Uỷ ban nhân dân - UBMTTQ phường Quang Trung xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2017 - 2019
05/01/2017 - 09:00

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2019

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 về Hướng dẫn thi hành các Điều 11, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Thực hiện Hướng dẫn số 1663/HD-SNV ngày 27/10/2008 của Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố;
Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND quận Hồng Bàng về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Uỷ ban nhân dân - UBMTTQ phường Quang Trung xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2017 - 2019 với mục đích:
- Tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.
- Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đến từng tổ dân phố và nhân dân.   Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80005
Khách trực tuyến : 1636
Thành viên trực tuyến : 4