Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155559
Khách trực tuyến : 3650
Thành viên trực tuyến : 2
 
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)
15/11/2019 - 09:19

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)

Trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần NQ số 04 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Sáng 14/11, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Toan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).
Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận dân tộc thống nhất. Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930; Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay;  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

 Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Thông tri số 10 ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố, Kế hoạch của UB MTTQ Quận, Ban thường trực UB MTTQ phường đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mô hình “Tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường” “Tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”. UBMTTQVN phường đã tham mưu với Đảng ủy phường ban hành Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Cuộc vận động. Ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCĐ. Chủ động xây dựng Kế hoạch về triển khai thực hiện Cuộc vận động đến các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên và các Ban CTMT tổ dân phố.

Các tổ chức đoàn thể thành viên đều có các mô hình thiết thực góp phần xây dựng mô hình “Tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”; Ban Công tác mặt trận tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% hộ gia đình về mục đích ý nghĩa của Cuộc vận động và mô hình ở tổ dân phố. Phát động và đăng ký thi đua các nội dung cụ thể của mô hình đến 100% hộ gia đình ký cam kết và thực hiện tốt nội dung của Cuộc vận động do MTTQVN phường triển khai.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình “Tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”  đã đem lại hiệu quả tích cực, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Các tổ chức thành viên như Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Người Cao Tuổi, Hội Chữ Thập Đỏ đều có các mô hình thiết thực góp phần xây dựng mô hình; Ban Công tác mặt trận, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phường triển khai. Nhân dân trong tổ dân phố thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung sức xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”.. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.                                      

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội Cựu chiến binh phường Quán Toan tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(09/12/2019 - 11:35)
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)(15/11/2019 - 09:19)
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(12/10/2019 - 10:08)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018)(17/11/2018 - 10:47)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024.(15/11/2018 - 16:59)
Hội nghị biểu dương phong trào thi đua “ Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2015 – 2018 phường Quán Toan(16/05/2018 - 09:22)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Toan tổng kết công tác năm 2017(30/12/2017 - 11:49)
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017, kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam(17/11/2017 - 16:22)
Đoàn thanh niên phường Quán Toan thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình Cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ(21/07/2017 - 20:15)
Hội nghị Thanh niên với văn hoá giao thông(08/07/2017 - 11:04)
Ngày hội hiến máu tình nguyện (05/03/2017 - 16:24)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quán Toan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022(27/02/2017 - 07:58)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944 - 22/12/2019).
Hội Cựu chiến binh phường Quán Toan tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo tại tổ dân phố Trúc Sơn, phường Quán Toan
UBND phường Quán Toan tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)
Hội nghị trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Ban chỉ huy quân sự phường Quán Toan khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.
UBND phường Quán Toan tổ chức thành công công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Quán Toan
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân phường Quán Toan
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trịvề xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); triển khai Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu phường Quán Toan