Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 3907
Thành viên trực tuyến : 2
 
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
27/11/2019 - 07:33

    Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

    Sau gần 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Quyết định 45) về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, quá trình xử lý các TTHC tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

    Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua địch vụ bưu chính công ích (BCCI), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

    Theo kết quả triển khai năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 29/8/2019), trong đó xác định định rõ các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

    Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện niêm yết và thông báo công khai Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

(Niêm yết Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa)

    Đối với cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của Sở đã thông báo, hướng dẫn, giải thích tới từng tổ chức, người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc về quy trình tiếp nhận và trả kết quả cùng lợi ích của sử dụng dịch vụ BCCI, công khai về biểu giá thực hiện gửi và nhận hồ sơ qua hệ thống BCCI tại Bộ phận Một cửa.

 

(Công khai về biểu giá thực hiện gửi và nhận hồ sơ qua hệ thống VietNam Post tại Bộ phận Một cửa)

    Thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng như các tổ chức và  người dân về việc tiếp nhận và gửi hồ sơ giải quyết TTHC đối với các lĩnh vực của Sở thông qua các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

 

(Nhân viên dịch vụ bưu chính gửi hồ sơ tới Bộ phận văn thư)

    Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg còn một số khó khăn, vướng mắt như sau: Xuất phát từ tâm lý của tổ chức, người dân lo ngại việc thất lạc hồ sơ nếu gửi qua dịch vụ BCCI nên các tổ chức, doanh nghiệp, người dân chưa thực sự nhận thấy sự tiện ích của việc thực hiện dịch vụ qua hệ thống BCCI.

    Cán bộ, công chức của Sở làm việc tại Bộ phận một cửa còn thiếu, khối lượng tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhiều, còn kiêm nhiệm giải quyết nhiều công việc chuyên môn khác nên việc tập trung quan tâ, hướng dẫn hồ sơ giải quyết qua dịch vụ BCCI còn chưa hiệu quả.

  

(Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích làm giảm áp lực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính)

    Trên cơ sở nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC:

    - Thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức.

    - Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

    - Thứ ba, cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác thông tin về các TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (thời gian xử lý, phí, lệ phí, phương thức nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc không qua dịch vụ bưu chính công ích...) để tổ chức, cá nhân cũng như nhân viên bưu điện thuận lợi trong việc tìm hiểu thông tin hoặc hướng dẫn khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

    - Thứ tư, tăng cường tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả gỉải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

    - Thứ năm, đề nghị Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI tại các Sở, ngành.

    Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được tổ chức, doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ vì đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khâu giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức./.

Dương Hoa

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.(13/01/2020 - 08:45)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(22/12/2019 - 12:38)
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới(11/12/2019 - 09:56)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019(27/11/2019 - 07:55)
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".
8 giờ 30 phút ngày 11/6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các cơ quan liên quan về thu thập, xử lý số liệu theo bộ chỉ số quan hệ lao động và tiền lương trên địa bàn thành phố