Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155381
Khách trực tuyến : 987
Thành viên trực tuyến : 0
 
Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/11/2010 - 15:49
 Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. Lĩnh vực Tư pháp (85 thủ tục)

II. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (07 thủ tục)

III. Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch (04 thủ tục)

IV. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (06 thủ tục)

V. Lĩnh vực Xây dựng (07 thủ tục)

VI. Lĩnh vực Y tế (03 thủ tục)

VII. Lĩnh vực Nội vụ (06 thủ tục)

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội (65 thủ tục)

IX. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn (17 thủ tục)

X. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo (02 thủ tục)

XI. Lĩnh vực Văn phòng (01 thủ tục)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào