Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 4185
Thành viên trực tuyến : 14
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
TTHC lĩnh vực Văn hóa Thể thao
10/01/2020 - 09:45
670.QĐ-CT về TTHC ngày 29.3. 2019.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
TTHC lĩnh vực Y tế(10/01/2020 - 09:48)
TTHC lĩnh vực Xây dựng(10/01/2020 - 09:47)
TTHC lĩnh vực Văn hóa Thể thao(10/01/2020 - 09:45)
TTHC lĩnh vực Thanh tra(10/01/2020 - 09:44)
TTHC lĩnh vực Tư pháp(10/01/2020 - 09:43)
TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường(10/01/2020 - 09:42)
TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông(10/01/2020 - 09:42)
TTHC lĩnh vực Tài chính(10/01/2020 - 09:41)
TTHC lĩnh vực Nội vụ(10/01/2020 - 09:40)
TTHC lĩnh vực Nông nghiệp(10/01/2020 - 09:38)
Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội(10/01/2020 - 09:36)
Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư(10/01/2020 - 09:35)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
TTHC lĩnh vực Y tế
Thời gian: 10/01/2020 - 09:48
TTHC lĩnh vực Xây dựng
Thời gian: 10/01/2020 - 09:47
TTHC lĩnh vực Văn hóa Thể thao
Thời gian: 10/01/2020 - 09:45
TTHC lĩnh vực Thanh tra
Thời gian: 10/01/2020 - 09:44
TTHC lĩnh vực Tư pháp
Thời gian: 10/01/2020 - 09:43
TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 10/01/2020 - 09:42
TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thời gian: 10/01/2020 - 09:42
TTHC lĩnh vực Tài chính
Thời gian: 10/01/2020 - 09:41
TTHC lĩnh vực Nội vụ
Thời gian: 10/01/2020 - 09:40
TTHC lĩnh vực Nông nghiệp
Thời gian: 10/01/2020 - 09:38
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 


Tin mới
Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 20/02/2020 về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 17/02/2020 về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2020-2025
Kế hoạch 341/KH-UBND ngày 19/02/2020 về thực hiện chương trình giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội năm 2020
Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 30/01/2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/01/2020 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình bồi dưỡng nhà nước 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 06/2/2020 về triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo 2020
Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/2/2020 về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 06/2/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 24/12/2019 về thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
Kế hoạch 3115/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2020
Báo cáo tình hình kết quả tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/01/2020 về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/1/2020 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020
Kế hoạch số 135/KH- UBND ngày 20/01/2020 về thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỳ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" và chủ đề năm của huyện "Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ và thu chi ngân sách - đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới"
Quyết định ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Vĩnh Bảo