Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 238056
Khách trực tuyến : 1360
Thành viên trực tuyến : 1
 
Danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất được cập nhật đến ngày 28/10/2016
29/10/2016 - 11:26

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(được cập nhật đến ngày 28/10/2016)

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

(m2)

Địa chỉ

thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Nguyễn Thị Vở

794

01

1254

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

3

Doãn Thị Nghĩa

887

01

517

Hoa Động

26/5/2014

đất ở

4

Bùi Văn Sơn

1721

01

203

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

5

Trần Thị Nhất

597

01

360

Hoàng Động

26/5/2014

Đất nông nghiệp

6

Nguyễn Thị Hồng

428a

04-hq

200

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

7

Đoàn Thị Nhẫn

818

02

455

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

8

Trịnh Văn Giang

422E

01

183

Trung Hà

26/5/2014

đất ở

9

Vũ Văn Học

1205

02

360

Thiên Hương

26/5/2014

đất ở

10

Nguyễn Văn Thái

506

04

365

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

11

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

26/5/2014

đất ở

12

Vũ Đình Roát

421

02

421

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

13

Đỗ Thị Túc

978b2

03

576

Thủy Triều

26/5/2014

đất ở

14

Trịnh Văn Tấn

106

03

256.5

An Lư

Đất ở

14

Nguyễn Thị Bẩy

165

01

1138

Hòa Bình

29/7/2014

đất ở

15

Vũ Thị Bảo

347+304

01+03

264+624

Phả Lễ

29/7/2014

Đất nông nghiệp

16

Nguyễn Văn Quả

529

01

526

An Lư

27/8/2014

đất ở

17

Nguyễn Công Kỷ

89

07

728

Liên Khê

9/9/2014

đất ở

18

Hoàng Văn Quý

441k

03

366

Cao Nhân

9/9/2014

đất ở

19

Đỗ Thị Hợi

270

02

105

Hoàng Động

10/9/2014

đất ở

20

Hoàng Văn Cưởng

328

02

304

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

21

Phạm Thị Thấm

450

06

349

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

22

Phạm Văn Các

704

06

160

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

23

Trần Hữu Cốm

499

06

680

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

24

Nguyễn Thị Múi

161

01

830

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

25

Nguyễn Bá Chích

825

06

598

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

26

Trần Văn Hợp

679

03

263

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

27

Vũ Ngọc Thành

63

03

82

Minh Đức

15/9/2014

đất ở

28

Hoàng Văn Hải

110(2)

01

410

Quảng Thanh

17/9/2014

đất ở

29

Hoàng Thị Vuôn

695

01

225.5

An Lư

22/9/2014

đất ở

30

Lê Thành Công

2342

01

12000

Thủy Triều

22/9/2014

đất thuê

31

Trần Văn Hiệp

264

01

2887

Gia Minh

26/9/2014

đất nông nghiệp

32

Lương Thị Thực

806

01

273.4

An Lư

3/10/2014

đất ở

33

Hoàng Tuấn Anh

170

01

150

Cao Nhân

6/10/2014

đất ở

34

Nguyễn Hữu Năm

966

01

110

An Lư

29/10/2014

đất ở

35

Vũ Văn Búa

387

01

569.43

Lưu Kỳ

3/11/2014

đất ở

36

Nguyễn Công Đạo

140

07

689

Liên Khê

3/11/2014

đất ở

37

Nguyễn Thị Út

lô 27

02

96.75

Tân Dương

11/11/2014

đất ở

38

Đào Văn Bòng

791a

02

121.2

Thủy Đường

14/11/2014

đất ở

39

Phạm Văn Thu

79

21

733

Gia Minh

15/12/2014

đất ở

40

Bùi Văn Đậu

136

02

267.4

An Lư

15/12/2014

đất ở

41

Nguyễn Xuân Bông

45c

03

127.4

Phù Ninh

7/1/2015

đất ở

42

Lê Văn Khám

913

09

970

Liên Khê

7/1/2015

đất ở

43

Phạm Quang Bơn

732

02

281

Phục Lễ

15/1/2015

đất ở

44

Nguyễn Hữu Năm

966

1

170

An Lư

2/2/2015

đất ở

45

Phạm Thị Oanh

538c1

3

67

Thiên Hương

19/3/2015

đất ở

46

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

24/3/2015

đất ở

47

Đinh Thị Xuân

113

7

580

Liên Khê

24/3/2015

đất ở

48

Phạm Văn Bốn

881

2

348

An Lư

2/4/2015

đất ở

49

Phương Thị Bích Hằng

800b

2

70.5

Hoàng Động

6/4/2015

đất ở

50

Lương Thị Còi

880b

05

248

Kênh Giang

8/4/2015

đất ở

51

Nguyễn Sỹ Toàn

228b

01

496

Phù Ninh

16/4/2015

đất ở

52

Đặng Ngọc Long

255

02

1857.1

Phả Lễ

16/4/2015

đất ở

53

Vũ Văn Thương

117

03

166.5

Phù Ninh

164/2015

đất ở

54

Vũ Văn Kiểm

36b

07

707

Chính Mỹ

24/4/2015

đất ở

55

Vũ Mạnh Cẩn

35

03

370

Phù Ninh

7/5/2015

đất ở

56

Nguyễn Quang Nam

559b

02

623

Phục Lễ

7/5/2015

đất ở

57

Nguyễn Đức Hồng

854

02

240

Phù Ninh

9/6/2015

đất ở

58

Nguyễn Đức Chiêu

890+96+834

02

720+528+192

Hoàng Động

9/6/2015

đất ở

59

Nguyễn Hữu Thành

33

01

77

Núi Đèo

10/6/2015

đất ở

60

Nguyễn Công Chính

279

04

610

Thiên Hương

16/6

đất ở

61

Nguyễn Văn Tuyển

547a1

01

148

Tân Dương

23/6/2015

đất ở

62

Phạm Văn Ngạc

152

04

2992

Cao Nhân

23/6/2015

đất ở

63

Cao Thị Sâm

90

02

350.7

Lâm Động

29/6/2015

đất ở

64

Nguyễn Thị The

08 thửa

 

1567.8

An Lư

15/7/2015

đất nn

65

Phạm Văn Điện

339a

01

192

An Lư

28/7/2015

đất ở

66

Bùi Văn Dậu

902

02

435

Ngũ Lão

14/9/2015

đất ở

67

Đoàn Văn Hùng

955

04

419.2

Ngũ Lão

14/9/2015

đất ở

68

Bùi Thị Nghịt

573a

2

319.3

An Lư

15/9/2015

đất ở

69

Phạm Thị Hường

871

1

79

Đông Sơn

8/10/2015

đất ở

70

Vũ Bá Thuật

163a

2

191

Đông Sơn

12/10/2015

đất ở

71

Phạm Hồng Kê

391

1

855.73

Lưu Kỳ

12/10/2015

đất ở

72

Vũ Thị Bích

81

1

537

Thủy Sơn

12/10/2015

đất ở

73

Giang Văn Kề

1449

4

480

Quảng Thanh

5/11/2015

đất ở

74

Nguyễn Văn Ngôi

346b

2

99

Trung Hà

30/11/2015

đất ở

75

Hoàng Thị Điệp

604

3

533

Phù Ninh

30/11/2015

đất ở

76

Nguyễn Trí Trung

59

3

80

Hòa Bình

7/12/2015

đất ở

77

Hoàng Văn Miền

141-1

 

518

Hòa Bình

7/12/2015

đất ở

78

Đinh Chính Nhâm

229

02

273.1

Phả Lễ

16/12/2015

đất ở

79

Vũ Thị Phổng

59

02

379

Phục Lễ

17/12/2015

đất ở

80

Đinh Hữu Kèm

184

06

200

Lập Lễ

6/1/2016

đất ở

81

Lê Công Châu

300c

02

124

Dương Quan

21/1/2016

đất ở

82

Vũ Văn Khiến

701

07

318

Dương Quan

17/2/2016

đất ở

83

Đỗ Thị Chiến

118

21

783

Gia Minh

22/3/2016

đất ở

84

Vũ Thị Nga

508

06

200

Lập Lễ

22/3/2016

đất ở

85

Trần Văn Ly

977

01

152

An Lư

14/4/2016

đất ở

86

Phùng Văn Hùng

226

04

62

Dương Quan

14/4/2016

đất ở

87

Đỗ Thị Lỉnh

422

02

221

Ngũ Lão

9/5/2016

đất ở

88

Đỗ Thị Tài

1061b

05

432.7

Minh Tân

9/5/2016

đất ở

89

Phạm Thị Bốn

1061a

05

140.49

Minh Tân

9/5/2016

đất ở

90

Trần Văn Phòng

359b

01

290

Thủy Sơn

12/5/2016

đất ở

91

Nguyễn Văn Bài

942

01

308

Thủy Đường

16/5/2016

đất ở

92

Nguyễn Thị Thúy

729

02

129

Tân Dương

17/5/2016

đất ở

93

Trần Văn Sơn

164

01

9193

An Lư

14/6/2016

đất thuê

94

Trần Văn Sơn

162

01

8096

An lư

14/6/2016

đất thuê

95

Nguyễn Đình Vinh

583

02

720

Lập Lễ

20/6/2016

đất ở

96

Đỗ Đăng Khánh

100

02

2160

Hoàng Động

20/6/2016

đất ở

97

Bùi Thị Thuần

07

02

108

Hoàng Động

20/6/2016

đất ở

98

Giang Văn Kế

1447

04

378

Quảng Thanh

20/6/2016

đất

99

Trần Thị Xuân

657

07

86.5

Mỹ Đồng

28/6/2016

đất ở

100

Đỗ Thị Hiền

68/2

03

146

Hoa Động

28/6/2016

đất ở

101

Bùi Quang Thuật

803

04

483.8

Ngũ lão

28/7/2016

đất ở

102

Nguyễn Văn Cộp

546a

03

244

Kỳ sơn

28/7/2016

đất ở

103

Phạm Văn Thinh

194b

04

366

Phù Ninh

28/7/2016

đất ở

104

Đinh Văn Sanh

267

04

4697

Lập Lễ

1/8/2016

đất thuê

105

Đoàn Văn Dương

Lô 95

01

133.6

Núi Đèo

10/8/2016

đất ở

106

Phạm Văn Nghị

Lô 40

01

88

Núi Đèo

10/8/2016

đất ở

107

Hoàng Văn Nhã

219

01

842

Hòa Bình

30/8/2016

đất ở

108

Nguyễn Văn Bản

30

11

200

Dương Quan

30/8/2016

đất ở

109

Đoàn Đức Thưởng

318a

04

450

Lại Xuân

28/9/2016

Đất ở

110

Đặng Văn Hùng

396

01

520

Quảng Thanh

28/9/2016

Đất ở

111

Bùi Văn Chiên

118+1100+785

02+01+01

576+396+216

Hoàng Động

28/9/2016

Đất nn

112

Phạm Thị Tiên

96

Kt02

103.3

Dương Quan

28/9/2016

Đất ở

113

Trần Thị Xuân

657

07

283.4

Mỹ Đồng

18/10/2016

Đất ở

114

Trần Văn Biên

1569

01

100

An Lư

18/10/2016

Đất ở

115

Nguyễn Văn Tính

1902

02

83

An Lư

18/10/2016

Đất ở

116

Nguyễn Văn Thơm

420a

02

451

Dương Quan

24/10/2016

đất ở

117

Bùi Văn Sửu

275

02

401

Đông Sơn

26/10/2016

đất ở

118

Hoàng Thị Mít

929

03

260

Thiên Hương