Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 856
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh mục tài liệu ôn tập Phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 năm 2018
11/03/2019 - 09:07

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

Phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 năm 2018

TT

Tên loại

văn bản

Số/Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

I

Kiến thức chung

1

Luật

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức

2

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

3

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4

Thông tư

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

5

Thông tư

16/2012/TT-BNV

28/12/2012

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thằng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

II

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí  ‘‘Tư vấn giáo dục tái hòa nhập cộng đồng’’, Phòng Tư vấn giáo dục hòa nhập cộng đồng:

1

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

30/12/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

2

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

09/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

3

Thông tư

25/2018/TT-BLĐTBXH

10/12/2018

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

4

Thông tư liên tịch

41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT

31/12/2010

 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

5

Thông tư

21/2010/TT-BLĐTBXH

05/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

6

Thông tư liên tịch

30/2015/TTLT- BLĐTBXH-BNV

19/8/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

7

Quyết định

2752/QĐ-SLĐTBXH

07/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

III

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí  ‘‘Quản lý giáo dục học viên’’, Đội quản lý học viên cai nghiện tự nguyện và cơ sở xã hội :

1

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

30/12/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

2

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

09/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

3

Thông tư

25/2018/TT-BLĐTBXH

10/12/2018

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

4

Thông tư liên tịch

41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT

31/12/2010

 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

5

Thông tư

21/2010/TT-BLĐTBXH

05/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

6

Quyết định

2752/QĐ-SLĐTBXH

07/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

IV

Kiến thức chuyên ngành đối với vị trí  ‘‘Chăm sóc y tế’’, Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe:

1

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

30/12/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

2

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

09/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

3

Thông tư

25/2018/TT-BLĐTBXH

10/12/2018

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

4

Thông tư liên tịch

41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT

31/12/2010

 Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

5

Thông tư

21/2010/TT-BLĐTBXH

05/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

6

Thông tư liên tịch

26/2015/TTLT- BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7

Quyết định

2752/QĐ-SLĐTBXH

07/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2


Một số tài liệu ôn tập tải tại đây: nội dung ôn tập.zip
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Họp mặt Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội(03/09/2019 - 09:07)
Đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP(10/04/2019 - 15:16)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam(10/04/2019 - 14:48)
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân 2018.(14/03/2019 - 16:52)
Danh mục tài liệu ôn tập Phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 năm 2018(11/03/2019 - 09:07)
Lễ phát động năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"(07/03/2019 - 18:05)
Danh mục Tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2018(05/03/2019 - 09:46)
Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2018.(07/11/2018 - 14:59)
Thông Báo Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2018(12/10/2018 - 17:53)
Kế Hoạch Hội nhập quốc tế lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.(24/09/2018 - 10:13)
Quyết Định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.(19/09/2018 - 16:51)
Quyết Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố(19/09/2018 - 15:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/19
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố
Xin ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị về nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Diễn đàn trẻ em năm 2019.
Kế hoạch tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS.
Sáng ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.
Sáng ngày 26/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc trẻ em khuyết tật tại huyện Vĩnh Bảo.
Sáng ngày 03/5/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019.
Ngày 24/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.