Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167175
Khách trực tuyến : 6840
Thành viên trực tuyến : 24
 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
10/10/2019 - 17:18
Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.
Nội dung chi tiết.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(10/10/2019 - 17:18)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/10/2019 - 17:13)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên(10/10/2019 - 17:09)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020(10/10/2019 - 17:07)
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/10/2019 - 17:03)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(06/09/2019 - 19:07)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên(06/09/2019 - 19:02)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông(22/07/2019 - 16:46)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô(22/07/2019 - 16:42)
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ(12/07/2019 - 08:15)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch(08/07/2019 - 14:59)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập(08/07/2019 - 14:56)
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/9/2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công văn và biểu mẫu hướng dẫn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 30/9/2019
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lãng