Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 4087
Thành viên trực tuyến : 19
 
Tập trung chăm sóc và phòng bệnh lùn sọc đen gây hại lúa Mùa 2018
27/07/2018 - 16:48
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến nay diện tích lúa đã cấy 7.450 ha, đạt 98% diện tích gieo cấy, các trà lúa mùa đang giai đoạn bén rễ hồi xanh, đẻ nhanh, đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, đã xuất hiện rầy lưng trắng mật độ phổ biến từ 10-15 con/m2; nơi cao từ 30-40 con/m2 (Đại Thắng, Quyết Tiến, Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Hùng Thắng...); cá biệt có nơi từ 90-100 con/m2 (Quang Phục, Toàn Thắng, Vinh Quang) (rầy chủ yếu trưởng thành). Mật độ trứng rầy phổ biến: 20-30 ổ/m2, cao 120 ổ/m2 (Toàn Thắng, Quang Phục, Vinh Quang...), trên trà lúa đẻ nhánh rộ đã xuất hiện rầy cám, mật độ 120-150 con/m2 (Quang Phục, Vinh Quang...); qua giám định kết quả cho thấy có 4/9 mẫu rầy dương tính vơi vius lùn sọc đen (Quyết Tiến, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Hùng Thắng). Tỷ lệ rầy mang virus rất cao, chiếm 14% (có 55/393 cá thể dương tích bới virus lùn sọc đen phương nam)
Để tạo điều kiện cho các trà lúa mùa đã cấy sinh trưởng phát triển tốt và chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện hướng dẫn nông dân phun trừ rầy lưng trắng để phòng chống bệnh lùn sọc đen trên tất cả các trà lúa đã gieo cấy khi phát hiện có rầy lưng trắng, thời gian phun trừ từ ngày 29/7-02/8/2018; điều tiết tốt nguồn nước hợp lý, đối với những vùng trũng cần khẩn trương tiêu thoát nước để phục vụ nhân dân chăm sóc lúa, duy trì mức nước 2-3 cm giúp lúa đẻ nhánh thuận lợi. Tiến hành bón thúc đẻ nhánh cho những diện tích lúa đã cấy, thời gian bón sau cấy 5-7 ngày, bón tập trung, đủ lượng, hạn chế thấp nhất việc sử dụng phân đạm đơn, tăng cường sử dụng phân bón NPK chuyên thúc cho lúa; bảo vệ diện tích mạ còn lại và chuẩn bị mạ dự phòng để khắc phục diện tích lúa bị ảnh hưởng do úng lụt xảy ra.
Ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ về cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu của các địa phương để thuận lợi cho chăm bón và phòng trừ sâu bệnh.
(VT)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018(19/08/2018 - 14:34)
65 năm một chặng đường vẻ vang Tiên Lãng anh hùng(19/08/2018 - 14:25)
Huyện Tiên Lãng chủ động ứng phó với bão số 4(18/08/2018 - 16:19)
Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát về quản lý, đầu tư, sản xuất, khai thác và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện(17/08/2018 - 14:06)
Về việc trang trí, treo cờ Tổ quốc và vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8, tháng 9(16/08/2018 - 16:37)
Công điện Về việc phòng chống cơn bão số 4(16/08/2018 - 15:08)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4(16/08/2018 - 08:06)
Báo cáo Kết quả thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(15/08/2018 - 14:15)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm 2018(10/08/2018 - 08:43)
Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng và ảnh huyện Tiên Lãng(10/08/2018 - 08:41)
UBND huyện tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2018(08/08/2018 - 07:55)
Tập trung chăm sóc và phòng bệnh lùn sọc đen gây hại lúa Mùa 2018(27/07/2018 - 16:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018
65 năm một chặng đường vẻ vang Tiên Lãng anh hùng
Huyện Tiên Lãng chủ động ứng phó với bão số 4
UBND huyện Tiên Lãng tổ chức bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018
Phụ nữ Tiên Lãng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Tiên Lãng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng
Tiên Lãng: Bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 1 năm 2018
Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát về quản lý, đầu tư, sản xuất, khai thác và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện
Về việc trang trí, treo cờ Tổ quốc và vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8, tháng 9
Công điện Về việc phòng chống cơn bão số 4
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4
Báo cáo Kết quả thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm 2018
Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng và ảnh huyện Tiên Lãng
Văn bản có hiệu lực tháng 7/2018