Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 4760
Thành viên trực tuyến : 5
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Cụm công nghiệp Tân Liên - huyện Vĩnh Bảo tình hình xây dựng và tiến độ đầu tư
29/10/2008 - 14:07
 Cụm công nghiệp Tân Liên - huyện Vĩnh Bảo tình hình xây dựng và tiến độ đầu tư

 

 Ngày 02/8/2006, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1714/QÐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp Tân Liên;


Ngày 02/8/2007 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1419/QÐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) và ban hành Ðiều lệ quản lý xây dựng cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, với những nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô:
- Vị trí: thuộc xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, cách trung tâm huyện (thị trấn Vĩnh Bảo) 500m về phía Bắc. Khu đất giáp mặt đường Quốc lộ 10.

- Quy mô: Quy mô nghiên cứu cả hai giai đoạn là 149,7ha, gồm 2 khu (A và B); quy mô khai thác dự án giai đoạn 1 (khu A) là 67,6ha.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Là cụm công nghiệp nhẹ, sạch và sử dụng nhiều lao động như: May mặc, giầy dép, lắp ráp linh kiện điện, điện tử,...

3. Nội dung quy hoạch

- Giai đoạn 1: Tổng 67,6ha, trong đó: đất công nghiệp là 46,6ha, chiếm 68,9%, chia làm 16 lô từ CN01 đến CN16, diện tích 1ha - 4,27ha/lô; đất cây xanh, mặt nước 10ha; đất giao thông 7,94ha, đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ công nghiệp, khu ở 1,64ha, đất công trình kỹ thuật đầu mối 1,42ha.

- Giai đoạn 2: Tổng 82,1ha, trong đó: đất công nghiệp 49,5ha; đất cây xanh, mặt nước 20,5ha; đất giao thông 7,3ha; đất công trình kỹ thuật đầu mối 1,9ha; đất công cộng, thương mại, dịch vụ và khu ở 1,64ha.

4. Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Ðảm bảo đồng bộ, hiện đại và phát triển đô thị bền vững.

- Cốt nền san lấp là: + 4,0 m (cao độ Hải Phòng)

- Giao thông: Có một nút giao cắt bằng với Quốc lộ 10, đường gom Quốc lộ 10 phía cụm công nghiệp rộng 12,5m; đường trục chính từ quốc lộ 10 vào trung tâm xã Tân Liên và cụm công nghiệp rộng 25m, đường trục trong cụm công nghiệp rộng 21,25m, cuối tuyến bố trí điểm quay xe.

- Thoát nước mặt: Có bố trí cống thoát ngầm D600 đến D1200 kết hợp ga thu. Tại những vị trí thoát ra kênh bố trí cống hộp B=2,2m.

- Thoát nước thải: Có hệ thống gom từ các xí nghiệp trong cụm công nghiệp đưa về khu xử lý, đạt tiêu chuẩn loại B mới cho thoát ra kênh. Cống thoát ngầm có D200-D400. Khu xử lý nước thải đặt ở khu A, cuối cụm công nghiệp, giáp kênh tiêu có công suất 1.200m3/ngày đêm.

- Rác thải: Do các xí nghiệp tự quản lý và đăng ký với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển về khu xử lý ở ngoài cụm công nghiệp thuộc địa bàn huyện.

- Cấp nước: Nguồn cấp nước từ Xí nghiệp cấp nước Thị trấn Vĩnh Bảo có công suất 5.000m3/ngày đêm và có khả năng nâng công suất lên khi cần thiết. Ðường ống cấp nước từ D100-D150 kết hợp giữa cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy.

- Cấp điện: Nguồn cấp điện hiện tại sử dụng đường dây 35KV, từ trạm 110KV thị trấn Vĩnh Bảo, trong quy hoạch nâng cấp thành 220KV (cách cụm công nghiệp 800m); toàn bộ lưới điện trung áp và hạ áp trong cụm công nghiệp đều được đặt ngầm, đủ điều kiện cấp điện đến chân hàng rào mỗi nhà máy, xí nghiệp. Toàn bộ đường giao thông nội bộ đều có hệ thống lưới điện chiếu sáng cao áp.

II. Quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư trong cụm công nghiệp Tân liên

1. Các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Tân Liên thực hiện Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và thuê mặt nước; được hỗ trợ đầu tư chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ đầu tư, quy định tại Luật đầu tư, Nghị định số 108/2006/NÐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

2. Cụm công nghiệp Tân Liên đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Tân Liên được cung cấp dịch vụ điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào công trình.

3. Hiện nay tại cụm công nghiệp Tân Liên các nhà đầu tư phải trả các khoản phí theo QÐ số 204/QÐ-UBND ngày 29/01/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:

- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 2,16 tỷ đồng/ha. Khoản phí này không bao gồm tiền thuê đất, chi phí quản lý, chi phí san nền, chi phí đấu nối điện, nước, thông tin liên lạc, phí lập hồ sơ địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản phí khác.

- Tiền thuê đất: Mức tiền thuê đất cho từng dự án được cơ quan có thẩm quyền xác định căn cứ theo các quy định hiện hành trên cơ sở thời điểm thuê đất, diện tích thuê đất và vị trí đất thuê.

- Chi phí vận hành và xử lý nước thải: 3.400đồng/m3/năm. Chi phí quản lý và chi phí khác: 2.100 đồng/m2/năm.

III. Tình hình đầu tư tại cụm công nghiệp Tân Liên

1. Khu A Cụm công nghiệp hiện nay đang được khẩn trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, nút giao cắt với Quốc lộ 10,...

Công ty May 10 và Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam đang đầu tư xây dựng nhà xưởng, dự kiến đi vào sản xuất trong quý IV/2008; Công ty May 2, Công ty TNHH Tín Trực đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng; Các doanh nghiệp khác như Công ty SUN MAX ENTERPRISE SHANGHAI, Công ty Cerie International LTD,... đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổng diện tích các doanh nghiệp đã thuê và chờ làm thủ tục cho thuê là 31,39ha, đạt 67,36% đất công nghiệp trong khu A.

2. Khu B hiện đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thành phố Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo rất hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư tại cụm công nghiệp Tân Liên./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Cụm công nghiệp Tân Liên - huyện Vĩnh Bảo tình hình xây dựng và tiến độ đầu tư
Thời gian: 29/10/2008 - 14:07
Ngày 02/8/2006, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1714/QÐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp Tân Liên; ngày 02/8/2007 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định ...
Điểm dân cư và công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên
Thời gian: 04/09/2008 - 23:51
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và Điều lệ quản lý xây dựng điểm dân cư và công nghiệp Dũng Tiến- Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo
Điểm dân cư và công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo
Thời gian: 04/09/2008 - 23:50
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và Điều lệ quản lý xây dựng điểm dân cư và công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo 1- Ngày 03/01/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết ...
Khu công nghiệp Tân Liên
Thời gian: 04/09/2008 - 23:49
Ảnh lễ khởi công Cụm công nghiệp Quy hoạch chi tiết và Điều lệ quản lý xây dựng Cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo 1- Ngày 02/8/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch ...
Điểm dân cư và công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên
Thời gian: 17/06/2008 - 09:33
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và Điều lệ quản lý xây dựng điểm dân cư và công nghiệp Dũng Tiến- Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo
Điểm dân cư và công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo
Thời gian: 17/06/2008 - 09:31
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và Điều lệ quản lý xây dựng điểm dân cư và công nghiệp Cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo
Khu công nghiệp Tân Liên
Thời gian: 17/06/2008 - 09:28
Quy hoạch chi tiết và Điều lệ quản lý xây dựng Cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo

 


Tin mới
Quyết định ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Vĩnh Bảo
Quyết định ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Vĩnh Bảo
Quyết định ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân
Báo cáo tình hình kết quả tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Huyện Vĩnh Bảo: giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona
Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND huyện Vĩnh Bảo về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virut Corona
Huyện Vĩnh Bảo phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 29/01/2020 của UBND huyện về đáp ứng với dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona
Công văn số 116/STTTT-TTBCXB ngày 30/01/2020 về tăng cường thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo
Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2020
Kế hoạch phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đến 2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 2020 của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021