Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 4638
Thành viên trực tuyến : 12
 
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
15/11/2019 - 14:21

                Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

                Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn đang là vấn đề báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Số liệu điều tra, thống kê cả nước cho thấy: 58% phụ nữ thừa nhận từng bị một loại hình bạo lực trong đời, 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng, 10% đã bị tấn công tình dục bởi chồng của họ. Tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em vẫn diễn biến phức tạp với 2.575 trẻ em bị bạo lực, xâm hại từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019. Tại thành phố Hải Phòng: từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra khoảng 400 vụ bạo lực gia đình, số nạn nhân là nữ chiếm khoảng 60%; xảy ra 44 vụ xâm hại, bạo lực trẻ em với 44 trẻ em là nạn nhân.

Một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại khá phổ biến trong xã hội.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, tạo diễn đàn chia sẻ hiểu biết về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; đồng thời tìm kiếm các sáng kiến góp phần giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”.

 

(Thông báo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em” tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

 

THỂ LỆ CUỘC THI

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Mọi công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc đều có quyền tham dự cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy).

2. Nội dung thi:

- Trả lời các câu hỏi liên quan đến những quy định về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới;

- Nêu những câu chuyện thực tế về vấn đề bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân câu chuyện đó.

- Đề xuất sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em (có thể là sáng kiến về ý tưởng truyền thông, các hoạt động cụ thể...). Sáng kiến phải có ý tưởng sáng tạo, nhân văn và có tính khả thi trong thực tiễn. Thuyết minh cụ thể về sáng kiến đó.

Lưu ý: Tác giả dự thi chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức, trước pháp luật về bản quyền tác giả. Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm, Ban Tổ chức được toàn quyền hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng (nếu có) đối với sản phẩm dự thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan).

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

- Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, không nhận bài sao chụp, photocopy.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Ban Tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

- Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người dự thi.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi được phát động từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện; tính theo ngày gửi tại hộp thư điện tử của cuộc thi đối với bài dự thi gửi qua email).

Tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 11 năm 2020.

V. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀI DỰ THI

1. Đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện:

Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Người dự thi gửi bài dự thi về địa chỉ: về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 2 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Ngoài bì thư/tiêu đề thư ghi rõ:  Bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”.

2. Đối với bài dự thi gửi qua email:

Người tham dự trực tiếp gửi bản mềm bài thi (có kèm theo thông tin cá nhân quy định tại phần III nêu trên) về địa chỉ email: soldtbxh@haiphong.gov.vn.

VI. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao phần thưởng trị giá cụ thể cho từng giải như sau:

 a) Giải tập thể:

- 02 giải tập thể: trị giá mỗi giải là 5.000.000 đồng (01 giải cho địa phương, 01 giải cho sở, ngành, đơn vị có số lượng người dự thi tham gia nhiều nhất).

b) Giải cá nhân: có các giải gồm

- 01 giải nhất:                          5.000.000 đồng;

- 02 giải nhì:                            3.000.000 đồng/giải;

- 03 giải ba:                             2.000.000 đồng/giải;

- 10 giải khuyến khích:           1.000.000 đồng/giải.

 

CÂU HỎI CUỘC THI

  I. Trả lời các câu hỏi (30 điểm)

1. Luật Bình đẳng giới quy định “bình đẳng giới”, “định kiến giới”, “phân biệt đối xử về giới” và mục tiêu bình đẳng giới là gì?

2. Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Bình đẳng giới là gì. Trách nhiệm của gia đình, công dân trong việc thực hiện bình đẳng giới?

3. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình?

4. Bạo lực trên cơ sở giới là gì, nguyên nhân gốc rễ của bạo lực trên cơ sở giới. Hiện nay nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới chủ yếu là đối tượng nào?

II. Chia sẻ câu chuyện, hình huống (30 điểm)

Hãy chia sẻ câu chuyện, tình huống về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới có thật trong cuộc sống và cảm xúc, suy nghĩ của bản thân đối với câu chuyện, tình huống đó.

III. Đề xuất sáng kiến (40 điểm)

Đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm giảm thiểu và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Thuyết minh cụ thể về ý tưởng đó và cách thức thực hiện.

Tổng điểm tối đa cho sản phẩm dự thi là 100 điểm

 

(Mọi công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều có thể tham gia cuộc thi)./. 

Hải Phượng

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019(21/01/2020 - 08:06)
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.(13/01/2020 - 08:45)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(22/12/2019 - 12:38)
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới(11/12/2019 - 09:56)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".