Phân công nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan
27/09/2013 - 14:06

1. Bà Phạm Thị Xuân Hòa – Chủ tịch UBND phường:

Lãnh đạo công tác của UBND, các thành viên UBND. Trực tiếp phụ trách khối nội chính, quy hoạch và phát triển kinh tế- xã hội gồm các lĩnh vực, công tác cụ thể như sau:

-         Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; Văn phòng UBND; thống kê; thanh tra; tư pháp; an ninh quốc phòng ở địa phương.

-         Quản lý công tác quy hoạch đô thị, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý địa giới hành chính, địa chính – nhà đất, thuế, quản lý và điều hành ngân sách.

-         Cùng các Phó Chủ tịch UBND chuẩn bị nội dung phiên họp UBND; triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND.

-         Phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi miễn các chức danh Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo sự phân cấp quản lý.

-         Là chủ tài khoản của UBND phường.

-         Ký các báo cáo gửi cấp trên, ký ban hành các quyết định, chỉ thị của UBND, ký xác nhận, chứng thực các văn bản của công dân  theo lĩnh vực công tác phụ trách, ký chứng thực theo Nghị định 79 CP.

-          Thay mặt UBND phường giữ mối liên hệ với UB.MTTQ phường.

-         Là Chủ tịch, Trưởng ban một số hội đồng, ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác phụ trách.

-         Là thủ trưởng cơ quan UBND phường, trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất, tài sản thuộc UBND phường quản lý.

-         Phụ trách tổ dân phố Quang Trung, Phan Bội Châu 1 và Phan Bội Châu 2.

2. Ông Nguyễn Đông Anh - Phó Chủ tịch UBND phường:

-         Phụ trách khối văn hóa – xã hội và lĩnh vực xã hội khác; trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo, y tế dân số gia đình và trẻ em, lao động thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, văn hóa thể thao; Phụ trách bộ phận “một cửa”, chỉ đạo quản lý các hoạt động, công trình văn hóa, hoạt động của các hội quần chúng...

-   Phụ trách đài truyền thanh phường.

-   Là Chủ tịch, Trưởng ban một số ban chỉ đạo theo lĩnh vực công tác phụ trách.

-  Giúp Chủ tịch đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn, giúp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách, thường xuyên theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

-  Được Chủ tịch ủy quyền ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác phụ trách và ký các chứng nhận: Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử (trừ những trường hợp liên quan đến yếu tố nước ngoài). Xác nhận lý lịch trong giao dịch của công dân (trường hợp nam công dân trong độ tuổi tuyển nghĩa vụ quân sự cần có ý kiến của Chỉ huy trưởng ban quân sự phường), ký chứng thực theo Nghị định 79.

-         Thay mặt UBND phường giữ mối liên hệ với Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-         Phụ trách tổ dân phố: 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80006
Khách trực tuyến : 2012
Thành viên trực tuyến : 2