Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 19129
Khách trực tuyến : 3311
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông báo triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2017
13/04/2017 - 16:17

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2017 trên địa bàn thành phố; Căn cứ Thông báo số 47/TB-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai và phân khai kinh phí tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn huyện; UBND huyện thông báo về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017 như sau:

I. Thời gian tổ chức và đối tượng tiêm phòng

1. Thời gian tổ chức tiêm phòng:

- Đối với đàn gia súc:  Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/6/2017.

- Đối với đàn gia cầm: Từ ngày 30/3/2017 đến ngày 30/6/2017.

Hàng tháng tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm mới nuôi; gia súc, gia cầm hết thời gian bảo hộ miễn dịch theo quy định; gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt triển khai tiêm chính.

2. Đối tượng tiêm phòng:

2.1. Đàn trâu, bò: Tiêm 100% vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và bệnh Tụ huyết trùng cho tổng đàn.

2.2. Đàn Dê: Tiêm 100% vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho tổng đàn.

2.3. Đàn Lợn trong diện phải tiêm phòng:

- Tiêm các loại vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng - Phó thương hàn; Dịch tả cho 100 % tổng đàn lợn thịt;

- Tiêm các loại vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng - Đóng dấu; Dịch tả cho 100% tổng đàn đàn lợn nái, lợn đực giống;

2.4. Đối với đàn gia cầm trong diện phải tiêm phòng:

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan (vịt xiêm), ngỗng, chim cút từ 14 ngày tuổi trở lên.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Niu-cát-xơn cho toàn bộ đàn gà, chim cút ở mọi lứa tuổi;

- Tiêm 100% vắc xin phòng bệnh Dịch tả vịt cho đàn vịt, ngan (vịt xiêm), ngỗng mọi lứa tuổi;

2.5. Chú ý: Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt tiêu chí trang trại theo Thông tư 27/2011/TT-BNN PTNT chủ cơ sở chăn nuôi tự mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng và chịu mọi chi phí cho việc tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung, đồng thời báo cáo kết quả tiêm phòng về Trạm Thú y huyện; Việc sử dụng vắc xin phải đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Công tác phun hóa chất khử trùng, tiêu độc.

Thực hiện công tác tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường, chuồng trại chăn nuôi; vùng có nguy cơ phát dịch cao; vùng ổ dịch cũ, cơ sở giết mổ; khu vực buôn bán gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm theo đúng quy trình, kỹ thuật, nhẵm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh, phát triển lây lan gây tác hại.

II. Kinh phí, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng

1. Vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm, vật tư; hóa chất; công phun khử trùng phục vụ công tác tiêm phòng: do thành phố cấp; UBND huyện phân bổ:

(Có danh sách phân bổ cho từng xã, thị trấn kèm theo)

 2. Công tiêm phòng: Ngân sách hỗ trợ 70% giá dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

- Trâu, bò: Hỗ trợ 3.080 đồng/liều vắc xin (4.400 đ/liều x 70% );

- Dê:          Hỗ trợ 1.820 đồng /liều vắc xin (2.600 đ/liều x 70%);

- Lợn:        Hỗ trợ 1.820 đồng /liều vắc xin (2.600 đ/liều x 70% );

- Gia cầm: Hỗ trợ 210 đồng/liều vắc xin (300 đ/liều x 70%).

Căn cứ biến động của đàn gia súc, gia cầm của các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác tiêm phòng, trạm Thú y điều chỉnh lượng vắc xin của các xã, thị trấn đảm bảo tiêm hết vắc xin, đúng đối tượng tiêm phòng.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Thực hiện công tác quản lý sự biến động của đàn gia súc, gia cầm; thống kê đàn gia súc gia cầm gồm đàn gia súc, gia cầm cầm nuôi mới, đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng; đàn gia súc, gia cầm đến thời gian phải tiêm lại; xây dựng kế hoạch tiêm phòng chi tiết cho từng thôn, từng loài gia súc, gia cầm; thông báo trên phương tiện truyền thanh của xã, thị trấn; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm của các địa phương, đơn vị;

- Đăng ký lịch tiêm phòng và kế hoạch tiêm phòng với trạm Thú y huyện để cùng phối hợp chỉ đạo; tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường.

- Thực hiện việc quản lý, tổ chức tiêm vắc xin bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm của những hộ vắng nhà hoặc đàn gia súc, gia cầm chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin tại thời điểm tổ chức tiêm phòng;

- Chỉ đạo cán bộ thú y thu hồi vỏ lọ vắc xin sau khi thực hiện tiêm phòng từng lần nhận vắc xin nộp về Chi cục Thú y (qua trạm Thú y huyện); Chỉ được cấp vắc xin đợt mới khi đã nộp về ít nhất 70% số vỏ lọ của đợt cấp trước, từ lần cấp thứ 3 trở đi phải đảm bảo thu hồi 100% vỏ lọ của lần cấp đầu tiên và ít nhất 70% vỏ lọ của lần cấp trước đó.

2. Trạm Thú y:

- Căn cứ vào số liệu đăng ký vắc xin  từng đợt của các xã, thị trấn, Trạm Thú y đăng ký vắc xin với Chi cục Thú y thành phố; Tổ chức tiếp nhận, bảo quản cấp phát vắc xin, hóa chất khử trùng cho các đơn vị theo phân bổ của UBND huyện;

- Hướng dẫn cho Trưởng thú y, thú y viên các xã, thị trấn công tác quản lý, bảo quản, nguyên tắc sử dụng vắc xin; kỹ thuật tiêm vắc xin, an toàn sinh học trong quá trình thực hiện; công tác tiêm phòng, ghi chép sổ sách quyết toán vắc xin, hóa chất;

- Cấp vắc xin cho các xã, thị trấn theo qui định tại Công văn số 261/SNN ngày 30/3/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; phân công cán bộ phụ trách cụm xã đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp với trạm Thú y đôn đốc tiến độ tiêm phòng của các xã, thị trấn;

- Tổ chức thanh kiểm tra công tác tiêm phòng, phát hiện, xử lý các trường hợp để thất thoát, lãng phí vắc xin và sử dụng vắc xin sai đối tượng, không đúng kỹ thuật theo qui định.

- Thanh quyết toán kinh phí phục vụ tiêm phòng cho các xã, thị trấn; tổng hợp kết quả công tác tiêm phòng báo cáo UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT./
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2017
Thông báo triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó mèo năm 2017
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013
KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN GIÁP NGỌ NĂM 2014
Các văn bản thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thủy Nguyên
Đề án mẫu xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn
Các thủ tục hành chính thực hiện tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đề án mẫu xây dựng nông thôn mới và một số đề án tham khảo
Báo cáo kết quả xây dựng thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ phải tiêu hủy gia cầm do nhiễm cúm gia cầm H5N1
Kiểm tra công tác phòng dịch cúm gia cầm
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 30/3/2011 về xây dựng nông thôn mới huyện Thủy Nguyên năm 2011
Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyện giai đoạn 2011-2020
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Một số biện pháp chỉ đạo trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn chuyển mùa