Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 238070
Khách trực tuyến : 2935
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên
30/10/2019 - 10:05

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

 Giá đất cụ thể (đ/m2)

 Giá khởi điểm (đ/lô)

 Bước giá (đ/m2)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Tiền mua hồ sơ (đ/hs)

I

Khu Chuyên Gia, thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

1

Lô 1

306,1

6.100.000

1.867.210.000

100.000

150.000.000

500.000

2

Lô 2

297,0

5.550.000

1.648.350.000

100.000

150.000.000

500.000

3

Lô 3

291,0

5.550.000

1.615.050.000

100.000

150.000.000

500.000

II

Khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

1

Lô 1

210,3

5.210.000

1.095.663.000

100.000

150.000.000

500.000

2

Lô 2

203,2

6.910.000

1.404.112.000

100.000

150.000.000

500.000

3

Lô 3

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

4

Lô 4

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

5

Lô 5

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

6

Lô 6

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

7

Lô 7

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

8

Lô 8

118,0

7.240.000

854.320.000

100.000

150.000.000

500.000

9

Lô 9

279,7

5.050.000

1.412.485.000

100.000

150.000.000

500.000

10

Lô 10

209,1

5.320.000

1.112.412.000

100.000

150.000.000

500.000

11

Lô 11

157,9

5.550.000

876.345.000

100.000

150.000.000

500.000

12

Lô 12

159,4

5.550.000

884.670.000

100.000

150.000.000

500.000

13

Lô 13

225,8

7.060.000

1.594.148.000

100.000

150.000.000

500.000

14

Lô 14

218,2

7.060.000

1.540.492.000

100.000

150.000.000

500.000

15

Lô 15

118,0

7.240.000

854.320.000

100.000

150.000.000

500.000

16

Lô 16

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

17

Lô 17

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

18

Lô 18

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

19

Lô 19

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

20

Lô 20

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

21

Lô 21

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

22

Lô 22

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

23

Lô 23

117,6

7.240.000

851.424.000

100.000

150.000.000

500.000

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở, nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn.

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);

- Giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 06/11/2019 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/11/2019 đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm bán hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/11/2019 tại trụ sở UBND xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

                                                                       

  

                                                                                             

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng(03/01/2020 - 15:56)
Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Đường, thành phố Hải Phòng(03/01/2020 - 15:53)
Quyết định số 7423/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên(05/12/2019 - 17:14)
Kế hoạch số 06/KH-PTQĐ ngày 05/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên về đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thuỷ Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng(05/12/2019 - 17:07)
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên(30/10/2019 - 10:05)
Thông tin về Dự án Khu dịch vụ và văn phòng cho thuê tại Trung tâm thương mại thị trấn Núi Đèo(07/08/2019 - 08:34)
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2018(25/09/2017 - 16:32)
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017(25/09/2017 - 16:30)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Trung Hà, Minh Tân, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên(08/08/2016 - 16:02)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại các xã Phù Ninh, Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên(06/08/2016 - 14:04)
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
Xã Hoa Động tổ chức Đêm liên hoan văn nghệ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Ủy ban nhân dân huyện triển khai các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và ký kết thi đua năm 2020
Lễ tế dâng trâu tại các xã Phả Lễ, Lập Lễ nét độc đáo của lễ hội xuân ở Thủy Nguyên
Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020
Huyện ủy Thủy Nguyên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, ký giao ước thi đua năm 2020
Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên tập trung giải tỏa lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông
Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Một số lễ hội Xuân tiêu biểu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
Huyện Thủy Nguyên tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ bảo an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Lịch công tác lãnh đạo: Tuần 3 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
Xã Hoa Động tổ chức khai mạc Giải bóng đá Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm