Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 5125
Thành viên trực tuyến : 2
 
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
06/12/2019 - 14:01

Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

 

Ngày 28/11/2019, với 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý.

 

(Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức - Nguồn: Sưu tầm)

Thứ nhất, bổ sung thêm các trường hợp công chức không phải qua thi tuyển:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức hiện nay, quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện qua hình thức thi tuyển. Trong đó, chỉ nêu 01 trường hợp duy nhất được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ và năng lực, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo...

Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Cán bộ,công chức và Luật Viên chức có hiệu lực bắt đầu từ 01/7/2020 thì ngoài thi tuyển, hàng loạt trường hợp công chức không phải qua thi tuyển mà thực hiện qua việc xét tuyển, bao gồm:

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

- Người có tài năng.

Không chỉ vậy, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp:

- Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Cán bộ, công chức cấp xã;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu;

- Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước…

- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác.

Thứ hai, bổ sung thêm hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là “xóa tư cách chức vụ”:

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Cán bộ,công chức và Luật Viên chức. Đó là sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý bằng hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”.

Nội dung này được quy tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bố sung, theo đó sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy vào tính chất, mức độ sẽ phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật là: “Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”

Đặc biệt, việc xử lý kỷ luật này gắn với hệ quả pháp lý tương ứng của hành vi vi phạm.

Việc bổ sung hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu cho thấy quan niệm “hạ cánh an toàn” trước đây sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ bắt đầu từ 01/7/2020 khi Luật có hiệu lực. Việc quy định này cũng thống nhất và đồng bộ với những văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Quy định số 102-QĐ/TW  ngày 15/11/2017 và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành…

Thứ ba, kết quả đánh giá cán bộ ở nơi làm việc sẽ được công khai

Theo đó, kết quả đánh giá cán bộ vẫn được phân loại thành 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và Không hoàn thành nhiệm vụ (Quy định tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi Điều 29 Luật Cán bộ, công chức).

Tuy nhiên, bên cạnh việc lưu kết quả đánh giá vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến người được đánh giá thì phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ này công tác. Ngoài ra, nếu 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cán bộ vẫn bị miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.

Như vậy, có thể thấy việc đánh giá cán bộ hoàn toàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được thực hiện một cách công khai, minh bạch.

 

(Ảnh Viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân)

Thứ tư, chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức

Một trong những quy định tác động mạnh đến viên chức đó là việc thay đổi quy định về hợp đồng làm việc của viên chức. Theo đó, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng là không xác định thời hạn và xác định thời hạn.

Tuy nhiên, việc áp dụng hợp đồng không xác định thời hạn hay còn gọi là “chế độ biên chế suốt đời” của viên chức sẽ không còn được áp dụng với các đối tượng mới được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020.

Như vậy, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức tại khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Viên chức hiện hành thì việc thực hiện hợp đồng loại không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc  sửa đổi, bổ sung quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đồng bộ với những văn bản khác về công tác tổ chức, cán bộ hiện nay…

Thứ năm, Hợp đồng làm việc của viên chức được kéo dài lên 60 tháng

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung về hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, đối với loại hình hợp đồng xác định thời hạn, cũng tại khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức thời hạn thực hiện hợp đồng được kéo dài từ 36 tháng như quy định hiện nay lên đến 60 tháng.

Đặc biệt: Trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng với viên chức. Trong đó, nếu viên chức đáp ứng đầu đủ các yêu cầu và đơn vị còn nhu cầu thì bắt buộc phải ký tiếp hợp đồng. Ngược lại, nếu từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do vì sao.

Quy định kéo dài thời hạn của hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thể tạo điều kiện cho viên chức được làm quen và phát huy được khả năng của mình trong công việc sau khi được tuyển dụng.

Thứ sáu, quy định việc đánh giá viên chức phải thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức cũng sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá viên chức.

Nếu như trước đây, Điều 41 Luật Viên chức nêu rõ, việc đánh giá viên chức chỉ được xem xét ở kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; thái độ phục vụ nhân dân… thì nay đã được quy định rõ “.. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”.

Đồng thời, mỗi ngành nghề lại có đặc thù riêng nên sẽ áp dụng một tiêu chuẩn với nội dung khác nhau khi đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, với quy định đánh giá viên chức dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm và thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể đã tạo sự rõ ràng, thuận lợi hơn trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

Nguyễn Vân

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019(21/01/2020 - 08:06)
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.(13/01/2020 - 08:45)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(22/12/2019 - 12:38)
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới(11/12/2019 - 09:56)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".