Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 5063
Thành viên trực tuyến : 8
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước
06/12/2019 - 14:10

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước

 

Một trong những giải pháp hàng đầu để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong mỗi doanh nghiệp là phải nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động. Có hiểu biết pháp luật thì người động và người sử dụng lao động mới có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhờ đó hạn chế được việc đình công, kiện tụng, tranh chấp… trong quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

 

(Ảnh minh họa - Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được mang đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và cho người lao động và người sử dụng lao động nói riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đoàn thể quan tâm thực hiện.

Đứng từ góc độ của một cơ quan quản lý nhà nước, với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội nói chung và là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu và triển khai “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 31), công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động  trong những năm qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã và đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, ban ngành của thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, liên tục qua các năm từ 2009 (từ khi bắt đầu triển khai Đề án 31) đến nay , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng đã chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của thành phố tham mưu và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thông qua các hình thức triển khai đa dạng, hiệu quả như  tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp; qua việc viết, đăng tin, bài các phương tiện thông tin đại chúng; qua thông tin tuyên truyền cổ động bằng pano, áp phích, bằng việc in, phát tờ rơi, sổ tay chính sách pháp luật, sổ tay hỏi đáp về pháp luật đã kịp thời giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật và hướng dẫn luật mới ban hành tới đông đảo người lao động và người sử dụng lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi năm, hàng chục hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được tổ chức với hàng nghìn lượt người lao động và người sử dụng tham gia; hàng nghìn bộ tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyên, phổ biến về pháp luật được phát miễn phí cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, thông qua việc đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật lao động cũng như các pháp luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền cùng với chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: còn nhiều các tổ chức, doanh nghiệp còn ngại và chưa tự giác trong việc cập nhật và tìm hiểu pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng; một bộ phận người sử dụng lao động chưa thấy rõ tầm quan trọng của các văn bản pháp luật nên không tham gia và không cử người tham gia các hội nghị tuyên truyền, tập huấn đầy đủ; phần lớn người lao động tuy đã quan tâm tới các chính sách pháp luật về lao động, nhưng do hạn chế về thời gian, về điều kiện tìm hiểu và do ý muốn chủ quan của chủ sử dụng lao động nên không thể cập nhật kịp thời cũng như hiểu rõ về các quy định của pháp luật đang thường xuyên được thay đổi và thường bị thua thiệt trong quan hệ lao động khi có tranh chấp xảy ra; cán bộ tuyên truyền phần lớn là kiêm nhiệm nên việc đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động còn chưa cao; kinh phí dành cho công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế so với nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL...

 

(Ảnh minh họa - Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hải Phòng là một thành phố lớn có rất nhiều khu công nghiệp với lượng doanh nghiệp lớn, nhu cầu sử dụng lao động cao, trong khi việc tuyên truyền hàng năm của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về lao động nói riêng chỉ đạt một phần rất nhỏ đối với nhu cầu thực tiễn trong khi các quy định, chính sách về pháp luật lao động và các chính sách pháp luật liên quan thường xuyên thay đổi. Đứng trước những yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước xu thế hội nhập toàn diện đời sống kinh tế xã hội đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, vấn đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động nói riêng cần phái được quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả để qua đó củng cố, tăng cường hiệu lực pháp luật ngày càng trở nên cấp thiết, quan trọng.

Và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

- Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động theo đó cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ này; chú trọng hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đặc biệt là chú trọng quan tâm bồi dưỡng đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của chính các cơ sở, doanh nghiệp, các khu công nghiệp; hàng năm các ngành, các cấp cần phối hợp để tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Tiếp tục đổi mới sâu rộng về nội dung và  hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động để một mặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một mặt nâng cao trình độ nhận thức cho các đối tượng để giúp họ có khả năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL như ngoài các hình thức “truyền thống” mở hội nghị, lớp tập huấn, tuyên truyền qua các loại tờ gấp, tờ rơi, sách pháp luật… có thể sử dụng nhiều cách thức khác, gần gũi, thân thiện với với người nghe hơn như giới thiệu tại các buổi tọa đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền qua các mạng xã hội như facebook, zalo; xây dựng các hoạt cảnh tình huống, lời ca, tiếng hát... lồng ghép việc PBGDPL tại các buổi sinh hoạt cộng đồng.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, của bản thân người lao động và gia đình của họ, của các tổ chức đoàn thể tham gia hưởng ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại doanh nghiệp, địa phương nơi đóng trụ sở hoặc cư trú

- Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố để tăng thêm nguồn lực huy động, phân bổ cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến được tăng thêm về số lượng và chất lượng.

- Thực hiện kiểm tra, tổng kết, đánh giá thường xuyên việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, chú trọng khuyến khích các mô hình, cách làm mới, phù hợp, các tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng, giải pháp để tiếp tục phát huy, kế thừa kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để thực hiện cho các năm tiếp theo.

 

(Ảnh minh họa - Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Hải Phòng đã đã trở thành một trong số ít địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về làm việc tại thành phố Hải Phòng phát biểu đã khẳng định những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố: “Hải Phòng phát triển thì đất nước sẽ phát triển”, “Việc phát triển Hải Phòng không chỉ là của Hải Phòng mà còn là trách nhiệm của Trung ương và các địa phương khác”. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phát triển thành phố Hải Phòng, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố nói riêng cũng chính là góp phần không nhỏ vào việc phát triển và khẳng định vị thế của thành phố trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Vân

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019(21/01/2020 - 08:06)
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.(13/01/2020 - 08:45)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(22/12/2019 - 12:38)
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới(11/12/2019 - 09:56)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước(06/12/2019 - 14:10)
Những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức(06/12/2019 - 14:01)
Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở và những tác động của việc tăng lương cơ sở trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT(06/12/2019 - 11:53)
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(04/12/2019 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(27/11/2019 - 08:47)
Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020(27/11/2019 - 08:36)
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Quy định của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019(27/11/2019 - 08:25)
Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(27/11/2019 - 08:08)
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2019
Công tác trao tặng quà của thành phố đến đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2019
Văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới.
Công văn về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành-Vững khởi nghiệp, sáng tương lai
Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tìm kiếm sáng kiến nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Công văn hướng dẫn và Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Nguồn gốc Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
8 giờ: sáng ngày 16/7/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019 với Chủ đề "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em".