Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167175
Khách trực tuyến : 6706
Thành viên trực tuyến : 24
 
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý
10/10/2019 - 17:26
Công văn số 3525/VP-DN ngày 07/10/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng(10/10/2019 - 17:47)
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên(10/10/2019 - 17:32)
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019(10/10/2019 - 17:28)
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý(10/10/2019 - 17:26)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư(10/10/2019 - 17:21)
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/9/2019(10/10/2019 - 17:15)
Công văn và biểu mẫu hướng dẫn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 30/9/2019(07/10/2019 - 18:09)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/9/2019(24/09/2019 - 08:28)
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch(04/09/2019 - 16:10)
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch(04/09/2019 - 14:26)
Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(04/09/2019 - 14:04)
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(04/09/2019 - 14:01)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/9/2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công văn và biểu mẫu hướng dẫn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 30/9/2019
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lãng