Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 237841
Khách trực tuyến : 3029
Thành viên trực tuyến : 9
 
Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2019-2020
18/06/2019 - 15:55

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2019-2020

Để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; chính sách hỗ trợ xây dựng mỗi xã một sản phẩm tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố và Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về chuyển đổi cơ cấu trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 đảm bảo hiệu quả; xây dựng danh mục sản phẩm và hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp thành sản phẩm đặc thù, thế mạnh của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sau đây gọi tắt là Chương trình OCOP) huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2019-2020.


Bưởi xã Lâm Động
Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2020 lựa chọn, xây dựng từ 05-07 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chí theo quy định, trong đó có từ 02 đến 03 sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao trở lên và có ít nhất 10 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, có nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; phát triển khác hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chất lượng tốt, mang yếu tố thế mạnh, đặc thù và có khả năng cạnh tranh trên thị trương; tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn về Chương trình OCOP cho cán bộ tham gia thực hiện chương trình của huyện, xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP; thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.


Na bở xã Liên Khê đóng gói theo tiêu chuẩn VIETGAP
Xác định việc triển khai Chương trình OCOP cần có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, từ đó huy động sự tham gia của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân trên địa bàn; việc đánh giá, lựa chọn đúng sản phẩm lợi thế để xây dựng hệ thống sản phẩm phù hợp, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…Ủy ban nhân huyện giao các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, các hộ sản xuất trên địa bàn tham gia Chương trình OCOP lập hồ sơ, đăng ký ý tưởng, xây dựng phương án, dự án sản xuất kinh doanh, trình Ủy ban nhân dân huyện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Chương trình OCOP đến người dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia Chương trình OCOP…

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Chương trình; tổ chức điều tra, khảo sát, lựa chọn, lập danh mục các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Nghị Quyết 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố… Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức kinh tế, hộ gia đình tham gia các hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng thí điểm các cửa hàng, điểm giới thiệu và phân phối các sản phẩm OCOP của huyện; hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án khuyến công, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hoàn thiện công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm sạch, hữu cơ, sản phẩm sản xuất theo quy trình nông nghiệp tốt (GAP); hướng dẫn phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện./.

Phòng VH&TT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị triển khai Kế hoạch thúc đẩy việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt(19/07/2019 - 10:28)
Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố tổ chức thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Hoàng Động, An Sơn, Lưu Kỳ(17/07/2019 - 10:12)
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ (2016 – 2021)(17/07/2019 - 08:53)
Tập huấn vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố(13/07/2019 - 16:53)
Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 7 năm 2019(05/07/2019 - 16:53)
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 2(03/07/2019 - 17:27)
Tổ chức tuyên truyền về chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"(03/07/2019 - 15:17)
Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2 (MUN)(03/07/2019 - 09:40)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XVIII(03/07/2019 - 08:20)
Biểu dương 317 Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018(28/06/2019 - 14:19)
Diễn đàn trẻ em huyện Thủy Nguyên năm 2019(25/06/2019 - 16:02)
Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa(21/06/2019 - 16:05)
Chuyển trang    
Trang số:  1/91
Số bản ghi trên trang:
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
Hội nghị triển khai Kế hoạch thúc đẩy việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố tổ chức thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Hoàng Động, An Sơn, Lưu Kỳ
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ (2016 – 2021)
Tập huấn vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố
Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UNBD thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thủy Nguyên
Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 7 năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 2
Tổ chức tuyên truyền về chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"
Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2 (MUN)
Thông báo số 02/TB-NCH ngày 03/7/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện về tin bão khẩn cấp cơn bão số 2 (MUN).
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XVIII
Biểu dương 317 Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018
Diễn đàn trẻ em huyện Thủy Nguyên năm 2019
Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV