Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167212
Khách trực tuyến : 4246
Thành viên trực tuyến : 5
 
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
21/01/2020 - 18:13
Công văn số 140/KHĐT-THQH ngày 21/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019(21/01/2020 - 18:13)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"(30/12/2019 - 08:09)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025"(30/12/2019 - 08:03)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(09/12/2019 - 08:13)
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố(09/12/2019 - 08:08)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc cử thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp(09/12/2019 - 08:04)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương(29/10/2019 - 17:34)
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng(10/10/2019 - 17:47)
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên(10/10/2019 - 17:32)
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019(10/10/2019 - 17:28)
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý(10/10/2019 - 17:26)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư(10/10/2019 - 17:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 01 năm 2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025"
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Đề nghị doanh nghiệp hưởng ứng tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Quy chế nội bộ về công khai, cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công bố Kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố