Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 5109
Thành viên trực tuyến : 16
 
Năm 2013 xã Tiên Hưng hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
25/02/2014 - 09:20

Năm 2013 xã Tiên Hưng hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 1993, xã Tiên Hưng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân cư của hợp tác xã nông nghiệp Tiên Hưng thuộc Nông trường quốc doanh Vinh quang cũ với diện tích tự nhiên trên 1.100ha; dân số trên 1300 người. Ngày mới thành lập, kinh tế của địa phương chủ yếu là độc canh cây lúa năng suất thấp; cơ sở hạ tầng công cộng hầu như chưa có gì, nhân dân mới chuyển đến định cư đời sống còn rất khó khăn, điều kiện sản xuất, vật chất văn hóa tinh thần hết sức thiếu thốn.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành Thành phố và huyện, cán bộ và nhân dân xã Tiên Hưng đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, bộ mặt làng quê nông thôn xã Tiên Hưng đã có sự chuyển biến rõ nét. Trong năm 2013, xã Tiên Hưng tiếp tục tuyên truyền Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới,  xã tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới đề nghị Huyện phê duyệt. Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, xã Tiên Hưng triển khai các biện pháp đồng bộ trong sản xuất với 6 công trình theo chương trình lồng ghép, tổng kinh phí 11,575 tỷ đồng như tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung nạo vét kênh mương phục vụ thau chua, rửa mặn, san gềnh, lấp trũng cải tạo đồng ruộng, quy hoạch 4 vùng sản xuất tập trung diện tích 70 ha; tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, chọn lọc các giống lúa mới năng xuất cao đưa vào sản xuất, đắp nền 9,7 km các tuyến đường ra đồng, kinh phí 520 triệu đồng, nạo vét 7,2 km các tuyến mương cấp 2 kinh phí 6 tỷ đồng; Sửa chữa nhà máy nước sạch xã 1,2 tỷ đồng phục vụ sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2013 xã Tiên Hưng đã hoàn thành 5 tiêu chí đó là: Bưu điện, Hình thức tổ chức sản xuất, Thu nhập, Y tế, Cơ cấu lao động. Tính đến hết năm 2013 xã Tiên Hưng đã hoàn thành tổng số 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2014, xã Tiên Hưng tiếp tục triển khai xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là: Giáo dục, Nhà ở dân cư, Môi trường./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
Công văn số 2030/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Công văn số 2029/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 12
UBND huyện tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12 năm 2018
Tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp về mối liên quan giữa sóng điện tử của các trạm thu phát thông tin di động (BTS) và sức khỏe con người.
Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
UBND huyện công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại Tiên Lãng
Năm 2019, ngân sách thành phố hỗ trợ 1.635 lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố.
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm nông dân hai gia đình hội viên nghèo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập các Nghị quyết Trung ương 8
Tiên Lãng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Tiên Lãng hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018
Huyện Tiên Lãng tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019
Huyện Tiên Lãng tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019