Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 4967
Thành viên trực tuyến : 2
 
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố
15/11/2019 - 08:03

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố.
             Với mục đích nhằm c
ải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em tại các xã thuộc khu vực miền núi thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học. Hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí tại các xã thuộc khu vực miền núiHỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được chăm sóc sức khỏe; trợ giúp xã hội; hỗ trợ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý... Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Kế hoạch đề ra các mục tiêu đến năm 2025 là: đảm bảo 100% trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học các xã thuộc khu vực miền núi được khám bệnh tổng quát miễn phí hàng năm, được hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng; 14 xã thuộc khu vực miền núi trên địa bàn thành phố bao gồm Lại Xuân, Kỳ Sơn, An Sơn, Lưu Kỳ, Lưu Kiếm, Liên Khê, Minh Tân của huyện Thủy Nguyên và Phù long, Việt Hải, Trân Châu, Hiền Hào, Gia Luận, Xuân Đám, thị trấn Cát Bà của huyện Cát Hải được hỗ trợ trang thiết bị vui chơi tại các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được chăm sóc, hỗ trợ dưới nhiều hình thức.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp thực hiện:

Thứ nhất: Tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Thứ hai: Vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức để hỗ trợ trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tập trung vào các hoạt động: rà soát và lập danh sách các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân có các chương trình, kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em trên địa bàn thành phố để vận động, liên kết và hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho trẻ em. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trong đó có thông tin đầy đủ về trẻ em, hoàn cảnh trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em; sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cung cấp kế hoạch hỗ trợ, danh sách trẻ em cần sự trợ giúp cho mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức để vận động nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em… Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các hoạt động an sinh xã hội cho trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, giao lưu hữu nghị quốc tế nhằm huy động kinh nghiệm, sáng kiến của các tổ chức ngoài nước trong công tác hỗ trợ, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.


(Hoạt động khám và hỗ trợ phẫu thuật mắt cho trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố)

Thứ ba: Hoạt động hỗ trợ cho trẻ em tại các xã khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tăng cường công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm miễn phí và hỗ trợ chi phí chữa bệnh đối với trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng đối với trẻ em mầm non và tiểu học các xã thuộc khu vực miền núi.  Huy động nguồn lực để hỗ trợ trang thiết bị vui chơi cho các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các xã miền núi. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em các xã miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tăng cường cung cấp dịch vụ công tác xã hội để hỗ trợ trẻ em dễ dàng tiếp cận với các chính sách xã hội và hoạt động trợ giúp xã hội như: tư vấn, tham vấn, quản lý trường hợp, các hoạt động phòng ngừa, kết nối giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo nhu cầu...

 
(Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố)

Thứ tư: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã thuộc khu vực miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ năm: Động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em.


(Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và đồng chí Nguyễn Bách Phái, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trơ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phó tặng hoa và trao Giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ)
Nguyễn Thị Tuấn Anh
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019(27/11/2019 - 07:55)
Hải Phòng đạt giải ba toàn đoàn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019(27/11/2019 - 07:45)
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(27/11/2019 - 07:33)
Tập huấn lồng ghép giới trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý(25/11/2019 - 17:55)
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố
Xin ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị về nghiên cứu, góp ý dự thảo Dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.
Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019