Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 5153
Thành viên trực tuyến : 16
 
Năm 2014, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường, văn hoá và điện nông thôn.
25/02/2014 - 09:20

Năm 2014, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường, văn hoá và điện nông thôn.

 

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong điểu kiện còn gặp nhiều khó khăn về xuất phát điểm của xã thấp, địa hình mặt bằng đất canh tác gập ghềnh, cao trũng đan xen, có nhiều diện tích vùng trũng úng không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, những năm qua, xã Bắc Hưng tập trung cao cho công tác tuyên truyền vận động, quán triệt triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã đã tổ chức công bố quyết định của UBND huyện về phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã và tập trung lãnh đạo lập đề án quy hoạch chi tiết, rà soát lựa chọn các tiêu chí triển khai thực hiện năm 2013 tại địa phương. Đảng uỷ xã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và các văn bản khác để lãnh đạo thực hiện chương trình theo Nghị quyết số 11 và Kết luận số 06 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; lãnh đạo kiện toàn Ban Quản lý nông thôn mới của xã và Ban phát triển thôn, rà soát lựa chọn các tiêu chí triển khai thực hiện tại địa phương. Tính đến hết năm 2013, xã Bắc Hưng đã hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bước sang năm 2014 này, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí mới về môi trường, văn hoá và điện nông thôn, nâng tổng số tiêu chí hoàn thành của xã lên 12/19 tiêu chí. Trước mắt, xã tập trung tổ chức cắm quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bước đầu xác định 5 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài 5 km, vận động nhân dân hiến đất, tổ chức đắp nền đường phục vụ bê tông hoá vào đầu năm 2014; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dồn điền đổi thửa, xin ý kiến đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện trong năm 2014./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
Công văn số 2030/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Công văn số 2029/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 12
UBND huyện tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12 năm 2018
Tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp về mối liên quan giữa sóng điện tử của các trạm thu phát thông tin di động (BTS) và sức khỏe con người.
Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
UBND huyện công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại Tiên Lãng
Năm 2019, ngân sách thành phố hỗ trợ 1.635 lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố.
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm nông dân hai gia đình hội viên nghèo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập các Nghị quyết Trung ương 8
Tiên Lãng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
Tiên Lãng hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018
Huyện Tiên Lãng tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019
Huyện Tiên Lãng tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019