Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 238056
Khách trực tuyến : 1211
Thành viên trực tuyến : 1
 
Danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất được cập nhật đến ngày 27/6/2017
28/06/2017 - 15:43

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(được cập nhật đến ngày 27/6/2017)

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

(m2)

Địa chỉ

thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1.              

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2.              

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

3.              

Nguyễn Thị Vở

794

01

1254

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

4.              

Doãn Thị Nghĩa

887

01

517

Hoa Động

26/5/2014

đất ở

5.              

Bùi Văn Sơn

1721

01

203

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

6.              

Trần Thị Nhất

597

01

360

Hoàng Động

26/5/2014

Đất nông nghiệp

7.              

Nguyễn Thị Hồng

428a

04-hq

200

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

8.              

Đoàn Thị Nhẫn

818

02

455

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

9.              

Trịnh Văn Giang

422E

01

183

Trung Hà

26/5/2014

đất ở

10.           

Vũ Văn Học

1205

02

360

Thiên Hương

26/5/2014

đất ở

11.           

Nguyễn Văn Thái

506

04

365

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

12.           

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

26/5/2014

đất ở

13.           

Vũ Đình Roát

421

02

421

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

14.           

Đỗ Thị Túc

978b2

03

576

Thủy Triều

26/5/2014

đất ở

15.           

Trịnh Văn Tấn

106

03

256.5

An Lư


Đất ở

16.           

Nguyễn Thị Bẩy

165

01

1138

Hòa Bình

29/7/2014

đất ở

17.           

Vũ Thị Bảo

347+304

01+03

264+624

Phả Lễ

29/7/2014

Đất nông nghiệp

18.           

Nguyễn Văn Quả

529

01

526

An Lư

27/8/2014

đất ở

19.           

Nguyễn Công Kỷ

89

07

728

Liên Khê

9/9/2014

đất ở

20.           

Hoàng Văn Quý

441k

03

366

Cao Nhân

9/9/2014

đất ở

21.           

Đỗ Thị Hợi

270

02

105

Hoàng Động

10/9/2014

đất ở

22.           

Hoàng Văn Cưởng

328

02

304

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

23.           

Phạm Thị Thấm

450

06

349

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

24.           

Phạm Văn Các

704

06

160

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

25.           

Trần Hữu Cốm

499

06

680

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

26.           

Nguyễn Thị Múi

161

01

830

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

27.           

Nguyễn Bá Chích

825

06

598

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

28.           

Trần Văn Hợp

679

03

263

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

29.           

Vũ Ngọc Thành

63

03

82

Minh Đức

15/9/2014

đất ở

30.           

Hoàng Văn Hải

110(2)

01

410

Quảng Thanh

17/9/2014

đất ở

31.           

Hoàng Thị Vuôn

695

01

225.5

An Lư

22/9/2014