Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 3062
Thành viên trực tuyến : 12
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tiên Lãng
17/12/2014 - 15:16

Cơ cấu tổ chức:

            1. Lãnh đạo UBND:

            Chủ tịch:                                            Trần Đình Vịnh

ĐT:                                                      031.3883100

Phó Chủ tịch:                                     Trần Văn Khanh

ĐT:                                                      031.3683736 

Phó Chủ tịch:                                     Vũ Đức Cảnh 

ĐT:                                                      031.3883255

ĐT:                                                      031.3883277

2. Văn phòng UBND

Chánh Văn phòng:                              Nguyễn Ngọc Huy

ĐT:                                                      031.388328

Phó Chánh Văn phòng:                       Phạm Minh Thuận

ĐT:                                                      031.3883126

Phó Chánh Văn phòng:                       Trần Thành Tú
            ĐT:                                                      031.3683853

Phó Chánh Văn phòng:                       Lê Toàn Thắng
            ĐT:                                                      031.3683853

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Dũng        

ĐT:                                                      031.3683607

             Phó Trưởng phòng:                            Nguyễn Văn Đoan
             ĐT:                                                     031.3942203

 Phó Trưởng phòng:                            Nguyễn Xuân Thành
      
       ĐT:                                                     031.3942203  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

             Trưởng phòng:                                   Lâm Hồng Khánh

ĐT:                                                      031.3683166  

            Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Văn Thấm 
            ĐT:                                                      031.3683742         
            Phó Trưởng phòng:                             Phạm Thị Lan

   ĐT:                                                      031.3883598   

Phó Trưởng phòng:                             Mai Văn Lượng
            ĐT:                                  

5. Phòng Văn hóa & Thông tin

Trưởng phòng:                                    Nguyễn Văn Bộ

ĐT:                                                      031.3883256

Phó Trưởng phòng:                             Lương Văn Thắng
        
    ĐT:                                                      031.3883256 

Phó Trưởng phòng:                             Bùi Văn Đồi

ĐT:

          6. Phòng Tư Pháp

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Hè

ĐT:                                                      031.3943267

            Phó trưởng phòng:                              Vũ Thị Hồng
            
ĐT:                                                      0313.883926 

Phó trưởng phòng:                              Hoàng Kim Chiến

 

7. Thanh Tra

Chánh thanh tra:                                 Phạm Văn Học

ĐT:                                                      031.3683714
Phó Chánh TTra:                                 Đỗ Như Tuyến
ĐT:                                                      031.3683659 

            Phó Chánh TTra:                                 Hoàng Văn Thiềm         

            ĐT:                                                      0987157246

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

            Trưởng phòng:                                    Phạm Hồng Thái

ĐT:                                                      031.3883144     

Phó Trưởng phòng:                             Vũ Văn Quân

ĐT:                                                      031.3883144

  Phó Trưởng phòng:                             Trần Đình Nhuận

ĐT:

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng:                                    Bùi Đặng Nga

ĐT:                                                      031.3883249

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Văn Giang
            ĐT:                                                      031.3943271

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Thị Soải

ĐT:                                                      031.883.380

   10. Phòng Nội Vụ   

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Sân
            ĐT:                                                      031.388326   

Phó Trưởng phòng:                             Lê Tất Dỉnh

ĐT:                                                      031.3883262

Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Thị Nhàn

ĐT:                                           

            11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
            Trưởng phòng:                                    Hoàng Thị Thúy
             ĐT:                                                     031.3883200 
            Phó Trưởng phòng:                             Vũ Văn Ninh
            ĐT:                                                      031.3883200 
            Phó Trưởng phòng:                             Hoàng Mạnh Đạt                
            ĐT:                                                      031.3883200 

12. Phòng Y tế

Trưởng phòng:                                    Nguyễn Văn Lượng

ĐT:                                                      031.3883817

            Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Thị Nguyệt
            ĐT:

          
13. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quyền Trưởng phòng:                         Đào Quang Chính          

ĐT:                                                       031.3883363

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Xuân Hòa       

ĐT:                                                      031.3683064 

Phó Trưởng phòng:                             Cao Văn Rôi
ĐT:                                                      031.3683064 

Phó Trưởng phòng:                             Hoàng Thị Hương

ĐT:                                                    01685709648                         

14. Trung tâm phát triển quỹ đất

Giám đốc:                                            Nguyễn Đăng Liên
            ĐT:                                          
            Phó Giám đốc:                                    Nguyễn Đức Khởi

ĐT:             

            15. Trung tâm DSKHH- Gia đình

            Giám đốc:                                            Hoàng Văn Luất
            ĐT:                                                      031.3883116
            Phó Giám đốc:                                    Nguyễn Thị Hồng Chiên
            ĐT:                                                      031.883116      

16. Chi cục thống kê
            Chi cục trưởng:                        Trần Văn Độ
            ĐT:                                                                                                   

Phó Chi cục trưởng:                 Nguyễn Thị Minh Thùy
           
ĐT:                                            09021651154      

 


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa