Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167129
Khách trực tuyến : 2999
Thành viên trực tuyến : 12
 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019
11/02/2019 - 16:19
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019. Nội dung chi tiết.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019(11/02/2019 - 16:19)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/11/2018(20/11/2018 - 16:52)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018(20/11/2018 - 16:44)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 15/10/2018(20/11/2018 - 16:17)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2018(06/11/2018 - 17:56)
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018(29/10/2018 - 08:39)
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp(08/10/2018 - 15:13)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoai doanh nghiệp tháng 9/2018(12/09/2018 - 09:55)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2018(17/08/2018 - 08:06)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2018(06/08/2018 - 09:44)
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng(24/07/2018 - 10:30)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/7/2018(23/07/2018 - 10:38)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019
Văn bản, biểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ mđối với từng thủ tục hành chính để trình Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố công bố, phê duyệt
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm
Lịch tiếp công dân hàng ngày trong tuần
Giấy mời Hội thảo "Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0"
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/11/2018
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 15/10/2018
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/10/2018 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/9/2018 tại thành phố Hải Phòng
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư