Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 181409
Khách trực tuyến : 4470
Thành viên trực tuyến : 15
 
UBMTTQVN xã Đoàn Xá đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
17/12/2019 - 16:48
UBMTTQVN xã Đoàn Xá đẩy mạnh thực hiện
các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động 
ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban mặt trận xã Đoàn Xá luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của cấp trên đề ra. 
Hàng năm, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp và địa phương phát động. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, UBMT xã và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình phối hợp hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức Hội và các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cụ thể như: Hội cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chương trình kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng; Hội phụ nữ triển khai thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”; “ Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” Kết quả qua triển khai các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau phát triển kinh tế... Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... tiếp tục được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tập trung vào xây dựng kế hoạch hướng dẫn các nội dung, biện pháp trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. 
Cùng với các phong trào, hoạt động trên, hằng năm, UBMT xã còn chỉ đạo các Ban công tác mặt trận thôn tại các khu dân cư đăng ký đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh để giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. 
Từ các cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước như đã nêu trên đã góp phần tích cực để xã tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí là xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Nữ Đảng viên làm kinh tế giỏi(25/02/2020 - 10:46)
LĐLĐ huyện trao kinh phí Hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn” cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Thuận Thiên(17/01/2020 - 07:30)
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tổng kết thi đua năm 2019(01/01/2020 - 14:55)
Huyện Kiến Thụy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam(24/12/2019 - 09:34)
HND huyện nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững(24/12/2019 - 09:23)
Hội Nông dân xã Tân Trào kết hợp BHXH huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho 120 hội viên nông dân(24/12/2019 - 09:22)
HND huyện tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng nông dân theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân các chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác(24/12/2019 - 09:19)
Hội Tâm năng dưỡng sinh- phục hồi sức khỏe huyện: Tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(17/12/2019 - 16:50)
UBMTTQVN xã Đoàn Xá đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân(17/12/2019 - 16:48)
Các cấp Ủy ban MTTQVN huyện Kiến Thụy tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(17/12/2019 - 16:44)
HPN xã Đại Hợp với hoạt động vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất.(17/12/2019 - 11:49)
Nông dân xã Tân Phong đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới(17/12/2019 - 11:43)
Chuyển trang    
Trang số:  1/36
Số bản ghi trên trang: