Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 36546
Khách trực tuyến : 365
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2020
23/04/2014 - 15:53

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỦY NGUYÊN
ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

 

     1-    Tầm nhìn

          Đến năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên sẽ xây dựng được đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất trường học khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu học tập của người dân; sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu Thành phố về chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH địa phương và đất nước.

2-    Giá trị cốt lõi

     Chuyên cần, năng động, sáng tạo, phát triển, hiệu quả.

3-    Sứ mạng

          Xây dựng hệ thống trường học, trang thiết bị dạy học hiện đại.

          Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt.

          Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương và đất nước.

          Tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

4-    Mục tiêu cụ thể

  - Huy động trẻ ra nhà trẻ đạt tỷ lệ 50% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ ra lớp Mẫu giáo đạt 95% vào năm 2015 và 98% vào năm 2020. Từ năm 2011, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 10% vào năm 2015 và 8% vào năm 2020. Hoàn thành phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2013. Hoàn thành chuyển đổi mô hình trường Mầm non bán công sang trường công lập tự chủ vào năm 2013; khuyến khích thành lập trường Mầm non tư thục, dân lập đạt 15% vào năm 2015 và 20% vào năm 2020.

- Đến năm 2015 có 100% học sinh Tiểu học và 60% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày; đảm bảo tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp hằng năm đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT hằng năm đạt 95% trở lên. Hoàn thành phổ cập Trung học và nghề vào năm 2015.

 - Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 25%; 30% số học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ vào Đại học và Cao đẳng; 30% vào học các trường Trung cấp chuyên nghiệp và nghề.

- Đến năm 2015 khắc phục về cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu; 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Đến 2015 có 40% trường THPT, 50% trường Mầm non, 70% trường THCS và 90% trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Có 90% tổng số trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.

- Đến năm 2015 có 100% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề. Phấn đấu tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề đạt 65% vào năm 2015 và 75%  vào năm 2020.

- 100% các trường học có Chi bộ đảng và đạt trong sạch vững mạnh hằng năm; tỷ lệ đảng viên trong CBGV đạt 40% trở lên.

                   Lễ kết nạp đảng viên mới tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo


5- Các giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược

5.1- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bố trí đội ngũ giáo viên các trường học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên. Thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

Rà soát, quy hoạch, sắp xếp, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ quản lý theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành, được đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đảm bảo đội ngũ cán bộ phục vụ đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đạt chuẩn đào tạo, nhất là cán bộ kế toán, văn thư, phụ tá thí nghiệm, thư viện và cán bộ y tế  trường học. Phấn đấu mỗi trường có 1 cán bộ y tế được đào tạo bồi dưỡng theo hướng kiêm nhiệm để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

5.2- Đổi mới quản lý giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường và các văn bản pháp quy về giáo dục - đào tạo. Quán triệt, triển khai, thực hiện tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW khóa 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo. Công khai về chất lượng giáo dục và các nguồn lực cho giáo dục. Thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP. Tăng cường sự giám sát của Nhà nước, của các lực lượng xã hội đối với giáo dục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động đoàn, đội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm tư cách nhà giáo, quy chế chuyên môn; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính giáo dục, thực hiện kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường; chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm, công tác thu và quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đúng quy định, có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của các nhà trường, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục – đào tạo.

5.3- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự bồi dưỡng, kỹ năng thực hành, làm việc; gắn lý thuyết với thực hành; gắn giáo dục tri thức với giáo dục thể chất, giáo dục lý tưởng; tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, vǎn hoá - thể thao phù hợp với lứa tuổi. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh, theo chương trình và sách giáo khoa, khắc phục tình trạng quá tải. Xây dựng và phát triển hệ thống trường lớp với những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đảm bảo khách quan, khoa học, đúng thực chất kết quả giáo dục, không chạy theo thành tích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động dạy học.

Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các trường. Tập trung thực hiện đạt chuẩn giáo dục trẻ 5 tuổi, tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

5.4- Chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng.

Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng đào tạo cho học sinh phổ thông và thanh thiếu niên. Mở rộng các loại hình đào tạo nghề: chính quy, tư thục, dân lập, cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp, dạy nghề theo hình thức truyền nghề tại các làng nghề và gia đình. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất; lấy đào tạo thực hành là chính. Các cơ sở hướng nghiệp dạy nghề, trường Trung cấp nghề đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các trường của trung ương, thành phố tổ chức các chương trình đào tạo nghề đảm bảo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật; đồng thời cho các cơ sở đào tạo được lập cơ sở sản xuất và dịch vụ khoa học đúng với ngành nghề đào tạo. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nghèo, lao động nông nghiệp bị thu hồi đất phục vụ các dự án. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các dịch vụ đào tạo nghề, xây dựng quỹ đào tạo nghề.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5.5-Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

Tập trung chỉ đạo và đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Từng bước xây dựng trường học đủ diện tích theo quy định, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy và học hiện đại; xoá phòng học tạm, xây dựng các phòng học chuẩn, phòng thực hành, thư viện, các công trình phụ trợ đảm bảo công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Khuyến khích phát triển mô hình trường mầm non tư thục, dân lập. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn. Phát triển trường Trung cấp nghề đạt trình độ khu vực.

5.6- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các lực lượng xã hội về giáo dục và đào tạo. Từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, chăm lo giáo dục học sinh. Kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Thực hiện tốt công bằng xã hội trong giáo dục, đảm bảo tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân; có cơ chế hỗ trợ học sinh gia đình nghèo, gia đình chính sách, học sinh có năng khiếu được theo học ở những bậc học cao.

Phát huy tốt vai trò của Hội đồng giáo dục, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cha mẹ học sinh. Phát động sâu rộng các hoạt động khuyến học từ huyện đến các xã, thị trấn, các nhà trường, các làng văn hóa, dòng họ, gia đình; các cơ quan, phòng ban, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hoạt động của quỹ khuyến học mang tên Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ nhà trường.

5.7- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo .

Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong các nhà trường, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong trường học. Phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và có chủ trương, giải pháp chỉ đạo kịp thời từ huyện tới các trường. Sử dụng nguồn ngân sách có hiệu quả. Chỉ đạo củng cố và tổ chức tốt hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các lực lượng xã hội về giáo dục và đào tạo; huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục - đào tạo ở địa phương.

 

 

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sơ lược Giáo dục Thủy Nguyên thời phong kiến(02/06/2015 - 23:11)
Ngành Giáo dục và Đào tạo ba năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên(02/06/2015 - 22:30)
Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2020(23/04/2014 - 15:53)
Khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Thủy Nguyên lần thứ XXVI(08/10/2012 - 10:47)
Nhân kỉ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2012): Tự hào về những Nhà giáo cựu chiến binh, Nhà giáo liệt sĩ ngành giáo dục huyện Thuỷ Nguyên(29/04/2012 - 10:55)
Trường Mầm non Lưu Kiếm tổ chức gặp mặt Gia đình nhà giáo nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.(02/04/2012 - 11:15)
TRƯỜNG THCS LƯU KIẾM CHUẨN BỊ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG(02/04/2012 - 10:08)
Tin hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2012.(19/03/2012 - 22:37)
Đội tuyển bóng đá ngành giáo dục huyện Thuỷ nguyên thắng đậm trên sân vận động Máy Tơ quận Ngô Quyền(13/03/2012 - 15:57)
Thông tư số 07 quy định xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT(03/03/2012 - 21:22)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THUỶ NGUYÊN: Ra quan dau nam bang hoi thi giao vien gioi(02/03/2012 - 10:14)
TRƯỜNG THCS THUỶ ĐƯỜNG 50 năm xây dựng và trưởng thành(08/12/2011 - 20:47)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Sơ lược Giáo dục Thủy Nguyên thời phong kiến
Ngành Giáo dục và Đào tạo ba năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên
Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2020
Khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Thủy Nguyên lần thứ XXVI
Nhân kỉ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2012): Tự hào về những Nhà giáo cựu chiến binh, Nhà giáo liệt sĩ ngành giáo dục huyện Thuỷ Nguyên
Trường Mầm non Lưu Kiếm tổ chức gặp mặt Gia đình nhà giáo nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
TRƯỜNG THCS LƯU KIẾM CHUẨN BỊ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Tin hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2012.
Đội tuyển bóng đá ngành giáo dục huyện Thuỷ nguyên thắng đậm trên sân vận động Máy Tơ quận Ngô Quyền
Thông tư số 07 quy định xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THUỶ NGUYÊN: Ra quan dau nam bang hoi thi giao vien gioi
TRƯỜNG THCS THUỶ ĐƯỜNG 50 năm xây dựng và trưởng thành
Trường THCS An Lư kỉ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương phong trào thi đua 2 tốt năm học 2010-2011
Giải cầu lông ngành giáo dục huyện Thủy Nguyên lần thứ 3: Sôi nổi, thân thiện, chất lượng
Điều lệ Giải cầu lông ngành giáo dục huyện Thủy Nguyên lần thứ 3, chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11