Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124095
Khách trực tuyến : 579
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017
17/11/2017 - 08:53
Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức 
Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực, hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực, hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hành sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Nhu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng 02 viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng, cụ thể:

- 01 người vị trí “Tư vấn, tham vấn”, Phòng Truyền thông – Phát triển cộng đồng: Trình độ đại học ngành Công tác xã hội; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc ngoại ngữ trình độ B trở lên); đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- 01 người vị trí “Đào tạo”, Phòng Hành chính – Tổng hợp – Đào tạo: Trình độ đại học ngành Công tác xã hội; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc ngoại ngữ trình độ B trở lên); đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giy chng nhận sức khỏe do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu cỡ 4x6.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2017 đến hết ngày 14/12/2017 (trong giờ hành chính vào ngày làm việc).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại: 0313.823.740; do đồng chí Phạm Văn Hiệu, Chánh Văn phòng Sở trực tiếp tiếp nhận hồ sơ – điện thoại: 0983164488).

IV. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển; lệ phí xét tuyển

1. Hình thức, nội dung xét tuyển:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;

Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Dự kiến tổ chức xét tuyển từ ngày 04/01/2018 đến ngày 05/01/2018.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng (Số 60 đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng).

3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ điều kiện xét tuyển.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các thí sinh được biết./.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TB 311.pdf  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017(17/11/2017 - 08:53)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017.(18/09/2017 - 12:59)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2017.(18/09/2017 - 12:58)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.(18/09/2017 - 12:57)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2017.(18/09/2017 - 12:56)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017.(18/09/2017 - 12:54)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017.(18/09/2017 - 12:52)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2017.(18/09/2017 - 12:50)
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2017(18/09/2017 - 12:49)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2017(18/09/2017 - 12:47)
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2017.(18/09/2017 - 12:45)
Thông báo kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết Quý I năm 2017.(18/09/2017 - 12:43)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017
Mẫu phiếu tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018
Hướng dẫn, chỉ đạo tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018
Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017.
Các Danh mục kèm theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định của UBND thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017
THÔNG BÁO: Danh sách nhũng người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017
Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng năm 2017
Phát động "Chung tay vì người nghèo" 2017
Khai mac Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi
Phát động đợt nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay vì người nghèo”
Thứ trưởng Đào Hồng Lan thăm và tặng quà bà con vùng lũ tỉnh Hòa Bình
Việt Nam sẽ hợp tác WHO để phòng chống đuối nước cho trẻ em