Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 3641
Thành viên trực tuyến : 8
 
Đảm bảo tiến độ, khánh thành các Dự án cải tạo, nâng cấp đường 25 và Dự án xây dựng nhà làm việc trụ sở HĐND và UBND huyện vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953-28/8/2018)
26/12/2017 - 14:38

Ngày 12/12/2017, đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 25 và Dự án xây dựng nhà làm việc trụ sở HĐND và UBND huyện. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tiên Lãng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, Điện lực Tiên Lãng, Chủ tịch UBND các xã có liên quan, đại diện nhà thầu, đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát 02 Dự án trên.

Để đảm bảo tiến độ các dự án nêu trên, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953-28/8/2018), đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát thi công, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình thi công các Dự án đảm bảo chất lượng công trình; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện bổ sung bảng thông tin về công trình Dự án cải tạo, nâng cấp đường 25 ở một số điểm trên đoạn đường thi công; đồng thời giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Các công trình, dự án nêu trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện nhà, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức được công tác trong môi trường làm việc khang trang, đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
(VT)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào