Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 4246
Thành viên trực tuyến : 15
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
10/01/2019 - 10:59

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO VÀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
Thực hiện chương trình công tác, được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ, sáng 10/01/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Bồi dưỡng Lý luận chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Về dự hội nghị, có các đồng chí: Đào Văn Hoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư thường trực (Thường trực) Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên Huyện uỷ, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm BDCT huyện, cộng tác viên dư luận xã hội huyện…Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Tuyên giáo và Bồi dưỡng LLCT năm 2018, một cách khái quát có thể đánh giá: “Công tác tham mưu: chủ động, bài bản; Nghiệp vụ: toàn diện, chất lượng; Phương châm: hướng mạnh cơ sở; Phương thức: đổi mới, sáng tạo”, nổi bật trên 5 vấn đề:

Một là, Công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực.

Hai là, Đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu triển khai, hoàn thành có chất lượng nhiều nhiệm vụ quan trọng của huyện, như: Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản huyện Vĩnh Bảo, 180 năm thành lập huyện và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện (1838 - 2018); Tổng kết 10 năm thực hiện thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)…

Ba là, Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức sơ kết 02 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và Chuyên đề năm 2018… Qua đó góp phần tiếp tục làm lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, Chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng DLXH, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, thành phố, huyện và tình hình khu vực, thế giới. Phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện.

Năm là, Công tác bồi dưỡng Lý luận chính trị có những chuyển biến tích cực, bám sát kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tổ chức được 46 lớp với hơn 6.000 học viên tham dự. Đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các đồng chí lãnh đạo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tập trung vào 3 vấn đề lớn đó là: Tính thuyết phục còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; Công tác tuyên truyền một số nội dung chưa kịp thời, chưa đều khắp; Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt giữa Ban Tuyên giáo và các cơ quan trong khối Khoa giáo hiệu quả chưa cao…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu hệ thống Tuyên giáo của Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2019, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ và Huyện uỷ, tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của đất nước, thành phố, huyện và các địa phương, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và các cấp uỷ. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng bộ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Hai là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác Tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển KT-XH, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm ASXH và nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta; Đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Huyện Vĩnh Bảo: giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona(06/02/2020 - 10:15)
Huyện Vĩnh Bảo phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020(02/02/2020 - 09:24)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020(22/01/2020 - 15:43)
Tọa đàm “Học sinh và văn hóa đọc” huyện Vĩnh Bảo năm 2019(02/05/2019 - 07:53)
Huyện Vĩnh Bảo tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021(25/03/2019 - 11:30)
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo(21/03/2019 - 16:52)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp tại Vĩnh Bảo(21/03/2019 - 16:45)
Đối thoại với nhân dân về giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Nhân Mục - cầu Lạng Am(14/03/2019 - 09:13)
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm khu nông nghiệp công nghệ cao VinEco Vĩnh Bảo - Hải Phòng(28/02/2019 - 08:04)
Huyện Vĩnh Bảo tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2019 (21/02/2019 - 16:33)
Phát động "Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi" và tiếp xúc tân binh năm 2019(12/02/2019 - 16:09)
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(10/01/2019 - 10:59)
Chuyển trang    
Trang số:  1/49
Số bản ghi trên trang:
Huyện Vĩnh Bảo: giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona
Thời gian: 06/02/2020 - 10:15
Huyện Vĩnh Bảo phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
Thời gian: 02/02/2020 - 09:24
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Thời gian: 22/01/2020 - 15:43
Tọa đàm “Học sinh và văn hóa đọc” huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thời gian: 02/05/2019 - 07:53
Huyện Vĩnh Bảo tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 25/03/2019 - 11:30
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo
Thời gian: 21/03/2019 - 16:52
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp tại Vĩnh Bảo
Thời gian: 21/03/2019 - 16:45
Đối thoại với nhân dân về giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Nhân Mục - cầu Lạng Am
Thời gian: 14/03/2019 - 09:13
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm khu nông nghiệp công nghệ cao VinEco Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Thời gian: 28/02/2019 - 08:04
Huyện Vĩnh Bảo tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2019
Thời gian: 21/02/2019 - 16:33
Chuyển trang    
Trang số:  1/59
Số bản ghi trên trang:

 


Tin mới
Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 20/02/2020 về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 17/02/2020 về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2020-2025
Kế hoạch 341/KH-UBND ngày 19/02/2020 về thực hiện chương trình giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội năm 2020
Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 30/01/2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/01/2020 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình bồi dưỡng nhà nước 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 06/2/2020 về triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo 2020
Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/2/2020 về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 06/2/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 24/12/2019 về thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
Kế hoạch 3115/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2020
Báo cáo tình hình kết quả tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/01/2020 về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/1/2020 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020
Kế hoạch số 135/KH- UBND ngày 20/01/2020 về thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỳ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" và chủ đề năm của huyện "Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ và thu chi ngân sách - đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới"
Quyết định ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Vĩnh Bảo