Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167214
Khách trực tuyến : 4661
Thành viên trực tuyến : 15
 
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
07/01/2020 - 17:00

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.

Ngày 17/12/2019, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có Công văn số 191/QDNNVV-NVCV về việc triển khai hỗ trợ tài chính của Quỹ, trong đó thông tin về đối tượng cho vay của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Để tăng cường nguồn lực, tạo cơ hội cho DNNVV trên địa bàn thành phố tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ phát triển DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các DNNVV, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố được biết về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV (Gửi kèm Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 của Quỹ phát triển DNNVV)

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Quỹ phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp) – Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204); email: smedf@mpi.gov.vn; website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Trân trọng thông báo./.   

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 01 năm 2020(14/02/2020 - 14:22)
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(14/02/2020 - 14:01)
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa(07/01/2020 - 17:00)
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2)(07/01/2020 - 16:58)
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(30/12/2019 - 07:55)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(27/11/2019 - 16:00)
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019(06/09/2019 - 18:24)
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019 (14/08/2019 - 17:28)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019(11/07/2019 - 07:33)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố hải Phòng(18/06/2019 - 16:51)
Tổng cục Hải quan công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới(18/06/2019 - 16:20)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019(05/06/2019 - 18:04)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 01 năm 2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025"
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020