Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 237423
Khách trực tuyến : 4386
Thành viên trực tuyến : 13
 
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Thủy Nguyên lần thứ 01 năm 2017
05/05/2017 - 17:01

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện về tổ chứcTháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Thủy Nguyên lần thứ 01 năm2017

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo số 429/TB-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện về việc tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021(18/11/2017 - 23:04)
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 09/11/2017 của UBND huyện về thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 18/8/2017 của BTV Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững(09/11/2017 - 16:59)
Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 09/11/2017 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2017(09/11/2017 - 16:59)
Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện về triển khai Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2017)(09/11/2017 - 16:54)
Công văn số 1860/UBND-VP ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV(02/11/2017 - 16:27)
Công văn số 1854/UBND-VP ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/10/2017(02/11/2017 - 16:26)
Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên năm 2017 theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo thành phố dự kiến cho giai đoạn 2017-2020(31/10/2017 - 16:25)
Quyết định số 7789/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc hủy bỏ giá trị pháp lý văn bản đã ban hành để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và điểm dân cư Gia Minh do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chế tạo thiết bị và Đóng tàu Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần LISEMCO) làm Chủ đầu tư tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên(30/10/2017 - 09:25)
Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 18/10/2017 của Hôi đồng nhân dân huyện về tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khoá XVIII(19/10/2017 - 23:07)
Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Thông tri số 20-TT/HU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018(16/10/2017 - 16:23)
Thông báo số 364/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện về việc V/v kê khai, di chuyển mồ mả trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên(11/10/2017 - 15:17)
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (khóa XVIII), nhiệm kỳ 2016 - 2021 (10/10/2017 - 14:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/53
Số bản ghi trên trang:
Bản đồ hành chính huyện TN


Tin mới
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Huyện Thủy Nguyên: 6 xã về đích nông thôn mới năm 2017
Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Quân, công dân xã Hoàng Động
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2017
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Văn Vi tiếp xúc cử tri nơi cư trú chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV
Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử huyện Thủy Nguyên chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 15
Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện họp triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, thu gom rác thải nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Thông báo số 364/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện về việc V/v kê khai, di chuyển mồ mả trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (khóa XVIII), nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lịch công tác lãnh đạo: Tuần 41 (từ 09/10/2017 đến 15/10/2017)
Thông báo số 357/TB-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện về việc kê khai đất đai, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên