Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 4544
Thành viên trực tuyến : 16
 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐƯỢC QUAN TÂM ĐẨY MẠNH
04/10/2018 - 17:11

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN

 ĐƯỢC QUAN TÂM ĐẨY MẠNH

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan, ban ngành và các địa phương trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã có những kết quả nổi bật trong 9 tháng năm 2018.


- Về nội dung tuyên truyền: Ngoài việc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất của mỗi gia đình cá nhân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện; trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp với công cuộc bảo vệ môi trường chung. Trong các đợt phát động tuyên truyền trên quy mô lớn, tùy theo ý nghĩa của từng đợt, công tác tuyên truyền được nhấn mạnh vào các nội dung cụ thể như: Trong đợt phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, ngày đại dương thế giới, trọng tâm tuyên truyền là việc quản lý, bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước; trong đợt phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường, công tác tuyên truyền được nhấn mạnh nhiều nội dung, đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung của đợt hưởng ứng và có tính duy trì trong suốt tháng hành động vì môi trường; trong đợt phát động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, trọng tâm tuyên truyền là việc quản lý, thu gom, phân loại, xử lý chất thải nông thôn…


- Về hình thức tuyên truyền: Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ việc tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, loa truyền thanh các xã, thị trấn, thường từ 4 đến 6 ngày/đợt, mỗi ngày từ 1 đến 2 lần trong thời gian trước, trong và sau đợt phát động cho đến việc treo băng zôn khẩu hiệu trên các tuyến đường trục chính, trụ sở các cơ quan đơn vị, trạm trại trường học, trung bình mỗi xã treo từ 2 đến 4 cái/đợt, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của các ngành, đoàn, đội, hội và trong các tiết học ngoại khóa của các trường học.

Đồng thời với đó công tác tuyên truyền còn được thực hiện bằng việc thiết kế các poster với các hình ảnh, thông điệp rõ ràng, cụ thể giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Chỉ tính riêng đợt phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 đã có hơn 300 poster được dán tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các trạm trại, trường học để truyền thông điệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đến được với nhiều người dân nhất có thể.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trên đã góp phần cải thiện nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân Tiên Lãng về ý nghĩa, tầm quan trong của việc bảo vệ môi trường, từ đó đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương (tham gia tổ tự quản bảo vệ môi trường; chăm sóc, trồng mới cây xanh; trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa), đặc biệt là việc thu gom, quản lý chất thải theo quy định, tham gia tích cực vào các hoạt động tổng vệ sinh môi trường do địa phương phát động./.

                                                                  PTB.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào