Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 2490
Thành viên trực tuyến : 6
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
12/07/2018 - 15:26

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nổi bật: Toàn huyện bình quân đạt 16,77 tiêu chí trong đó có 9 xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí; đã phân bổ hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện với số lượng 6.359,48 tấn xi măng, triển khai xây dựng 43,44 km đường giao thông các loại. Tổng số công trình hạ tầng nông thôn mới của 11 xã đăng ký về đích năm 2018 và 9 xã về đích năm 2019 là 62 công trình, trong đó đối với 02 xã về đích năm 2018 là 25 công trình, đến nay đang triển khai thi công 11 công trình, còn 14 công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 7; 09 xã phấn đấu về đích năm 2019, tổng số 37 công trình, đã có 05 công trình đang triển khai thi công, 32 công trình đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2018.

6 tháng cuối năm, toàn huyện phấn đấu có thêm 3 xã về đích năm 2018 (bao gồm 02 xã đăng ký về đích năm 2018 và 01 xã Đông Hưng chuyển tiếp năm 2017) đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13/22 xã; bình quân toàn huyện năm 2018 phấn đấu đạt 17,59 tiêu chí trở lên, phấn đấu có 02 thôn của 02 xã đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được những mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân huyện xác định phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự tham gia tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các xã; nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, thành phố và doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, tập trung cao đẩy mạnh thu ngân sách, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn để tạo nguồn vốn cho ngân sách huyện, xã đầu tư xây dựng nông thôn mới.

(VT)

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Huyện Tiên Lãng: Những kết quả đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương(20/11/2018 - 14:58)
Thôn Xuân Hòa (xã Bạch Đằng) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa Xuân Hòa giai đoạn 2017-2018 và ra mắt mô hình “Vùng giáo bình yên”(14/11/2018 - 17:05)
Tăng cường các giải pháp chống hạn và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2018-2019 (09/11/2018 - 15:57)
Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2018(09/11/2018 - 15:03)
Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện(09/11/2018 - 15:00)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV(09/11/2018 - 08:38)
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2018(07/11/2018 - 17:30)
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên trung học cơ sở năm 2018(07/11/2018 - 17:26)
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 (đợt bổ sung)(07/11/2018 - 17:20)
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Tiên Lãng năm 2018(05/11/2018 - 14:30)
Báo cáo Kêt quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 huyện Tiên Lãng(02/11/2018 - 16:30)
Phát huy cao, đầy đủ vai trò, trách nhiệm chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021(02/11/2018 - 09:14)
Chuyển trang    
Trang số:  1/33
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Toàn huyện có 13.500 lao động tham gia bảo hiểm xã hội
TIÊN LÃNG TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ
Huyện Tiên Lãng: Những kết quả đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự
Khối thi đua Cựu chiến binh 8 huyện tổng kết năm 2018
TIÊN LÃNG KHÁNH THÀNH NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng tổ chức khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng
Huyện Tiên Lãng kỷ niệm 50 năm ngày bác hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục, 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương phong trào thi đua hai tốt năm học 2017-2018
Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
THỰC TẾ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
UỶ BAN MTTQVN HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ XI KHÓA XXII
Thôn Xuân Hòa (xã Bạch Đằng) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa Xuân Hòa giai đoạn 2017-2018 và ra mắt mô hình “Vùng giáo bình yên”
Quyết định 2511/QĐ-UBND