Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 6613
Thành viên trực tuyến : 20
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Công bố 5 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
18/10/2019 - 15:25

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 59/VPĐP-THHC ngày 20/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến trình UBND huyện, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện.
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện thẩm tra hồ sơ và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến. Kết quả thẩm tra: 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đạt 19/19 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hưng Nhân, Tiền Phong, Liên Am, Hòa Bình, Tân Liên, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo(07/11/2019 - 08:51)
Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở, huyện Vĩnh Bảo năm 2019(01/11/2019 - 10:16)
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021(30/10/2019 - 08:36)
Công bố 5 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(18/10/2019 - 15:25)
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019(03/10/2019 - 08:06)
Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Bảo năm 2019(01/10/2019 - 14:31)
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2019(04/09/2019 - 11:00)
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc Tiểu học, THCS năm 2019(04/09/2019 - 10:59)
Thông báo bán đấu giá tài sản 17 lô đất tại xã Nhân Hòa(16/08/2019 - 07:49)
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tân Liên, Trung Lập, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo(14/08/2019 - 09:14)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất(05/08/2019 - 10:20)
Thông báo bán đấu giá tài sản(26/07/2019 - 11:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hưng Nhân, Tiền Phong, Liên Am, Hòa Bình, Tân Liên, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Thời gian: 07/11/2019 - 08:51
Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở, huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thời gian: 01/11/2019 - 10:16
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 30/10/2019 - 08:36
Công bố 5 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thời gian: 18/10/2019 - 15:25
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 08:06
Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thời gian: 01/10/2019 - 14:31
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2019
Thời gian: 04/09/2019 - 11:00
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc Tiểu học, THCS năm 2019
Thời gian: 04/09/2019 - 10:59
Thông báo bán đấu giá tài sản 17 lô đất tại xã Nhân Hòa
Thời gian: 16/08/2019 - 07:49
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tân Liên, Trung Lập, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Thời gian: 14/08/2019 - 09:14
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 


Tin mới
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hưng Nhân, Tiền Phong, Liên Am, Hòa Bình, Tân Liên, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở, huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Công bố 5 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2018
Kết quả xét tuyển viên chức trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức bậc tiểu học và trung học cơ sở năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét, công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hùng Tiến, Vĩnh Phong, Trung Lập
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX năm 2019
Quyết định về việc xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Khúc Văn Thẻ - xã Vĩnh Phong
Quyết định về việc xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Hà Văn Vặng - xã Vĩnh Phong
Quyết định về việc xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Nghĩa - xã Vĩnh Phong