Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 38482
Khách trực tuyến : 3336
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 8/11/2011 của Bộ Nội vụ
27/12/2011 - 16:07
 

Thực hiện Công văn số 138/CCVTLT-QLVTLT ngày 16/12/2011 của Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 8/11/2011 của Bộ Nội vụ “Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn”; được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, Phòng Nội vụ đăng tải toàn văn Thông tư số 14/2011/TT-BNV. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nội dung Thông tư và Quy chế Văn thư Lưu trữ hiện hành thực hiện việc quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./.
    Tệp tin đính kèm: THÔNG TƯ SỐ 14 NĂM 2011 CỦA BỘ NỘI VỤ.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào