Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 181410
Khách trực tuyến : 5996
Thành viên trực tuyến : 20
 
Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật
21/08/2019 - 15:38
Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7,
Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1425/UBND-TP ngày 20/8/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Để đảm bảo đưa các văn bản pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai: tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới ban hành; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Xem nội dung chi tiết: 
Công văn số 1425 về tuyên truyền phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.signed.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm(28/02/2020 - 15:00)
Chỉ đạo kiện toàn Ban Nông nghiệp tại các xã, thị trấn(28/02/2020 - 11:44)
Công văn về việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm theo bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước(28/02/2020 - 11:18)
Thực hiện hướng dẫn 06/HD-BCĐ ngày 25/02/2020 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng(28/02/2020 - 11:13)
Thực hiện luật BHYT và chỉ tiêu giao kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020(28/02/2020 - 10:27)
Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố về áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp đi từ các vùng có dịch viêm dường hô hấp do Covid-19(25/02/2020 - 15:14)
Công văn đảm bảo công tác phòng, chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch trên địa bàn huyện(25/02/2020 - 15:03)
Tăng cường phòng, chống Covid-19 trong hoạt động lễ hội, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện(18/02/2020 - 09:45)
Thông báo Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành sản xuất chế tạo đợt 1 năm 2020(18/02/2020 - 09:41)
Công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19(18/02/2020 - 09:07)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em(14/02/2020 - 12:02)
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2020(14/02/2020 - 11:57)
Chuyển trang    
Trang số:  1/13
Số bản ghi trên trang: