Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 1159
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo
05/09/2008 - 00:13

 Các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo
 
 
 
1- Xã Giang Biên:

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Hoàng Đức Thiện

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lương Xuân Quý

Điện thoại văn phòng: 0313.685521

2- Xã Dũng Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Thế Lan

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Hiệp

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Dương

Điện thoại văn phòng: 0313.884066

3- Xã Vĩnh An

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Văn Hỡi

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Xuân Vịnh

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Tiến Hòa

Điện thoại văn phòng: 0313.884138

4- Xã Việt Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Nền

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Duẩn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Minh Châu

Điện thoại văn phòng: 0313.884475

5- Xã Tân Liên

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Đức Phố

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Trịnh Doãn Dự

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Bùi Văn Bễ

Điện thoại văn phòng: 0313.884460

6- Thị trấn Vĩnh Bảo

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng ủy: Đ/c Phạm Văn Thường 

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Thường

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại văn phòng: 0313.884275

7- Xã Nhân Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Chí

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Đình Tốt

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Trần Văn Hoá

Điện thoại văn phòng: 884480

8- Xã Tân Hưng

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Hải

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Luật

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại văn phòng: 884651

9- Xã Tam Đa

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lê Quang Đãng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Xông

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Đức Thuận

Điện thoại văn phòng: 884924

10- Xã Trung Lập

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lại Đình Thoan

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lại Đình Thoan

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Minh Hải

Điện thoại văn phòng: 884053

11- Xã Thắng Thuỷ

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Viết Thái

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Cường

+ Phó chủ tịch UBND phụ trách: Đ/c Tống Khánh Thản

Điện thoại văn phòng: 884653

12- Xã Vĩnh Long

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Trần Công Chinh

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Tiến Hân

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đoàn Văn Liệu

Điện thoại văn phòng: 884570

13- Xã Hùng Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Khải

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Chung

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Như Hưng

Điện thoại văn phòng: 685716

14- Xã An Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Mạnh Kha

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Trọng Đào

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đoàn Công Dược

Điện thoại văn phòng: 884444

15- Xã Hiệp Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Trọng Rũy

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Trọng Rũy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Phạm Trung Nguyên

Điện thoại văn phòng: 884020

16- Xã Hưng Nhân

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Văn Đông

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Quốc Huy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Trần Văn Huê

Điện thoại văn phòng: 884914

17- Xã Vinh Quang

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Quang Hoán

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Văn Thê

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đỗ Tiến Thành

Điện thoại văn phòng: 985675

18- Xã Đồng Minh

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Huy Niêm

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Đỗ Trọng Nhẫn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Bùi Văn Nhâm

Điện thoại văn phòng: 884455

19- Xã Cộng Hiền

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Ngô Văn Long

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Đoàn Văn Chung

Điện thoại văn phòng: 884439

20- Xã Thanh Lương

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c  Lê Văn Sứng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c  Phạm  Văn Phương

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Nguyễn Đình Nha

Điện thoại văn phòng:884326

21- Xã Vĩnh Phong

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Duy Khương

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Thành Thịnh

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Bùi Ánh Dương

Điện thoại văn phòng:884314

22- Xã Tiền Phong

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Bùi Mạnh Sản

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Vớ

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Bá Ngọc

Điện thoại văn phòng: 884484

23- Xã Liên Am

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lã Trung Sơn

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lã Trung Sơn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Văn Sửu

Điện thoại văn phòng: 884533

24- Xã Cao Minh

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Đức Cương

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Hiếu Vương

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Luân

Điện thoại văn phòng: 884108

25- Xã Lý Học

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lê Minh Mạnh

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Đỗ Đức Cao

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Phương

Điện thoại văn phòng: 884139

26- Xã Tam Cường

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đào Trung Hòa

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lương Cao Nghị

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Xuân Thảo

Điện thoại văn phòng: 884150

27- Xã Cổ Am

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Đức Hà

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Đức Hà

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đào Nguyên Cự

Điện thoại văn phòng: 884147

28- Xã Hoà Bình

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Hồng Nhạn

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Hồng Nhạn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Hoàng Hữu Thủ

Điện thoại văn phòng: 884154

29- Xã Vĩnh Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Bằng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Mạnh Thùy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Đức Thịnh

Điện thoại văn phòng: 884183

30- Xã Trấn Dương

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Hà Huy Sáng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Trần Văn Mền

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Trần Đình Tiến

Điện thoại văn phòng: 884185
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 


Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thông báo người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019 (vòng 2)
Thông báo những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức DS-KHHGĐ năm 2019
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở 56 lô đất tại các xã: Hưng Nhân, Tiền Phong, Hòa Bình, Liên Am, Tân Liên, Hùng Tiến
Quyết định 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Hưng Nhân, Tiền Phong, Liên Am, Hòa Bình, Tân Liên, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở, huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Công bố 5 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2018
Kết quả xét tuyển viên chức trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức bậc tiểu học và trung học cơ sở năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Bảo năm 2019