Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 3138
Thành viên trực tuyến : 1
 
Xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lãng: Quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình
11/01/2019 - 17:35

Xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lãng: Quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình

 

Xây dựng nông thôn mới là 1 trong 8 định hướng lớn của thành phố Hải Phòng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV (2015-2020) với mục tiêu “Phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Khi bắt đầu bắt tay triển khai thực hiện chương trình này, huyện Tiên Lãng là một trong những địa phương có nhiều khó khăn hơn so với các huyện khác trong thành phố, với cơ cấu kinh tế còn lạc hậu, thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, các công trình kết cấu hạ tầng còn thiếu và xuống cấp, đời sống của nhân dân còn khó khăn, thu ngân sách trên địa bàn thấp, số tiêu chí bình quân toàn huyện năm 2011 mới đạt 4,54 tiêu chí. Song, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận cao của người dân, qua hơn 7 năm thực hiện, huyện Tiên Lãng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai, công tác dồn điền đổi thửa quy hoạch vùng sản xuất, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, chuyển đổi mô hình Hợp tác xã được đẩy mạnh, nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc tạo tiền đề để Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Công tác "Dân vận khéo" với phương châm “Lấy người dân tuyên truyền, vận động người dân”, "Đảng viên đi trước, làng nước đi sau" được đẩy mạnh nên phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện quy tụ được sức mạnh đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, đã mang lại yếu tố phát triển bền vững, lâu dài.


Muốn thay đổi diện mạo nông thôn, thì giao thông phải đi trước một bước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân tự nguyện hiến hàng trăm ha đất, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Các địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới Trong giai đoạn 2012- 2016, toàn huyện đã thực hiện đạt chuẩn gần 82% đường giao thông trục xã, liên xã, 75% đường trục thôn, liên thôn, 88% đường ngõ, xóm và 72% đường giao thông nội đồng. Năm 2017, huyện tiếp nhận gần 8.000 tấn xi măng làm được 54 km đường giao thông các loại. Năm 2018, huyện tiếp nhận khoảng 10.000 tấn xi măng, làm 90 km đường giao thông các loại (trong đó, nguồn huy động đóng góp của nhân dân khoảng 45 tỷ đồng)- là địa phương đi đầu toàn thành phố trong việc tiếp nhận xi măng làm đường giao thông nông thôn,góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, sản xuất, cơ giới hóa trong nông nghiệp, nông thôn.

Triển khai xây dựng các công trình hạ tầng của 02 xã về đích năm 2018 và 9 xã về đích năm 2019, với tổng số 62 công trình các loại, tổng vốn đầu tư 138,2 tỷ đồng. Đến nay, các xã và các đơn vị liên quan đã triển khai thi công, đảm bảo khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành theo phân bổ kinh phí năm 2018 của thành phố. Các công trình đã cơ bản hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Phong trào xây dựng nông thôn được các cấp hội cơ sở hưởng ứng tích cực với quyết tâm cao phát huy nội lực trong cán bộ hội viên nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở. Triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018 ở 02 thôn An Thạch (Kiến Thiết), Đốc Hậu (Toàn Thắng). Kết quả, 02 thôn đều đạt 06/06 tiêu chí theo quy định.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn Tiên Lãng: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Văn minh” năm 2018, 23/23 xã thị trấn đã triển khai thực hiện phong trào và đạt được một số kết quả cụ thể: Có 181 km đường trục thôn, xóm có điện chiếu sáng; 21 km đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn, xóm đã tiến hành trồng hoa, cây xanh với 4.920 cây các loại; tiếp tục duy trì thực hiện ngày tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; chỉ đạo các hoạt động trang trí chào mừng các ngày Tết, lễ, tiến hành tu sửa 241 tuyến đường làng; làm mới, sửa chữa 39 cổng chào trên địa bàn các thôn

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Tiên Lãng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Cũng nhờ sự triển khai quyết liệt, đồng bộ đến nay đã làm thay đổi căn bản toàn diện từ diện mạo nông thôn đến nếp nghĩ, cách làm của người dân. Hiện nay, huyện đã xây dựng được các mô hình sản xuất tập trung, cải tạo nhiều mô hình vườn tạp đạt hiệu quả kinh tế: xây dựng 368 mô hình trồng rau xanh 143 ha, 255 mô hình trồng cây cảnh 42 ha. Xây dựng các vùng sản xuất khoai tây 200 ha ở các xã Tiên Cường, Tự Cường, Quyết Tiến, Thị trấn..., vùng cây công nghiệp 1.400 ha ở các xã Kiến Thiết, Cấp Tiến, Đoàn Lập, Vinh Quang..., vùng sản xuất lúa đặc sản 500 ha ở 3 xã đường 10 (Tiên Cường, Tự Cường, Đại Thắng), vùng chuyên canh dưa hấu ở Tiên Cường, Tự Cường, vùng chăn nuôi tập trung ở các xã Khởi Nghĩa, Cấp Tiến, Kiến Thiết.... vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích 1.760 ha ở các xã phía nam huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã đã chuyển đổi và thành lập mới theo Luật HTX năm 2012, trong năm 2018 đã thành lập mới được 7 hợp tác xã nông nghiệp, đưa tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 34 hợp tác xã. Bên cạnh đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các điểm sản xuất công nghiệp - TTCN và dịch vụ, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động. Năm 2018, bình quân đầu người năm 2018 toàn huyện đạt 41,73 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,39% .

Về phát triển văn hóa - xã hội, môi trường, huyện quan tâm và ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất của các trường học, tích cực triển khai xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi,  phổ cập THCS và phổ cập bậc trung học và nghề.  Trong năm đã có thêm 4 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3- cấp độ cao nhất, nâng tổng số trường đạt tiêu chuẩn lên 29 trường , 39 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Toàn huyện có 359 giải học sinh giỏi quốc gia và thành phố, duy trì 20 năm liên tục có học sinh giỏi cấp quốc gia. 156/174 làng văn hóa được công nhận làng văn hóa. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn huyện đạt 86,3% tổng số dân.

Về xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức được quan tâm, công tác xây dựng đảng, chính quyền, an ninh trật tự xã hội được quan tâm. Bình quân hàng năm, huyện đều có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng và chính quyền xã đạt trong sạch, vững mạnh. Công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, an toàn xã hội luôn được củng cố và giữ vững.  

Đến hết năm 2018, huyện Tiên Lãng số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 17,27 tiêu chí/xã. Có 10 xã gồm: Toàn Thắng, Tiên Thắng, Cấp Tiến, Kiến Thiết, Quyết Tiến, Quang Phục, Vinh Quang, Đại Thắng, Bạch Đằng, Tiên Hưng được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã Đông Hưng, Tiên Tiến, Đoàn Lập đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận đạt chuẩn.  Bộ mặt nông thôn của các xã đã có nhiều thay đổi. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đã và đang phát huy hiệu quả.

Năm 2019, huyện tiếp tục chủ đề “ tăng cường quản lý thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới”, huyện tập trung thực hiện tốt nghị quyết số 11, kết luận số 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về chương trình này, phấn đấu có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng mỗi cụm xã có ít nhất 01 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Xây dựng từ 5-10 thôn đạt chuẩn tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới 2019 và đón xuân Kỷ Hợi, tin tưởng rằng với ý chí, quyết tâm và truyền thống cách mạng, quân và dân huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trên bước đường xây dựng quê hương Tiên Lãng ngày càng phồn thịnh, văn minh./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 -2019(13/06/2019 - 14:39)
Huyện Tiên Lãng biểu dương, khen thưởng 176 gia đình văn hóa tiêu biểu (13/06/2019 - 14:28)
Tổ Đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(12/06/2019 - 16:10)
Xã Đoàn Lập tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Đoàn Lập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I(10/06/2019 - 15:10)
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thảo khoa học tham gia góp ý nội dung báo cáo dự án “Quy hoạch chi tiết nuôi ngao khu vực ven biển huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(10/06/2019 - 15:08)
Xã Bạch Đằng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.(07/06/2019 - 17:12)
Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019(07/06/2019 - 17:07)
Chung kết hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi huyện Tiên Lãng năm 2019(07/06/2019 - 15:04)
Tiếp nhận thiết bị giáo dục do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MQF tặng (07/06/2019 - 15:01)
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ một số cơ quan quản lý nhà nước(07/06/2019 - 11:08)
Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà các Trường Mầm non nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6(07/06/2019 - 11:00)
Diễn đàn trẻ em huyện Tiên Lãng năm 2019(07/06/2019 - 10:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Kế hoạch tăng cường quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện năm 2019
Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 14/6/2019
Công điện Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 -2019
Huyện Tiên Lãng biểu dương, khen thưởng 176 gia đình văn hóa tiêu biểu
Tổ Đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 11/6/2019
Xã Đoàn Lập tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Đoàn Lập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thảo khoa học tham gia góp ý nội dung báo cáo dự án “Quy hoạch chi tiết nuôi ngao khu vực ven biển huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Liên đoàn lao động huyện triển khai hoạt động Tuần lễ cao điểm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tiến độ giao nhận vật tư hỗ trợ xây sửa nhà ở tại huyện Tiên Lãng
Xã Bạch Đằng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019