Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 796
Thành viên trực tuyến : 0
 
Lịch công tác tuần 44
09/11/2015 - 07:47

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Tuần 44 (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015)

Ngày

 

Nội dung công tác

Địa điểm

Phương tiện

Thành phần

Lãnh đạo UBND dự

Ghi chú

Thứ hai

02/11

Sáng

08 giờ: Trung tâm Dân số KHHGĐ tổ chức hội nghị giao ban

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Xe 16A-1305

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

Chiều

14 giờ: UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng, ước cả năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016 tại xã Khởi Nghĩa và xã Tiên Tiến

Trụ sở UBND

xã Tiên Tiến

Xe 16 chỗ

Các phòng quản lý nhà nước

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

03/11

 

Sáng

08 giờ: UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, phát động Tuần lễ hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 năm 2015 và Phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Hội trường số 2

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

08 giờ 30: Viện quy hoạch làm việc UBND huyện về tư vấn quy hoạch thị trấn Hùng Thắng

Phòng họp trực tuyến

 

Chủ tịch, các PCT UBND

 

08 giờ: Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến Luật Tần số và một số văn bản liên quan

Sở Thông tin và

Truyền thông

Phòng Văn hóa -

Thông tin

 

 

08 giờ: UBND huyện họp giải quyết đơn thư của ông Mai Văn Thẩm, thôn La Cầu, xã Quyết Tiến và đơn của ông Vũ Văn Đài, thôn Rỗ, xã Tiên Tiến

Phòng họp số 1

TNMT, Thanh tra, Tư pháp, Ban Tiếp công dân

PCT UBND

Trần Văn Khanh

 

Chiều

15 giờ: UBND thành phố họp nghe báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015

Trụ sở UBND thành phố

Xe 16A-0990

 

PCT UBND

Trần Văn Khanh

 

14 giờ: Chủ tịch họp các cơ quan để bàn giải quyết đơn

Phòng họp trực tuyến

 

Chủ tịch UBND

 

14 giờ 30: Thành đoàn Hải Phòng tổ chức buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện chuẩn bị tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012

Hội trường Huyện đoàn

Văn phòng UBND huyện

 

 

14 giờ: UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng, ước cả năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016 tại xã Đại Thắng và Tiên Cường.

Trụ sở UBND

xã Tiên Cường

Xe 16 chỗ

Các phòng quản lý nhà nước

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

Thứ Tư

04/11

 

Sáng

08 giờ: UBND thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 10 và ước cả năm 2015

Phòng họp trực tuyến

Các phòng quản lý nhà nước

CT, các PCT

Hoãn

08 giờ: Hội nghị BTV Huyện ủy kiểm điểm tình hình công tác tháng 10, bổ khuyết nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015

Phòng họp trực tuyến

 

CT, các PCT UBND huyện

 

08 giờ: UBND thành phố tổ chức họp về việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10

Trụ sở UBND thành phố

Xe 16A-0990

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

08 giờ: UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và phát động, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2015

Trung tâm Hội nghị

thành phố

Phòng Tư pháp

 

 

Chiều

14 giờ: Họp Ban quản lý Dự án Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai triển khai kế hoạch tháng 11/2015.

Hội trường số 2

 

PCT UBND

Trần Văn Khanh

 

14: Ban Thi đua khen thưởng thành phố tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng Quy định khen thưởng trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ thành phố

Xe 16A-0990

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

05/11

Sáng

08 giờ: Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2015, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2015

Sở Nông nghiệp và PTNT

Xe 16 chỗ

 

PCT UBND

Trần Văn Khanh

 

08 giờ 30: UBND huyện tổ chức công bố quyết định thành lập Đoàn xác minh tố cáo

Trụ sở UBND

xã Hùng Thắng

Xe 16A-1679

Thanh tra, TNMT

Chủ tịch UBND huyện

 

08 giờ: UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Xe 16A-0990

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

08 giờ: Lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức khóa XI học tại trụ sở UBND huyện

Hội trường số 2

 

 

 

08 giờ 30: Hội đồng giải phóng mặt bằng quốc lộ 10 họp về tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn chạy qua huyện Tiên Lãng

Phòng họp trực tuyến

 

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

07 giờ 30: UBMTTQ xã Đại Thắng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Thôn Trâm Khê,

xã Đại Thắng

 

 

 

Chiều

14 giờ: Hội nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại 6 xã xây dựng nông thôn mới phấn đấu về đích năm 2015

Phòng họp trực tuyến

 

CT, các PCT UBND huyện

 

16 giờ: Họp đoàn giải quyết đơn tố cáo đối với ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Khởi Nghĩa

Phòng họp số 1

Đoàn xác minh giải quyết đơn tố cáo

 

 

16 giờ 30: Giao ban lãnh đạo UBND huyện

+ Trung tâm PTQĐ, TNMT chuẩn bị báo cáo về việc giải phóng mặt bằng vị trí ao ông Phúc, khu 3 thị trấn Tiên Lãng

Phòng khách UBND huyện

 

CT, các PCT UBND huyện

 

Thứ Sáu

06/11

Sáng

08 giờ: Hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

Trường chính trị Tô Hiệu

Xe 16 chỗ

 

Chủ tịch

UBND huyện

 

08 giờ: UBND huyện tổ chức hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2015, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2015

Hội trường số 2

 

PCT UBND Trần Văn Khanh

 

Chiều

14 giờ: Chủ tịch họp thường trực Huyện ủy

Trụ sở Huyện ủy

Xe 16A-1679

 

 

 

14 giờ: UBND huyện họp triển khai một số nội dung kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, biểu dương phong trào thi đua “Hai tốt”

Phòng họp trực tuyến

Phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND

PCT UBND

Vũ Đức Cảnh

 

14 giờ: Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sản xuất và tặng quà cho một số gia đình nghèo

Hội trường khối đoàn thể

Phòng LĐ,TB-XH

 

 

14 giờ: UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng, ước cả năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016 tại xã Bắc Hưng và Đông Hưng

Trụ sở UBND

xã Bắc Hưng

Xe 16 chỗ

Các phòng quản lý nhà nước

PCT UBND

Trần Văn Khanh

 Hoãn

14 giờ: Hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ tịch UBND xã Đông Hưng

Trụ sở UBND xã Đông Hưng

Văn phòng UBND huyện và các cơ quan liên quan

 

 

15 giờ: Lãnh đạo huyện đi công tác tại Quảng Ninh

Xe 16A-1679, xe 16 chỗ

Xe 16A-0990

Văn phòng UBND

CT, các PCT

UBND huyện

 

Thứ Bảy

07/11

Sáng

08 giờ: UBND huyện kiểm tra bãi rác chân cầu Khuể, Khu 6 thị trấn Tiên Lãng

Xe 16 chỗ

TNMT, Nông nghiệp, TCKH, KTHT

Chủ tịch, các PCT UBND

Hoãn

Lãnh đạo huyện đi công tác tại Quảng Ninh

Xe 16A-1679,

xe 16A-0990

Xe 16 chỗ

Văn phòng UBND

CT, các PCT

UBND huyện

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/11

Sáng

08 giờ: Giáo xứ Súy Nẻo tổ chức xây dựng công trình tôn giáo

Nhà thờ Súy Nẻo,

xã Bắc Hưng

Phòng Nội vụ, Văn phòng UBND huyện

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lịch công tác tuần 45(09/11/2015 - 07:48)
Lịch công tác tuần 44(09/11/2015 - 07:47)
Lịch công tác tuần 43(27/10/2015 - 09:31)
Lịch công tác tuần 42(18/10/2015 - 09:40)
Lịch công tác tuần 41(15/10/2015 - 07:34)
Lịch công tác tuần 40(13/10/2015 - 10:22)
Lịch công tác tuần 39(13/10/2015 - 10:20)

Tin mới
Quyết định 570/QĐ-CT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Hải Phòng
Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Tiên Lãng
Huyện Tiên Lãng tổ chức thành công Giải Vô địch vật tự do Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 27 năm 2019
Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Tiên Lãng
Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Thành Đức
Thông báo 01
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị công bố, triển khai quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận: Gạo nếp cái hoa vàng Đại Thắng" cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Xã Quang Phục tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại huyện Tiên Lãng
Nông dân Tiên Lãng tích cực sản xuất vụ xuân 2019
Giao lưu Thơ Nguyên tiêu 2019
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng quà các đơn vị trong ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam