Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 4089
Thành viên trực tuyến : 0
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tiên Lãng
17/12/2014 - 15:16

Cơ cấu tổ chức:

            1. Lãnh đạo UBND:

            Chủ tịch:                                            Trần Đình Vịnh

ĐT:                                                      031.3883100

Phó Chủ tịch:                                     Trần Văn Khanh

ĐT:                                                      031.3683736 

Phó Chủ tịch:                                     Vũ Đức Cảnh 

ĐT:                                                      031.3883255

ĐT:                                                      031.3883277

2. Văn phòng UBND

Chánh Văn phòng:                              Nguyễn Ngọc Huy

ĐT:                                                      031.388328

Phó Chánh Văn phòng:                       Phạm Minh Thuận

ĐT:                                                      031.3883126

Phó Chánh Văn phòng:                       Trần Thành Tú
            ĐT:                                                      031.3683853

Phó Chánh Văn phòng:                       Lê Toàn Thắng
            ĐT:                                                      031.3683853

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Dũng        

ĐT:                                                      031.3683607

             Phó Trưởng phòng:                            Nguyễn Văn Đoan
             ĐT:                                                     031.3942203

 Phó Trưởng phòng:                            Nguyễn Xuân Thành
      
       ĐT:                                                     031.3942203  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

             Trưởng phòng:                                   Lâm Hồng Khánh

ĐT:                                                      031.3683166  

            Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Văn Thấm 
            ĐT:                                                      031.3683742         
            Phó Trưởng phòng:                             Phạm Thị Lan

   ĐT:                                                      031.3883598   

Phó Trưởng phòng:                             Mai Văn Lượng
            ĐT:                                  

5. Phòng Văn hóa & Thông tin

Trưởng phòng:                                    Nguyễn Văn Bộ

ĐT:                                                      031.3883256

Phó Trưởng phòng:                             Lương Văn Thắng
        
    ĐT:                                                      031.3883256 

Phó Trưởng phòng:                             Bùi Văn Đồi

ĐT:

          6. Phòng Tư Pháp

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Hè

ĐT:                                                      031.3943267

            Phó trưởng phòng:                              Vũ Thị Hồng
            
ĐT:                                                      0313.883926 

Phó trưởng phòng:                              Hoàng Kim Chiến

 

7. Thanh Tra

Chánh thanh tra:                                 Phạm Văn Học

ĐT:                                                      031.3683714
Phó Chánh TTra:                                 Đỗ Như Tuyến
ĐT:                                                      031.3683659 

            Phó Chánh TTra:                                 Hoàng Văn Thiềm         

            ĐT:                                                      0987157246

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

            Trưởng phòng:                                    Phạm Hồng Thái

ĐT:                                                      031.3883144     

Phó Trưởng phòng:                             Vũ Văn Quân

ĐT:                                                      031.3883144

  Phó Trưởng phòng:                             Trần Đình Nhuận

ĐT:

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng:                                    Bùi Đặng Nga

ĐT:                                                      031.3883249

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Văn Giang
            ĐT:                                                      031.3943271

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Thị Soải

ĐT:                                                      031.883.380

   10. Phòng Nội Vụ   

Trưởng phòng:                                    Vũ Văn Sân
            ĐT:                                                      031.388326   

Phó Trưởng phòng:                             Lê Tất Dỉnh

ĐT:                                                      031.3883262

Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Thị Nhàn

ĐT:                                           

            11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
            Trưởng phòng:                                    Hoàng Thị Thúy
             ĐT:                                                     031.3883200 
            Phó Trưởng phòng:                             Vũ Văn Ninh
            ĐT:                                                      031.3883200 
            Phó Trưởng phòng:                             Hoàng Mạnh Đạt                
            ĐT:                                                      031.3883200 

12. Phòng Y tế

Trưởng phòng:                                    Nguyễn Văn Lượng

ĐT:                                                      031.3883817

            Phó Trưởng phòng:                             Nguyễn Thị Nguyệt
            ĐT:

          
13. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quyền Trưởng phòng:                         Đào Quang Chính          

ĐT:                                                       031.3883363

Phó Trưởng phòng:                             Phạm Xuân Hòa       

ĐT:                                                      031.3683064 

Phó Trưởng phòng:                             Cao Văn Rôi
ĐT:                                                      031.3683064 

Phó Trưởng phòng:                             Hoàng Thị Hương

ĐT:                                                    01685709648                         

14. Trung tâm phát triển quỹ đất

Giám đốc:                                            Nguyễn Đăng Liên
            ĐT:                                          
            Phó Giám đốc:                                    Nguyễn Đức Khởi

ĐT:             

            15. Trung tâm DSKHH- Gia đình

            Giám đốc:                                            Hoàng Văn Luất
            ĐT:                                                      031.3883116
            Phó Giám đốc:                                    Nguyễn Thị Hồng Chiên
            ĐT:                                                      031.883116      

16. Chi cục thống kê
            Chi cục trưởng:                        Trần Văn Độ
            ĐT:                                                                                                   

Phó Chi cục trưởng:                 Nguyễn Thị Minh Thùy
           
ĐT:                                            09021651154      

 


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa

Tin mới
Khẩn trương thực hiện giai đoạn 2 của chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP
Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN CỦA HUYỆN TIÊN LÃNG
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải đã được chuẩn hóa
Khẩn trương tuyển dụng giáo viên vào biên chế theo chỉ tiêu được giao
Công điện Về việc phòng chống cơn bão số 6
Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất vụ mùa 2018
Tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công văn về việc chuẩn bị các biện pháp phòng, chống với siêu bão MANGKHUT
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học năm 2018
Huyện Tiên Lãng chỉ đạo phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ các trà lúa mùa 2018