Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 3636
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo
05/09/2008 - 00:13

 Các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo
 
 
 
1- Xã Giang Biên:

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Hoàng Đức Thiện

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lương Xuân Quý

Điện thoại văn phòng: 0313.685521

2- Xã Dũng Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Thế Lan

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Hiệp

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Dương

Điện thoại văn phòng: 0313.884066

3- Xã Vĩnh An

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Văn Hỡi

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Xuân Vịnh

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Tiến Hòa

Điện thoại văn phòng: 0313.884138

4- Xã Việt Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Nền

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Duẩn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Minh Châu

Điện thoại văn phòng: 0313.884475

5- Xã Tân Liên

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Đức Phố

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Trịnh Doãn Dự

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Bùi Văn Bễ

Điện thoại văn phòng: 0313.884460

6- Thị trấn Vĩnh Bảo

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng ủy: Đ/c Phạm Văn Thường 

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Thường

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại văn phòng: 0313.884275

7- Xã Nhân Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Chí

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Đình Tốt

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Trần Văn Hoá

Điện thoại văn phòng: 884480

8- Xã Tân Hưng

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Hải

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Văn Luật

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại văn phòng: 884651

9- Xã Tam Đa

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lê Quang Đãng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Xông

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Đức Thuận

Điện thoại văn phòng: 884924

10- Xã Trung Lập

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lại Đình Thoan

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lại Đình Thoan

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Lê Minh Hải

Điện thoại văn phòng: 884053

11- Xã Thắng Thuỷ

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Viết Thái

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Cường

+ Phó chủ tịch UBND phụ trách: Đ/c Tống Khánh Thản

Điện thoại văn phòng: 884653

12- Xã Vĩnh Long

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Trần Công Chinh

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Tiến Hân

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đoàn Văn Liệu

Điện thoại văn phòng: 884570

13- Xã Hùng Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Khải

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Chung

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Như Hưng

Điện thoại văn phòng: 685716

14- Xã An Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Mạnh Kha

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Trọng Đào

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đoàn Công Dược

Điện thoại văn phòng: 884444

15- Xã Hiệp Hoà

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Trọng Rũy

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Trọng Rũy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Phạm Trung Nguyên

Điện thoại văn phòng: 884020

16- Xã Hưng Nhân

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Văn Đông

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Quốc Huy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Trần Văn Huê

Điện thoại văn phòng: 884914

17- Xã Vinh Quang

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đỗ Quang Hoán

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Văn Thê

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đỗ Tiến Thành

Điện thoại văn phòng: 985675

18- Xã Đồng Minh

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Huy Niêm

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Đỗ Trọng Nhẫn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Bùi Văn Nhâm

Điện thoại văn phòng: 884455

19- Xã Cộng Hiền

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Ngô Văn Long

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Cẩn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Đoàn Văn Chung

Điện thoại văn phòng: 884439

20- Xã Thanh Lương

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c  Lê Văn Sứng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c  Phạm  Văn Phương

+ Chủ tịch UBND: Đ/c  Nguyễn Đình Nha

Điện thoại văn phòng:884326

21- Xã Vĩnh Phong

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Duy Khương

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Thành Thịnh

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Bùi Ánh Dương

Điện thoại văn phòng:884314

22- Xã Tiền Phong

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Bùi Mạnh Sản

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Vớ

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Bá Ngọc

Điện thoại văn phòng: 884484

23- Xã Liên Am

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lã Trung Sơn

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lã Trung Sơn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Văn Sửu

Điện thoại văn phòng: 884533

24- Xã Cao Minh

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Phạm Đức Cương

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Phạm Hiếu Vương

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Luân

Điện thoại văn phòng: 884108

25- Xã Lý Học

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Lê Minh Mạnh

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Đỗ Đức Cao

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Văn Phương

Điện thoại văn phòng: 884139

26- Xã Tam Cường

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Đào Trung Hòa

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Lương Cao Nghị

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Vũ Xuân Thảo

Điện thoại văn phòng: 884150

27- Xã Cổ Am

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Đức Hà

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Đức Hà

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Đào Nguyên Cự

Điện thoại văn phòng: 884147

28- Xã Hoà Bình

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Vũ Hồng Nhạn

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Hồng Nhạn

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Hoàng Hữu Thủ

Điện thoại văn phòng: 884154

29- Xã Vĩnh Tiến

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Bằng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Vũ Mạnh Thùy

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Đức Thịnh

Điện thoại văn phòng: 884183

30- Xã Trấn Dương

Lãnh đạo chủ chốt:

+ Bí thư đảng uỷ: Đ/c Hà Huy Sáng

+ Chủ tịch HĐND: Đ/c Trần Văn Mền

+ Chủ tịch UBND: Đ/c Trần Đình Tiến

Điện thoại văn phòng: 884185
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 


Tin mới
Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/2/2020 về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 06/2/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 24/12/2019 về thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
Kế hoạch 3115/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2020
Báo cáo tình hình kết quả tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/01/2020 về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/1/2020 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020
Kế hoạch số 135/KH- UBND ngày 20/01/2020 về thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỳ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" và chủ đề năm của huyện "Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ và thu chi ngân sách - đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới"
Quyết định ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Vĩnh Bảo
Quyết định ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Vĩnh Bảo
Quyết định ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân
Huyện Vĩnh Bảo: giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona
Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND huyện Vĩnh Bảo về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virut Corona
Huyện Vĩnh Bảo phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 29/01/2020 của UBND huyện về đáp ứng với dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona