Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 181382
Khách trực tuyến : 2927
Thành viên trực tuyến : 0
 
Huyện Kiến Thụy: Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
24/12/2019 - 10:24
Huyện Kiến Thụy: 
Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện đã xác định triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tạo lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong chương trình công tác năm, các mục tiêu trong thực hiện chủ đề năm 2019 của huyện: “Tăng cường quản lý đất đai, thu, chi ngân sách; đẩy mạnh thu hút đầu tư và hoàn thành xây dựng nông thôn mới”.
Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ lớn trong năm 2019, ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dưới nhiều hình thức như: trên Đài truyền thanh của huyện, đài phát thanh của các xã, thị trấn, pano ápphic trên các trục đường chính, lồng ghép tuyên truyền qua các Hội nghị…về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện quy chế dân chủ; tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa II; Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của BTV Thành ủy, Chương trình hành động số 24-Ctr/HU ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 được duy trì ổn định, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so với cùng kỳ; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá tăng 15,06% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 17,2% so với cùng kỳ. Duy trì, phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu mang lại hiệu quả tốt, khắc phục được tình trạng bỏ ruộng không canh tác của nông dân. Diện tích, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Kiện toàn và triển khai có hiệu quả các Ban chỉ đạo: Chống thất thu ngân sách; thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhằm tập trung phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh bền vững trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, Dự án công trình giao thông từ đường tỉnh 354 qua khu công nghiệp đi đường bộ ven biển và Dự án nâng cấp đường tỉnh 363 (đoạn kênh Hòa Bình) từ đường 353 đến đường tỉnh 361 nhằm phát huy lợi thế, kết nối với công trình đường bộ ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ ven biển, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao hiệu quả, ý nghĩa, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ. Đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chu đáo. Thực hiện đồng bộ chủ đề năm của thành phố và huyện. Trách nhiệm người đứng đầu, kỷ cương, kỷ luật hành chính từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của huyện được đảm bảo an toàn, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối địa bàn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo huyện, xã và sự động thuận cao của nhân dân, đến hết tháng 6/2019 có 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí hoàn thành về đích nông thôn mới, xây dựng đề án xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Thụy Hương.
Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và huyện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao hiệu quả, ý nghĩa, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ. Đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chu đáo. Thực hiện đồng bộ chủ đề năm của thành phố và huyện. Trách nhiệm người đứng đầu, kỷ cương, kỷ luật hành chính từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của huyện được đảm bảo an toàn, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối địa bàn; triển khai quyết liệt, đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo huyện, xã và sự động thuận cao của nhân dân.
Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Quyết định số 2647-QĐ/HU ngày 23/01/2019 quyết đinh thành lập đoàn kiểm tra đột xuất giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là căn cứ để các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/02/2019 về kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/02/2019 về kiểm tra tình hình thực thi công vụ năm 2019; Công văn số 309/UBND-TCNV ngày 27/02/2019 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định về quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của huyện.
Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là Trưởng ban Dân vận, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên, gồm đại diện: UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và một số cơ quan đơn vị có liên quan. Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện làm tốt công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tham gia ý kiến xây dựng Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 21/12/2018 thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Kiến Thụy năm 2019; Kế hoạch số 65/KH-UBND-BDVHU ngày 25/3/2019 về công tác phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10/9/2010 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổng hợp kết quả báo cáo huyện uỷ, thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng về nội dung; Kế hoạch số 173/KH-UBND-BDVHU ngày 04/11/2019 phối hợp kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công tác Nội vụ, Văn thư, lưu trữ đối với các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo kiện toàn, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo khi có biến động về công tác nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban. Thẩm định phê duyệt kế hoạch thực hiện dân chủ ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn góp phần đưa việc thực hiện quy chế dân chủ trong cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, đoàn kết của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn luôn chủ động thực hiện vai trò giám sát thông qua việc tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật; tập trung làm rõ kết quả thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý vào kỳ họp Hội đồng nhân dân, trả lời ý kiến kiến nghị của tri, các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QD/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội; tổng hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý… Qua đó, đã góp ý, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị mình và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn; chỉ đạo xây dựng các văn bản cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch của Huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện QCDC trong sinh hoạt tại đơn vị mình góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tại huyện Kiến Thụy chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp.
Thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn, 18/18 các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành kịp thời Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong quý I năm 2019. Các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định. Kết quả, đã công khai để dân biết về phương hướng nhiệm vụ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, về dự toán thu chi ngân sách năm 2019, các khoản huy động đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động lao động công ích, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng hoạt động chính quyền địa phương, từ đó khuyến khích nhân dân tham gia giám sát, đề xuất các giải pháp tích cực tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp HĐND năm 2019.
Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các xã, thị trấn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố…đã tham gia học tập, nghiên cứu và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của trung ương, thành phố về dân chủ ở cơ sở tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần ổn định tình hình địa phương, người dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động đạt kết quả cao; hàng trăm đơn thư khiếu nại, tranh chấp vướng mắc trong nhân dân được đối thoại, hoà giải, giải quyết ổn thoả, kịp thời từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí chan hoà cởi mở trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác quán triệt, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn huyện tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cơ bản hoàn thành.
Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện các mô hình tự quản, thực hiện công tác dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng đường bộ ben biển qua các xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá; dự án cầu qua sông Đa Độ; triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ưu tiên triển khai xây dựng các công trình phục vụ cho giáo dục, hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa... đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình đối với các xã về đích nông thôn mới năm 2019 (xã Tú Sơn, Kiến Quốc, Du Lễ, Đại Đồng, Đại Hợp); 10 công trình nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn tất hồ sơ quyết toán chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019.
Thực hiện Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố về ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ký và thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực năm 2019 cho 100% cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Tiếp nhận và tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách xã hội cho đối tượng người có công. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ. Thực hiện theo Nghị quyết 32 của HĐND thành phố về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, người nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Quyết định số 1683-QĐ/HU ngày 25/2/2019 của Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách nhân dịp chào mừng 75 năm ngày thành lập Chi bộ ĐCS đầu tiên của huyện và Đại hội MTTQVN các cấp.
Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị sự nghiệp công lập, Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Quyết định số 2647-QĐ/HU ngày 23/01/2019 quyết đinh thành lập đoàn kiểm tra đột xuất giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là căn cứ để các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/02/2019 về kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/02/2019 về kiểm tra tình hình thực thi công vụ năm 2019; Công văn số 309/UBND-TCNV ngày 27/02/2019 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ năm 2019.
Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hầu hết đều thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; đoàn kết, đồng lòng toàn cơ quan thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Trong hoạt động của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương luôn chỉ đạo thực hiện công khai qui chế chi tiêu nội bộ, dự toán ngân sách, tình hình thu chi tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính minh bạch, thực hiện đúng định mức, tiết kiệm; Thực hiện Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố về ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trường học thực hiện ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực năm 2019 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 phê duyệt các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản lần đầu và bổ sung năm 2018, triển khai thực hiện cho 473 cán bộ, công chức thuộc diện phải thực hiện kê khai lần đầu và kê khai bổ sung đảm bảo 100% đối tượng theo quy định. Công tác tuyển dụng viên chức, việc bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại được chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, công khai, công bằng, minh bạch, không có khiếu kiện khiếu nại.
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định về quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của huyện.
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thi trấn tiến hành rà soát, điều chỉnh hoàn thiện Đề án sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/HU và Kế hoạch 48-KH/HU ngày 22/1/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp; xây dựng Dự thảo Đề án chuyển đổi mô hình, tổ chức và hoạt động của Hạt Quản lý đường bộ thành doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích. Kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động Ban quản lý dự án huyện thành Ban quản lý dự án khu vực. Xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Thông qua việc thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ sự phối hợp tốt giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức công đoàn đã giải quyết kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; tạo sự chuyển biến về chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội; thường xuyên tổ chức đi cơ sở nắm tình hình, trao đổi, đối thoại, góp ý giúp cơ sở nâng chất lượng hoạt động theo sự chỉ đạo của Huyện uỷ.
Các cơ quan, đơn vị đã từng bước thay đổi phương thức hoạt động theo hướng tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân hơn, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chương trình trọng điểm của huyện như: Xây dựng Nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác…
Năm 2019 để được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết nhất trí cao trong hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, lòng tin của nhân dân đối với chính quyền tăng cao, các phong trào thi đua do huyện phát động được nhân dân hưởng ứng rộng rãi.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy cùng lãnh đạo UBND huyện đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng(22/01/2020 - 11:24)
Hội Chữ thập đỏ huyện nhà trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện(22/01/2020 - 11:22)
Năm 2019 huyện nhà vận động xây mới và sửa chữa 102 căn nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở(22/01/2020 - 11:21)
Huyện nhà tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón tết Canh Tý 2020(22/01/2020 - 11:00)
Đại hội Chi bộ khối cơ quan Dân vận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(17/01/2020 - 10:47)
Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính ở huyện Kiến Thụy(17/01/2020 - 07:47)
Tặng quà tết cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện(17/01/2020 - 07:40)
Huyện Kiến Thụy: Tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(15/01/2020 - 17:34)
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2024, đánh giá kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2020(15/01/2020 - 07:54)
Huyện Kiến Thụy 10/11 chi, Đảng bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu(13/01/2020 - 10:37)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại huyện Kiến Thụy về công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng(13/01/2020 - 10:26)
UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết đảm bảo TTATGT; PCCC, quản lý TTXD trên địa bàn huyện năm 2019(13/01/2020 - 10:14)
Chuyển trang    
Trang số:  1/112
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy cùng lãnh đạo UBND huyện đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Hội Chữ thập đỏ huyện nhà trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
Năm 2019 huyện nhà vận động xây mới và sửa chữa 102 căn nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở
Huyện nhà tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón tết Canh Tý 2020
Đại hội Chi bộ khối cơ quan Dân vận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính ở huyện Kiến Thụy
Tặng quà tết cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện
LĐLĐ huyện trao kinh phí Hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn” cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Thuận Thiên
Huyện Kiến Thụy: Tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2024, đánh giá kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2020
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy
Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kiến Thụy
Chi bộ khu dân cư Thọ Xuân 2 tổ chức thành công đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2022
Huyện Kiến Thụy 10/11 chi, Đảng bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại huyện Kiến Thụy về công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng