Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 237637
Khách trực tuyến : 7431
Thành viên trực tuyến : 7
 
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018
07/11/2018 - 09:35

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018

Sáng ngày 06/11, Đồng chí Bùi Văn Vi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2018. Dự Hội nghị  có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan.


Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10  tháng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018; nghe và cho ý kiến về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2019 và phân bổ ngân sách huyện năm 2019; tiến độ giải ngân các công trình đầu tư công và xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2019; kết quả phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng 10 tháng năm 2018. Đồng thời nghe và cho ý kiến về dự thảo các Báo cáo sơ kết thực hiện các Nghị quyết chuyên đề gồm: Báo cáo sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện Thủy Nguyên; Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được tập trung đồng bộ, tập trung sản xuất, thu hoạch lúa vụ Mùa; triển khai làm đất và chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018. Thu cân đối ngân sách thực hiện là 981,2 tỷ đồng, đạt 130,0% dự toán thành phố, đạt 121,9% dự toán huyện; Trong đó thu thường xuyên là 488 tỷ đạt 107% dự toán thành phố; thu tiền đất là 493,2 tỷ đạt 164,4% dự toán thành phố, đạt 140,9% dự toán huyện; Thu ngân sách huyện, xã 1.557,3 tỷ đồng đạt 127,0% dự toán. Chi ngân sách huyện, xã 1.004,2 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch. Vốn đầu tư công giao huyện 10 tháng thực hiện 200,2 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch…

Công tác quy hoạch, giao thông tiếp tục rà soát hiện trạng các bến, bãi vật liệu xây dựng phục vụ công tác quy hoạch hệ thống bến bãi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kiểm tra 05 trường hợp về trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Núi Đèo; xử lý 01 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đông Sơn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng, vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tiếp tục triển khai công tác quản lý hoạt động của các phương tiện đò ngang, đò màn trên địa bàn, đặc biệt tại xã Tam Hưng và thị trấn Minh Đức.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đến nay đã cấp 2.212 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt 11,6% kế hoạch; 1.488 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 49,6 % kế hoạch; 105 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đạt 21,0% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất: Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, Dự án cầu Hoàng Văn Thụ, Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Máng Nước, từ khu vực chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo; Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất Khau Da (xã Thủy Sơn);... Tiếp tục giải quyết tồn tại về giải phóng mặt bằng Dự án Đường bao thị trấn Minh Đức, Khu đấu giá Khâu Da, Đầm Huyện. Thống nhất về chủ trương xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 4 và thôn 7 xã Thủy Triều. Hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất tại Thiên Hương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được được quan tâm chỉ đạo, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền trong  tháng 10 năm 2018 được tổ chức chu đáo, an toàn, tạo được điểm nhấn đặc biệt về công tác chuẩn bị các điều kiện và tập trung phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi gồm: Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thủy Nguyên quật khởi - Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Hát Đúm Thủy Nguyên và các hoạt động trong khuôn khổ dịp kỷ niệm. Tiếp tục triển khai các chương trình lao động, việc làm và an sinh xã hội theo kế hoạch năm 2018. Thực hiện các chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần cho 20.162 người với tổng số tiền 13,749 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện cấp mới 626 thẻ BHYT. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng tặng 15 suất học bổng, 30 suất quà.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Đến nay đã hoàn thành quyết toán 40/108 hạng mục công trình xây dựng hạ tầng tại các xã kế hoạch 2018; thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng của thành phố đến nay đã thực hiện tiếp nhận khối lượng 1.766,4 tấn xi măng (tỷ lệ đạt 51,9 %) cho các xã: Hòa Bình (210 tấn); Lâm Động (81,2 tấn); Thủy Đường (182,6 tấn); Phục Lễ (4,4 tấn); Hợp Thành (88 tấn), Lưu Kiếm (181,7 tấn); Minh Tân (461,6 tấn); Gia Đức (85,6 tấn); Lại Xuân (34,5 tấn); Mỹ Đồng (7,6 tấn); Thiên Hương (369,9 tấn); Tân Dương (59 tấn)…

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nhiệm vụ còn hạn chế, vướng mắc như  tiến độ thực hiện dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công; chương trình hỗ trợ xi măng làm đường thôn xóm, đường nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân vẫn chậm. Một số chỉ tiêu về thu ngân sách đạt thấp; việc thực hiện các chỉ tiêu về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo kế hoạch... và bàn về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thánh 10, đặc biệt là công tác phối hợp trong việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi, đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát các chỉ tiêu năm 2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trong tháng 11. Rà soát, nâng cao chất lưọng dự báo để xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển của huyện trong năm 2019. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Tiến hành đánh giá, đẩy nhanh tiến độ các công trình đang xây dựng và hoàn thiện hồ sơ về các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018; đồng thời tăng cường chỉ đạo việc duy trì, củng cố và phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành xã nông thôn mới để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường công tác thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, khoáng sản đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch. Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện và Hội nghị tổng kết kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 25/10./.

Phòng VH&TT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công ty xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng 335 xuất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện(23/01/2019 - 23:30)
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019(23/01/2019 - 23:27)
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019(23/01/2019 - 23:26)
Tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019(23/01/2019 - 23:25)
Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019(21/01/2019 - 14:58)
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và ký giao ước thi đua năm 2019(18/01/2019 - 23:33)
Tiếp xúc các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019(18/01/2019 - 23:31)
Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019(17/01/2019 - 22:14)
Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ giải pháp đảm bảo TTATGT năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019(11/01/2019 - 16:43)
Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019(10/01/2019 - 21:49)
Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019(08/01/2019 - 22:01)
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019(06/01/2019 - 21:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/86
Số bản ghi trên trang:
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
Công ty xi măng Vicem Hải Phòng trao tặng 335 xuất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019
Quyết định 163/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và ký giao ước thi đua năm 2019
Tiếp xúc các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ giải pháp đảm bảo TTATGT năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019
Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019
Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thủy Nguyên
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019