Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 754
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
12/07/2018 - 15:26

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nổi bật: Toàn huyện bình quân đạt 16,77 tiêu chí trong đó có 9 xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí; đã phân bổ hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện với số lượng 6.359,48 tấn xi măng, triển khai xây dựng 43,44 km đường giao thông các loại. Tổng số công trình hạ tầng nông thôn mới của 11 xã đăng ký về đích năm 2018 và 9 xã về đích năm 2019 là 62 công trình, trong đó đối với 02 xã về đích năm 2018 là 25 công trình, đến nay đang triển khai thi công 11 công trình, còn 14 công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 7; 09 xã phấn đấu về đích năm 2019, tổng số 37 công trình, đã có 05 công trình đang triển khai thi công, 32 công trình đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2018.

6 tháng cuối năm, toàn huyện phấn đấu có thêm 3 xã về đích năm 2018 (bao gồm 02 xã đăng ký về đích năm 2018 và 01 xã Đông Hưng chuyển tiếp năm 2017) đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13/22 xã; bình quân toàn huyện năm 2018 phấn đấu đạt 17,59 tiêu chí trở lên, phấn đấu có 02 thôn của 02 xã đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được những mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân huyện xác định phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự tham gia tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các xã; nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, thành phố và doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, tập trung cao đẩy mạnh thu ngân sách, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn để tạo nguồn vốn cho ngân sách huyện, xã đầu tư xây dựng nông thôn mới.

(VT)

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Khẩn trương thực hiện giai đoạn 2 của chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ(20/09/2018 - 14:31)
Khẩn trương tuyển dụng giáo viên vào biên chế theo chỉ tiêu được giao(17/09/2018 - 13:57)
Công điện Về việc phòng chống cơn bão số 6(15/09/2018 - 14:31)
Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất vụ mùa 2018(14/09/2018 - 17:32)
Tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 2018(14/09/2018 - 17:03)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019(14/09/2018 - 14:38)
Công văn về việc chuẩn bị các biện pháp phòng, chống với siêu bão MANGKHUT(14/09/2018 - 10:56)
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học năm 2018(14/09/2018 - 09:26)
Huyện Tiên Lãng chỉ đạo phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ các trà lúa mùa 2018(14/09/2018 - 08:21)
Công điện về việc phòng chống cơn bão số 05(13/09/2018 - 16:46)
Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại 03 xã huyện Tiên Lãng (đợt I năm 2018)(10/09/2018 - 08:01)
Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018-2019(07/09/2018 - 17:14)
Chuyển trang    
Trang số:  1/30
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Khẩn trương thực hiện giai đoạn 2 của chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP
Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN CỦA HUYỆN TIÊN LÃNG
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải đã được chuẩn hóa
Khẩn trương tuyển dụng giáo viên vào biên chế theo chỉ tiêu được giao
Công điện Về việc phòng chống cơn bão số 6
Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất vụ mùa 2018
Tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công văn về việc chuẩn bị các biện pháp phòng, chống với siêu bão MANGKHUT
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học năm 2018
Huyện Tiên Lãng chỉ đạo phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ các trà lúa mùa 2018