Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 180972
Khách trực tuyến : 3915
Thành viên trực tuyến : 2
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
02/01/2019 - 07:58
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018;
Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019


Ngày 28/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 469/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước và thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Cùng với đó là sự đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với định hướng rõ nét, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Xem chi tiết Báo cáo số 469/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện: Báo cáo 469 của Ủy ban nhân dân huyện.pdf


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2019(12/02/2019 - 15:43)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019(02/01/2019 - 07:58)
BC 374 Ước kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018(19/10/2017 - 14:57)
BC 373 Báo cáo Sơ kết sản xuất vụ Mùa 2017(19/10/2017 - 14:54)
BC 358 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới(16/10/2017 - 14:47)
BC 357. Kết quả triển khai Quyết định số 234/QĐ-TTg về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2016 và 6 tháng năm 2017(16/10/2017 - 14:40)
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 9 tháng, ước cả năm; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018(22/09/2017 - 11:26)
BC 214 Tình hình kinh tế - xã hộ,i quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017(29/06/2017 - 14:32)
Báo cáo số 171 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017(12/06/2017 - 15:13)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017(22/03/2017 - 09:55)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017(13/02/2017 - 15:17)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp accs tháng cuối năm 2016(23/09/2016 - 10:04)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: