Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 19129
Khách trực tuyến : 1638
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN GIÁP NGỌ NĂM 2014
11/02/2014 - 14:10
Kế hoạch triển khai phát động Tết trồng cây xuân Giáp ngọ và trồng cây phân tán năm 2014

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Duy trì và phát triển phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm tạo khí thế thi đua xôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của huyện; thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời từng bước thực hiện thắng lợi Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.
 - Nâng cao nhận thức và động viên khuyến khích nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở, bảo vệ đất đai, phòng hộ sản xuất nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm hàng hóa cho xã hội.
- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan xí nghiệp, nhà máy, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân dân, học sinh ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây xanh nhằm nâng cao nhận thức, động viên nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.
- Lễ phát động trồng cây xuân Giáp Ngọ năm 2014 phải thực sự là ngày hội toàn dân trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây và triển khai trồng cây ngay sau lễ phát động, phấu đấu mỗi người trồng một cây xanh để góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của từng doanh nghiệp, từng xã, thị trấn, từng làng và xây dựng quê hương Thủy Nguyên ngày càng xanh sạch đẹp hơn.

II. NỘI DUNG:

1. Các phương thức trồng cây năm 2014:
1.1. Trồng cây bóng mát trong ngày phát động tết trồng cây:
Phải lựa chọn một tuyến đường giao thông hoặc kênh mương, trồng một chủng loại cây với số lượng khoảng 50-100 cây theo hướng chỉnh trang nông thôn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Sau trồng phải bố trí kinh phí giao cho người chịu trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, phải trồng bổ sung khi cây chết hoặc bị chặt phá.
1.2. Trồng dừa: Phải khảo sát khu đất theo các tuyến đường giao thông, kênh mương có khả năng trồng được dừa, lựa chọn và giao khoán cho người có khả năng trồng chăm sóc và bảo vệ để có thu hoạch bằng hợp đồng cho mượn đất, cung cấp giống dừa, người nhận khoán phải có trách nhiệm trồng, chăm sóc và bảo vệ, trồng lại khi cây bị chết hoặc bị phá và hưởng 100% hoa lợi khi thu hoạch, thời giao khoán tối thiểu 20 năm.
1.3. Trồng cây phân tán: Vận động các hộ gia đình có đất đồi rừng, đất bãi bồi..v.v. được UBND xã, thị trấn giao trồng cây lâm nghiệp mua cây giống trồng phủ kín đất trống đồi núi trọc.
Tổ chức giao đất và vận động các hộ, cá nhân trồng cây xanh môi sinh tại các khu mỏ hoàn nguyên.
2. Địa điểm trồng cây:
Địa điểm trồng cây trong phong trào Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ năm 2014, cần lựa chọn các diện tích đất công có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo cảnh quan, bảo vệ môi sinh môi trường, bảo vệ sản xuất và chỉnh trang nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới:
- Trồng cây bóng mát: Trồng trên diện tích đất bờ kênh trục, bờ kênh, bờ mương cấp 1,2, ven đê, hai bên đường giao thông liên huyện, liên xã, các công trình văn hoá.
- Trồng cây Dừa: Diện tích đất bờ kênh, mương bên đường giao thông liên xã.
- Trồng rừng phòng hộ ven đồi núi, ven sông.
3. Loài cây trồng và tiêu chuẩn cây trồng:
 - Chủng loại cây trồng gồm: Phượng vỹ, Lát hoa, Long não, Xà cừ, Keo, Bằng lăng, Hoa sữa, Điệp vàng, Phi lao; các loài cây ăn quả: Dừa, Sấu.
 -  Tiêu chuẩn cây trồng:
+ Cây bóng mát: Cây ươm trong bầu Pôlyêtylen kích thước 30 x 35cm, cao 21,1 - 2,0m, đường kính gốc 2,5 - 3,5cm; cây ăn quả cao 1,5m, đường kính gốc 2,0 - 2,5cm.
+ Cây Dừa Xiêm lùn: Chiều cao vút lá 1,0 - 1,2m, có 4 - 6 lá.
4. Công tác chuẩn bị cây giống và cấp phát cây giống:
- Đăng ký kế hoạch nhận cây giống: Các xã khảo sát địa điểm trồng và  nhu cầu cây giống, lập kế hoạch chi tiết, cụ thể đăng ký số lượng, chủng loại cây với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian đăng ký chậm nhất trước ngày 23/01/2014 để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, phối hợp với Trung tâm Giống và Phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng tổ chức khảo sát, thiết kế và lập kế hoạch giao nhận cây giống.
- Thủ tục nhận cây: Các xã, thị trấn, đơn vị đăng ký bằng văn bản và chủ động phương tiện vận chuyển, nhận cây; thời gian giao nhận vào 8 giờ sáng ngày 05/02/2014(Mồng 6 tết) tại Hạt quản lý đê điều huyện Thủy Nguyên(Đội 7 xã Thuỷ Sơn).
- Cây bóng mát triển khai trồng vào ngày phát động tết trồng cây
- Cây Dừa và cây ăn quả triển khai trồng vào cuối tháng 7/2014, đầu tháng 8/2014.
5. Kinh phí tổ chức Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ năm 2014:
- Kinh phí cây giống, thiết kế, nghiệm thu trồng ở các khu đất công tại xã, thị trấn do Ngân sách Thành phố cấp. Các đơn vị khác tự lo kinh phí.
- Kinh phí  chi cho công tác tổ chức Tết trồng cây tại các xã, thị trấn trích từ ngân sách của các xã, thị trấn; các Doanh nghiệp, lực lượng vũ trang kinh phí của đơn vị.
- Cây giống trồng phân tán thành phố cấp có giá trị từ 50.000-70.000 đồng/cây, UBND huyện yêu cầu các xã thị trấn phải tổ chức tiếp nhận và trồng có hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, không để cây chết làm lãng phí tiền ngân sách.
- Năm nay, thành phố và huyện không cấp cây giống cho các cơ sở như những năm trước. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp chủ động kinh phí mua cây giống.
6. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
a) Ở huyện:
Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ tại Lữ đoàn 126 Hải quân vào hồi 9 giờ ngày 06/02/2014(Mồng 7 tết), địa chỉ: xã Trung Hà.
b) Ở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị:
Buổi sáng ngày 06/02/2014 (tức ngày mồng 7 Tết), ngày làm việc đầu tiên năm Giáp Ngọ, UBND các xã, thị trấn, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện phải đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ".
Việc triển khai Lễ phát động Tết trồng cây của các xã, thị trấn phải tổ chức trang trọng, có hiệu quả; phải thực sự là ngày ra quân đầu năm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân; UBND huyện phân công lãnh đạo huyện và các ban ngành huyện cùng tham gia Tết trồng cây tại các xã thị trấn (thành phần theo Thông báo phân công cụ thể của Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện).
Sau Lễ phát động Tết trồng cây 2014, các xã thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2014 theo Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Căn cứ vào kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ thực sự có hiệu quả; đồng thời gửi kế hoạch báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) vào ngày đăng ký cây giống trước ngày 23/01/2014.
2. Lữ đoàn 126 Hải quân:
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT nhận cây giống để thực hiện  Lễ phát động tết trồng cây của huyện Lữ đoàn 126 Hải quân vào hồi 9 giờ ngày 06/02/2014(Mồng 7 tết).
- Chuẩn bị bố trí địa điểm, các phương tiện mũ, găng tay trắng, cuốc, xẻng, bình tưới nước, hàng rào bảo vệ cây để thực hiện công việc.
- Đào hố trồng cây khu vực tổ chức lễ phát động; trồng sẵn một số cây ở khu vực trung tâm Lễ phát động;
- Bố trí lực lượng phối hợp với Công an huyện đảm bảo an toàn trước, trong và sau Lễ phát động.
- Chuẩn bị các điều kiện: Trang trí khánh tiết, kỳ đài, tăng âm, loa máy và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Lễ phát động. 
3. Ủy ban nhân dân xã Trung Hà:
- Cử lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND,UBND tham gia Lễ phát động;
- Cử 100 người là lực lượng quân dân chính tham gia Lễ phát động;
- Bố trí lực lượng phối hợp với Công an huyện đảm bảo an toàn phục vụ Lễ phát động.
4. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện
Huyện đoàn Thủy Nguyên bố trí lực lượng phối hợp với Lữ đoàn 126 Hải quân tham gia Lễ phát động Tết trồng cây.
5. Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện:
- Tăng cường vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào trồng cây của huyện và tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.
6. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện:
Chủ động động kinh phí mua cây giống và triển khai trồng cây ngay sau lễ phát động.
7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện lựa chọn và bố trí vị trí trồng cây cho phù hợp đảm bảo tỉ lệ cây sống, phát triển tốt.
- Phối hợp với Lữ đoàn 126 Hải quân, UBND xã Trung Hà tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ.
- Lập kế hoạch phân công các đơn vị tham gia tết trồng cây; đồng thời tổng hợp và dự thảo báo cáo kết quả tết trồng cây để Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.
Yêu cầu các các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ năm 2014 theo các nội dung trên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện./.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2017
Thông báo triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó mèo năm 2017
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013
KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN GIÁP NGỌ NĂM 2014
Các văn bản thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thủy Nguyên
Đề án mẫu xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn
Các thủ tục hành chính thực hiện tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đề án mẫu xây dựng nông thôn mới và một số đề án tham khảo
Báo cáo kết quả xây dựng thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ phải tiêu hủy gia cầm do nhiễm cúm gia cầm H5N1
Kiểm tra công tác phòng dịch cúm gia cầm
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 30/3/2011 về xây dựng nông thôn mới huyện Thủy Nguyên năm 2011
Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyện giai đoạn 2011-2020
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Một số biện pháp chỉ đạo trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn chuyển mùa