Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 238065
Khách trực tuyến : 1235
Thành viên trực tuyến : 3
 
Danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất được cập nhật đến ngày 08/3/2017
09/03/2017 - 10:48
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(được cập nhật đến ngày 08/03/2017)

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

(m2)

Địa chỉ

thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1.              

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2.              

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

3.              

Nguyễn Thị Vở

794

01

1254

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

4.              

Doãn Thị Nghĩa

887

01

517

Hoa Động

26/5/2014

đất ở

5.