Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 237745
Khách trực tuyến : 1495
Thành viên trực tuyến : 2
 
Triển khai thực hiện Quy hoạch giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
08/11/2018 - 11:03

Triển khai thực hiện Quy hoạch giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Nhằm cụ thể hóa những nội dung, nhiệm vụ và định hướng cơ bản đã được xác định tại Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng; phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non của thành phố. Ngày 05/11, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, nội dung Kế hoạch nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông và mầm non, trong đó mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo nhằm phát triển giáo dục mầm non với quy mô và loại hình phù hợp, đáp ứng nhu câu đi học của trẻ; phấn đấu nâng dần tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non; chú trọng giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mĩ, kỹ năng sống và giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và đầu tư thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông; phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường mầm non công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm có 1 đến 2 trường tiểu học, trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Về quy hoạch mạng lưới trường lớp trong thời gian tới tổ chức sắp xếp lại các trường mầm on, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế do đến năm 2021 sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính, một số đơn vị hình thành các trường liên cấp đảm bảo tối thiểu 10% các cơ sở công lập trên toàn huyện; chuyển tối thiểu 10% các cơ sở giáo dục công lập sang cơ chế tự chủ tài chính; đến năm 2025, tiếp tục giáo tối thiểu 10% các cơ sở giáo dục công lập trên toàn huyện so với năm 2021; chuyển tối thiểu 20% cơ sở giáo dục công lập sang cơ chế tự chủ tài chính so với năm 2021…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, Kế hoạch nêu rõ các giải pháp thực hiện về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về sự cần thiết phải đổi mới tư duy giáo dục và thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục và đào tạo. Xây dựng phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư để cân đối vốn cho phát triển giáo dục mầm non và phổ thông; tăng cường chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; tập trung công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 05/11/2018 tại đây./.

Phòng VH&TT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”(12/04/2019 - 22:27)
Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và Luật tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức(11/04/2019 - 09:11)
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 04 năm 2018(08/04/2019 - 10:40)
Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018(07/04/2019 - 10:23)
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019(02/04/2019 - 09:59)
Huyện Thủy Nguyên ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(01/04/2019 - 23:14)
Tăng cương công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ dịp Lễ Thanh minh năm 2019(01/04/2019 - 15:59)
Tăng cường phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn(27/03/2019 - 16:53)
Đình An Ninh Ngoại, xã An Sơn đón Bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp thành phố(21/03/2019 - 15:39)
Lễ hội Kỉ niệm 481 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc(20/03/2019 - 23:24)
Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường Máng Nước (Thủy Nguyên)(14/03/2019 - 15:02)
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 03 năm 2019(11/03/2019 - 22:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/88
Số bản ghi trên trang:
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Dinh
Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và Luật tố cáo năm 2018 cho cán bộ, công chức
Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thảnh trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ
Báo cáo kết quả thực hện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 3 và Quý I, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm vụ Quý II, tháng 4 năm2019
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 04 năm 2018
Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
Huyện Thủy Nguyên ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Tăng cương công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ dịp Lễ Thanh minh năm 2019