoá. 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.100% số xã đạt tiêu chí văn hóa.
Về thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, tính đến thời điểm này 99,9% dân số khu vực nông thôn trên địa bàn huyện được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có trên 50% được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải ở khu vực nông thôn đã được chú trọng, hiện có 50% số chuồng trại chăn nuôi tập trung được xử lý chất thải bằng nhiều hình thức khác nhau; 100% số xã thành lập tổ thu gom rác thải; có 2 xã xử lý chất thải rắn bằng lò đốt rác.
Trong những năm qua các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ở các xã đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, là hạt nhân trong tổ chức thự hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM. Công tác đào tạo dội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản có đủ năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình trong chỉ đạo thức hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, sự phối hợp giữa chính quyền các cấp và cac đoàn thể chính chính trị xã hội ngày càng cụ thẻ, chặt chẽ và hiệu quả. Hệ thống chính trị ở nông thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn; cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hiện có 17 Đảng bộ xã với tổng số 4.139 Đảng viên. Đội ngũ cán bộ cấp xã có 357 người, tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn là 100%. 
Cùng với đó, tình trạng phạm tội và các tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình dân tộc, tôn giáo, văn hoá tư tưởng được giữ vững ổn định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm, các vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài được giải quyết cơ bản. 100% số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự.
Từ một huyện có xuất phát điểm số tiêu chí đạt thấp, năm 2011 bình quân toàn huyện đạt 6,2 tiêu chí. Đến tháng 6/2019, bình quân toàn huyện đạt 19 tiêu chí, tăng 12,8 tiêu chí, 100% các xã về đích NTM. Năm 2016 Kiến Thụy là 1/41 huyện trong cả nước vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”. 
Chủ trương xây dựng NTM đã làm thay đổi nhận thức của phần lớn người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực đưa phong trào xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng nông thôn đổi thay mạnh mẽ, cải thiện bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng lên rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn..
Nhiều mô hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp tiếp tục được đầu tư và nhân rộng: xây dựng vùng sản xuất tập trung; mô hình cơ giới hóa đồng bộ...
Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy: nhân dân địa phương tham gia trực tiếp vào việc triển khai các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, cùng tham gia bàn bạc cùng hưởng lợi từ công trình, tạo được tính thần đoàn kết, dân chủ sâu rộng. Khi xây dựng NTM lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo, khi “ ý đảng hợp lòng dân” thì ý thức và tinh thần của người dân chung tay xây dựng NTM được nâng lên, người dân được thụ hưởng lợi ích từ xây dựng NTM.
Năm 2018, trên địa bàn huyện đã xây dựng điểm 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu : Thôn Xuân Chiếng xã ngũ Phúc (là thôn kiểu mẫu điểm của thành phố); thôn Đa Ngư xã Tân Trào (thôn kiểu mẫu điểm của huyện). Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định công nhận các thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.
Sau khi 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới chuyển trong tâm sang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Kế hoạch năm 2019 – 2020 phấn đấu xây dựng 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Nguyễn Bình (ĐPT huyện)


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Những hình ảnh đẹp tại Lễ giao nhận quân huyện Kiến Thụy năm 2020(11/02/2020 - 16:51)
Những hình ảnh đẹp tại Lễ giao nhận quân huyện Kiến Thụy năm 2020(11/02/2020 - 16:34)
Huyện Kiến Thụy: 236 tân binh lên đường nhập ngũ(11/02/2020 - 16:13)
Huyện Kiến Thụy: Công bố Quyết định thành lập Chi bộ và hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện(11/02/2020 - 16:09)
Huyện Kiến Thụy: Chủ động rà soát, cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV(10/02/2020 - 16:39)
Kiến Thụy tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra(07/02/2020 - 09:48)
Kiến Thụy tập trung gieo cấy lúa đông xuân(07/02/2020 - 09:32)
"Đề nghị nhân dân khi phát giác người Trung Quốc và người từ Trung Quốc về báo cáo ngay cơ sở Y tế và Công an để thực hiện việc giám sát dịch bệnh nCoV"(05/02/2020 - 17:07)
Xuân mới đến với bao niềm hi vọng mới, thành công mới và khí thế mới (04/02/2020 - 11:40)
Lãnh đạo huyện Kiến Thụy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn(03/02/2020 - 17:37)
Dừng tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ huyện Kiến Thụy lần thứ 14(01/02/2020 - 11:44)
Huyện Kiến Thụy Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc(31/01/2020 - 16:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/113
Số bản ghi trên trang: