Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 237978
Khách trực tuyến : 1222
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
31/08/2019 - 16:37

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Sáng 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Hội nghị đã kết nối với 15 điểm cầu các quận, huyện với tổng số đại biểu tham gia gần 4.160 cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu huyện Thủy Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện.


Báo cáo đánh giá thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong 50 năm thực hiện Di chúc và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết chặt chẽ, ra sức lao động sản xuất xây dựng XHCN với các phong trào thi đua tiêu biểu như “Sóng Duyên Hải”, “Tổ đá nhỏ Ca A”… tích cực chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ ở Miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới như đã ban hành Nghị quyết 24 về giao khoán đất 100% diện tích đất trong toàn thành phố, mô hình dân vận khéo “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng khu công nghiệp… Thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao có bước tiến vượt bậc trong phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn; kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung triển khai, công tác y tế, giáo dục, chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm đặc biệt. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm và coi đó là nhiệm vụ then chốt, công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công các thanh niên được tăng cường.

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 100% đảng bộ, quận, huyện và tương đương đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự. Công tác thông tin tuyên truyền được tập trung với nhiều nội dung phong phú. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được chú trọng. Việc đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân đã tác động khá tích cực, tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy đã bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động của cấp ủy toàn khóa, hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả với những việc làm cụ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử, tài sản vô giá, quốc bảo của Đảng, của dân tộc ta. Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc và những kết quả quan trọng từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của thành phố, tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đốc soi đường trên mỗi bước đi của Đảng bộ thành phố. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Trong 50 năm qua, Hải Phòng đã và đang phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự chuyển biến về phong cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn kết nhất trí trong Ban Thường vụ Thành ủy và trong toàn đảng bộ, nhân dân thành phố; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; những chủ trương, chính sách được ban hành đã bám sát tình hình thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân thành phố. Đặc biệt, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị mà đã lan tỏa trong phong trào quần chúng nhân dân thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05: một số cấp ủy triển khai còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chưa thể hiện vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên; một số cấp ủy chưa làm đúng trách nhiệm trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị về đạo đức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn; không ít cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, học tập Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị cn phát huy tinh thần nêu gương, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa mình để luôn thấy rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quán triệt lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. Tập trung làm tốt công tác nhân sự trong Đại hội Đảng các cấp, kiên quyết không bố trí tham gia cấp ủy những cán bộ đã vi phạm nguyên tắc của Đảng, những cá nhân có hành vi gây rối, mất đoàn kết, giảm sút uy tín cho phẩm chất đạo đức sa sút. Toàn đảng bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã biểu dương 38 tập thể và 115 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phòng VH&TT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia UEA(14/11/2019 - 17:00)
Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(11/11/2019 - 21:14)
Hội đồng nhân dân huyện giao ban nghe phản ánh tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn 10 tháng năm 2019; hướng dẫn tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 ccủa HĐND xã, thị trấn(07/11/2019 - 20:34)
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019(06/11/2019 - 19:58)
Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Vi tiếp xúc cử tri xã Thủy Đường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kì 2016-2021(05/11/2019 - 22:46)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV(05/11/2019 - 22:43)
UBND huyện làm việc với Hội đồng hương Thủy Nguyên tại Hà Nội về việc biên soạn và phát hành cuốn sách “Thủy Nguyên đất và người”(03/11/2019 - 21:05)
Chương trình văn nghệ “Giai điệu tháng 10” chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thuỷ Nguyên quật khởi 25-10(25/10/2019 - 22:39)
Gặp mặt tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 25/10(25/10/2019 - 21:48)
Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường)(23/10/2019 - 14:13)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc huyện Thủy Nguyên về thực hiện chủ đề năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019(22/10/2019 - 14:57)
Phát động ủng hộ quỹ “vì người nghèo” và hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở(18/10/2019 - 15:44)
Chuyển trang    
Trang số:  1/98
Số bản ghi trên trang:
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia UEA
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019
Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học năm 2019
Hội đồng nhân dân huyện giao ban nghe phản ánh tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn 10 tháng năm 2019; hướng dẫn tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 ccủa HĐND xã, thị trấn
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019
Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Vi tiếp xúc cử tri xã Thủy Đường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kì 2016-2021
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học năm 2019
UBND huyện làm việc với Hội đồng hương Thủy Nguyên tại Hà Nội về việc biên soạn và phát hành cuốn sách “Thủy Nguyên đất và người”
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên
Xã Hoa Động khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo
Giấy triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019 huyện Thủy Nguyên
Chương trình văn nghệ “Giai điệu tháng 10” chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thuỷ Nguyên quật khởi 25-10
Gặp mặt tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 25/10